Český zahraniční obchod skončil v lednu s přebytkem 19,4 miliardy korun

9. 3. 2017 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 19,4 miliardy korun, který byl meziročně o 1,5 miliardy korun nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo především meziroční prohloubení deficitu obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,1 mld. Kč, ropou a zemním plynem o 3,0 mld. Kč, základními kovy o 2,3 mld. Kč a farmaceutickými výrobky o 1,0 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 5,9 mld. Kč a strojů a zařízení o 2,6 mld. Kč. Deficit bilance chemických látek a přípravků se zmenšil o 1,5 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v lednu přebytkem 60,0 mld. Kč a byla tak meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 2,0 mld. Kč na 38,8 mld. Kč.

Oproti prosinci 2016 se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,8 % a dovoz o 0,4 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,7 % a dovozu o 0,4 %. V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 6,7 % (na 274,3 mld. Kč) a dovoz o 8,0 % (na 254,9 mld. Kč). Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách ČSÚ.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v lednu 2017 zvýšil vývoz meziročně v běžných cenách o 8,0 % a dovoz o 9,6 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 343,3 mld. Kč a dovoz hodnoty 294,8 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v prosinci 2016 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie shodně 2,7 %. Podrobnější informace o zbožové struktuře a teritoriálním členění v přeshraničním pojetí (podle pohybu zboží) naleznete na webových stránkách ČSÚ, kde je k dispozici dotazovací systém zahraničního obchodu.

Vývoz do zemí EU vzrostl meziměsíčně o 15 %, ze všech zemí pak nejvíce oproti prosinci vzrostl vývoz do Velké Británie (31 %). Naopak exporty na Slovensko klesly o 4 % m/m a byly tak v lednu nejslabší od května 2016.

„Indexu exportu, který Raiffeisenbank sestavuje společně s Asociací exportérů ukazuje, že by meziroční tempa růstu vývozu měla zůstat i v prvním čtvrtletí roku 2017 pod deset procent. Podle našeho odhadu by měl export růst za celý rok 2017 průměrně tempem 5,8 %," říká Monika Junicke, senior analytik Raiffeisenbank.

„Tempo růstu importu by pak mělo být o desetinku slabší. Zahraniční obchod by tak měl na konci roku 2017 skončit přibližně se stejným přebytkem okolo 180 mld. Kč. Pro srovnání, v roce 2016 vykázal na konci roku zahraniční obchod přebytek 167 mld. Kč," dodává Monika Junicke.

„Loňský rok byl pro zahraniční obchod rekordní. Rok 2017 určitě nebude tak dobrý. Exporty začnou postupně klesat a výrazněji se to projeví v druhé polovině roku. Už nebude kam růst. Navíc zahraniční obchod přijde o podporu v podobě slabé a stabilní koruny, a to pravděpodobně již v první polovině tohoto roku," připojuje Vladimír Pikora, Hlavní ekonom Next Finance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek