Český den na veletrhu Middle East Electricity 2017 ve Spojených arabských emirátech

16. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Český den na veletrhu Middle East Electricity 2017 ve Spojených arabských emirátech Ve dnech 14.-16. 2. 2017 se v Dubaji uskutečnil 42. ročník veletrhu Middle East Electricity 2017. Veletrh je zaměřen na obory spojené výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie, elektroinstalace a svítidla. Souběžnou výstavou byla Solar Middle East nabízející technologie na výrobu a použití sluneční energie. Veletrh patří k největším svého druhu na světě.

Národní expozice České republiky se uskutečnila v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské elektrotechnické asociace. Společného stánku se zúčastnilo 9 firem, 6 firem vystavovalo samostatně. Expozice byla slavnostně otevřena za přítomnosti obchodního rady velvyslanectví Ing. Petra Vlka a ředitele Českomoravské elektrotechnické asociace Ing. Jiřího Holoubka.

Společné expozice Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ředitelem expozice byla ing. Věra Zelinková) se zúčastnilo 9 firem: CAG Electric Machinery s.r.o. (výroba elektrických motorů a generátorů), COMET SYSTEM s.r.o. (snímače teploty pro průmysl, dopravu a domácnosti), ELCOM a.s. (napěťové měniče a měřící systémy pro silnoproudou energetiku), ELKO EP s.r.o. (přístroje pro úspory elektřiny v domácnostech), ETD Transformátory a.s. (silová a distribuční trafa), MODUS spol. s r.o. (svítidla kancelářská, průmyslová, pro veřejné osvětlení), OEZ s.r.o. (jističe, pojistky, rozvaděče), Saltec s.r.o. (omezovače proudových zkratů a přepětí), VYRTYCH a.s. (průmyslová svítidla do výbušného prostředí). Realizační firmou výstavby stánku byla firma Veletrhy Brno a.s. (paní Lenka Volšová). Českomoravská elektrotechnická asociace byla zastoupena jejím ředitelem Ing. Jiřím Holoubkem, který je současně jednatelem firmy ELCOM a.s.

Samostatné expozice mělo 6 firem ComAp a.s. (řídící jednotky a aplikace pro průmyslové stroje a budovy), KMB Systems s.r.o. (přístroje pro monitorování ztrát v síti), KPB Intra s.r.o. (přístrojové transformátory), SERW spol. s r.o. (přerušovače, uzemňovače a přepínače pro linky vysokého napětí), TECO a.s. (řídící systémy pro průmysl, chytré budovy a chytré energetické sítě), TREVOS a.s. (průmyslová i interiérová svítidla).

Většina českých firem se veletrhu účastnila již po několikáté a svoji účast hodnotila jako přínosnou nejen po získávání kontaktů na místní distributory a zákazníky, ale zejména na potenciální zákazníky z oblasti Afriky a Jihovýchodní Asie.

Český den

Dne 15. 2. 2017 se na expozici uskutečnil „Český den“, kde po úvodním slovu ředitelky expozice Ing. Věry Zelinkové se svými prezentacemi vystoupili obchodní rada Petr Vlk a ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace Jiří Holoubek, kteří seznámili přítomné s energetickou strategií Spojených arabských emirátů do roku 2050 a systémem zadávání zakázek v rámci budování areálu EXPO 2020 (podrobnosti o systému zadávání zakázek uvedeny na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Abu Dhabi).

Nová energetická strategie počítá s výraznou změnou energetického mixu a nárůstem podílu čistých energetických zdrojů z dnešních 2 % na 50 %. V roce 2050 budou energetický mix tvořit ze 44 % obnovitelné zdroje (zejména solární, doplněné o energii z biomasy a větru), 38 % bude tvořit zemní plyn, 12 % čisté uhlí a 6 % bude pokrývat elektřina vyrobená z jádra. Nejvýraznější nárůst se očekává u solárních zdrojů, jejichž podíl na energetickém mixu vzroste ze současného 1 % na 44 %. To předpokládá masivní rozvoj fotovoltaických i koncentrovaných solárních elektráren a individuálních zdrojů instalovaných na veřejných i residenčních budovách.

Výrazné zapojení solárních zdrojů do energetických sítí však zvýší nároky na technologie pro udržení stability napětí, kde jsou na místním trhu již úspěšné některé české firmy, např. firma ELCOM a.s. Plán počítá též se zvýšením energetické účinnosti o 40 %, čehož se má dosáhnout zejména úsporami ve spotřebě energie u domácností, kancelářských a komerčních budov. Nově zaváděné nízko-energetické standardy pro budovy vytvoří příležitosti nejen v oblasti izolačních materiálů, ale též chytrých řešení pro racionalizací spotřeby, tzv. smart building energy management. Strategie si vyžádá investice ve výši 163 mld. USD za předpokladu růstu spotřeby elektrické energie o 6 % ročně.

Obchodní příležitosti

České firmy se na rozvoji energetiky Spojených arabských emirátů podílejí zejména jako dodavatelé optimalizačních prvků pro přenosové a distribuční sítě, řídících prvků a aplikací pro energetické instalace a dodavatelé úsporných svítidel. Český vývoz do těchto oborů činí několik desítek milionů dolarů ročně.

Obchodní rada velvyslanectví Ing. Petr Vlk se osobně seznámil se zástupci českých firem na veletrhu a projednal s nimi možnosti spolupráce a podpory firemních aktivit ze strany velvyslanectví a kanceláře CzechTrade v Dubaji. Letošního ročníku veletrhu se bohužel nemohli zúčastnit pan velvyslanec Alexandr Sporýš, ani ředitel kanceláře CzechTrade p. Michal Nedělka, vzhledem ke kolizi termínu s jejich služebními poradami v České republice.

O veletrhu

Veletrhu s plochou o velikosti 70 tis. m2 se zúčastnilo přes 1600 vystavovatelů z více než 60 zemí a navštívilo ho více než 20 tisíc návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Celkem 28 zemí mělo své národní pavilóny. Veletrh Middle East Electricity je největším veletrhem svého druhu v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Vzhledem rostoucí spotřebě elektrické energie v oblasti (např. v SAE se současným instalovaným výkonem ve výši 30 GW činí nárůst spotřeby 7 % ročně) způsobené růstem populace a zaváděním nových průmyslových výrob, se v posledních dvou letech návštěvnost veletrhu zvedla o 40 % a počet vystavovatelů se za poslední rok zvýšil o 10 %.

Návštěvníky i vystavovatele přitahují nejen trhy Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie, ale cílí současně čím dál tím více na trhy Afriky, Íránu a přilehlých zemí. Pro tyto země znamená Dubaj a jeho výstavní potenciál srovnatelnou či dokonce lepší možnost nalezení zákazníka nebo distributora, než veletrhy v Evropě. Proto návštěvnost dubajských veletrhů rok od roku stoupá a s ní i zájem vystavujících firem, včetně českých.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty). Autor: Ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek