Český nano sektor se představil v Británii

15. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Český nano sektor se představil v Británii České firmy a výzkumná centra aktivní v nanotechnologiích se představily partnerům ve Spojeném království a jednaly s předními britskými vědeckými pracovišti – Imperial College, London Centre for Nanotechnology a University of Cambridge.

Co spojuje Českou republiku, Spojené království a nejvýznamnější výrobní firmy? Mimo jiné i dosažený pokrok ve využití uměle vytvářených struktur – nano látek. Technologie podporující pobyt člověka ve vesmíru, nové léčebné a diagnostické metody, vytváření náhradních orgánů, zvýšení odolnosti průmyslových materiálů, využití materiálů k ukládání energie i čištění vody a vzduchu, to vše jsou oblasti, ve kterých nanotechnologie přinášejí inovativní řešení.

Propojit české university a firmy působících v oblasti nanotechnologií s potenciálními obchodními a výzkumnými partnery z Velké Británie bylo cílem Czech Nano Days, projektu ekonomické diplomacie organizovaného velvyslanectvím ČR v Londýně ve spolupráci s agenturou CzechInvest, sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a Asociací nanotechnologického průmyslu ČR.

Ve dnech 12. až 14. června 2017 navštívili v rámci tohoto projektu zástupci firem Contipro, NanoSPACE, Nanovia a Pardam a výzkumných pracovišť Univerzity Karlovy – 1. lékařské fakulty, Technické univerzity Liberec - Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a klastru Nanoprogress města Londýn a Cambridge.

V pondělí 12. června proběhla prezentace českých subjektů pro tři desítky britských partnerů z řad firem, investorů, vědeckých pracovišť a novinářů na rezidenci velvyslance ČR ve Spojeném království.

V úterý 13. června navštívili čeští experti Imperial College, kde jednali se zástupci London Centre for Nanotechnology – společného pracoviště univerzit Imperial College a University College London, ve kterém se přibližně 70 kmenových vědeckých pracovníků a několik stovek spolupracujících vědců a studentů v doktorských a post doktorských programech zaměřuje na výzkum širokého spektra nanotechnologií.

Dále na Imperial College jednali se zástupci a navštívili laboratoře následujících pracovišť: fakulta přírodních věd, katedra materiálů – kompozitní centrum; katedra aeronautiky – pracoviště polymerických materiálů; katedra chemického inženýringu – pracoviště energetických materiálů.

Imperial College je z hlediska impaktu výzkumu 1. britskou univerzitou, dlouhodobě patří mezi TOP 10 světově nejúspěšnějších universit a v roce 2015 byla agenturou Reuters vyhlášena jako nejinovativnější univerzita v Evropě. Působí na ní 3,7 tisíce akademických a vědeckých pracovníků a 15,5 tisíce studentů, včetně řady studentů z ČR. Univerzita má strategické partnerství s firmou Shell, více než dalších 500 korporátních partnerů a je britskou universitou s nejvyšším podílem financování ze strany podniků.

Ve středu 14. června navštívila česká delegace Univerzitu v Cambridge, kde se seznámila s možnostmi doktorského studia v nanotechnologiích prostřednictvím programu NanoDTC (otevřen též zájemcům z ČR). Hlavním bodem jednání pak bylo představení Maxwell Centre, jež v rámci univerzity plní roli platformy propojující nejen průmysl s výzkumem, ovšem i jednotlivá vědecká pracoviště, které mimo jiné usiluje o komercializaci výsledků R&D.

Univerzita plánuje další rozšiřování pracovišť fyzikálních věd sdružených v rámci Cavendish Laboratory, což nabízí příležitosti spolupráce též pro české subjekty – především v oblastech fotoniky, optoelektroniky, úprav povrchů a nanostruktur nebo nanomedicíny. Univerzita v Cambridge byla založena v roce 1209, dnes čítá 31 fakult, na kterých studuje 19 tis. studentů a pracuje 11 tis. zaměstnanců. Univerzita je v roce 2017 hodnocena jako 4. nejlepší na světě.

Průběh české nano mise do Spojeného království na jednu stranu ukázal, že česká expertíza v nano oblasti není v Británii neznáma, jsou např. používány v ČR vyráběné elektronové mikroskopy či stroje na výrobu nanovláken; na stranu druhou rychle se rozvíjející britský trh komerčně využívaných produktů založených na nanotechnologiích nadále nabízí příležitosti pro české firmy. Velvyslanectví ČR v Londýně bude ve spolupráci agenturou CzechInvest a s dalšími českými subjekty pokračovat v prezentaci české expertízy a ve vytváření příležitostí pro spolupráci českých firem s britskými partnery v nanotechnologiích i ve druhé polovině roku 2017 a v roce 2018.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie). Autor: Aleš Opatrný, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek