Čeští a francouzští odborníci diskutovali o vzájemných obchodních vztazích

9. 6. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zástupci téměř stovky firem a dalších dvacet představitelů svazů, asociací, ministerstev a dalších partnerů z obou zemí se setkali na Ministerstvu průmyslu a obchodu na Česko-francouzském ekonomickém fóru. Setkání se uskutečnilo při příležitosti 20. výročí existence Francouzsko-české obchodní komory.

Dne 8. června se uskutečnilo na MPO za účasti zástupců téměř 100 firem a dalších 30 představitelů z řad svazů, asociací, ministerstev a dalších partnerů z obou zemí, Francouzsko-české ekonomické fórum, konané při příležitosti 20. výročí Francouzsko-české obchodní komory v ČR (FČOK). Hlavním průřezovým tématem byla spolupráce obou zemí v oblasti průmyslu, inovací a investic.

Na úvod ekonomického fóra zhodnotili vystupující česko-francouzské vztahy, náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba mj. připomněl: „Francie je náš tradiční, privilegovaný obchodní a investiční partner, ke kterému máme velmi blízko i kulturně. Znamená pro nás 4. – 5. největšího exportního a celkově 6. obchodního partnera".

Navázal na něj francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian a uvedl, že francouzští investoři u nás patří k těm, kteří větší část svého zisku systémově reinvestují v ČR. Navíc se jedná povětšinou o technologie s vysokou přidanou hodnotou. Přivítal by na oplátku větší podíl našich investorů v jejich zemi. Dodal též, že jsme vítání i pro spolupráci na africkém kontinentu, kde mají Francouzi nadále velmi živé kontakty a know-how.

V prvním odborném panelu zazněly informace z čerstvého průzkumu FČOK mezi podnikateli. Většina z 500 francouzských firem působících v ČR (a zaměstnávajících cca. 100.000 pracovníků, nejvíce v průmyslu – 73 %) udává, že je pro ně ČR zajímavá hlavně z důvodů kvality pracovní síly a místních dodavatelů, politické stability a též ceny pracovní síly, která ale začíná být postupně z pohledu nákladů méně atraktivní než v minulosti a zhruba třetina si stěžuje na její nedostupnost. Jako hlavní problém vidí (až 41 % z nich) přibývající nedostatek pracovníků v oblasti operátorů i středního managementu a s tím spojené čím dál vyšší platové nároky.

Nespokojenost panuje i s pomalým tempem rozvoje infrastruktury ČR, zejména dopravní. Co se týče důvěry v růst vlastních tržeb do budoucna, panuje pozitivní nálada a třetina z nich očekává zvýšení o více než 10 %. Převažuje též názor, že hlavní je pro ně unijní trh, nikoliv BRICS či další země, kam je jistě třeba se pokoušet vyvážet, ale základem bude trh EU a na jeho rozvoji budou nadále stavět. Takřka polovina z nich hodlá investovat max. do 3 let do rozšíření svých výrobních kapacit či vývoje v ČR.

Následovala druhá část věnující se analýze českého průmyslu, jeho struktuře, příležitostem a limitům. Mezi diskutujícími byli mj. i odborníci z MPO (Martin Hronza) nebo generální ředitelé českých i francouzských firem od Zetoru (Jiří Bednář) přes Tos Hulín (Miroslav Otépka) či Savencii (Oldřich Obermaier) až třeba po Komerční banku (Albert Le Dirac'h) či TPCA (Javier Varela). Rovněž zde zazněly největší obavy z rostoucího nedostatku pracovních sil v průmyslu, který může bránit v přijímání dalších zakázek a většímu rozvoji firem. Ze zkušenosti českých firem ve Francii také vyplynulo, že některé z nich se musely složitěji prosazovat kvůli apriorní „východní“ značce ČR, nicméně to dokázaly překlenout.

Další blok rozebíral dobré praktiky a příklady úspěšných aliancí ve spolupráci v inovacích a technologických partnerstvích mezi oběma zeměmi a věnoval se i nabídce pro francouzské investory u nás. Vystupovali zde další zástupci firem (Valeo, Tescan-Orsay, Poclain Hydraulics Brno či Technodat) a též Martin Krejčí pověřen vedením Divize investic v CzechInvestu nebo Tahar Meliti, generální ředitel francouzské aliance „Průmysl budoucnosti“.

Závěrečný panel pak pojednával o příležitostech investování a možnostech pro naše podnikatele ve Francii, kde vystoupili představitelé BusinessFrance (Stéphane Lecoq), PPF – Sotio (Pavel Solský) a advokátního kabinetu Mazars (Nicolas Candy).

Setkání slavnostně otevřelo tradiční Týden France v ČR, který se letos koná od 8. do 14. června 2016. V jeho rámci se uskuteční také setkání společné pracovní skupiny v energetice, kterou za českou stranu povede náměstkyně ministra Lenka Kovačovská.

Další informace k obchodně-ekonomické spolupráci s Francií je možno konzultovat: MPO – Karel Zděnovec, zdenovec@mpo.cz, tel. 224 85 2491.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek