Čeští exportéři mají příležitost dodávat strojní zařízení do lehkého průmyslu v Ruské federaci

15. 9. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Čeští exportéři mají příležitost dodávat strojní zařízení do lehkého průmyslu v Ruské federaci Českým dodavatelům strojního zařízení pro lehký průmysl se v Rusku nabízí velmi dobré příležitosti na uplatnění při přímých dodávkách, případně při technologické spolupráci. Proto Velvyslanectví ČR v Moskvě dne 6. září 2016 uspořádalo expertní kulatý stůl, jehož hlavním cílem bylo v návaznosti na současnou strategii rozvoje lehkého průmyslu v Rusku prověřit možnosti vzájemné spolupráce v této oblasti.

Českým dodavatelům strojního zařízení pro lehký průmysl se v Rusku nabízí velmi dobré příležitosti na uplatnění při přímých dodávkách, případně při technologické spolupráci. Proto Velvyslanectví ČR v Moskvě dne 6. září 2016 uspořádalo expertní kulatý stůl, jehož hlavním cílem bylo v návaznosti na současnou strategii rozvoje lehkého průmyslu v Rusku prověřit možnosti vzájemné spolupráce v této oblasti.

Kulatého stolu se na české straně zúčastnili velvyslanec ČR v RF V. Remek, vedoucí ekonomického úseku M. Bašta a diplomat A. Ottmár. Na ruské straně participovali zástupce ředitele odboru rozvoje vnitřního trhu a lehkého průmyslu ministerstva průmyslu a obchodu RF J. Ryžov, a dále vedoucí představitelé hlavních ruských asociací z oblasti lehkého průmyslu: OAO Roslegprom, Svazu výrobců kompozitů, Ruského svazu kožešníků a obuvníků, Ruského svazu podnikatelů v textilním a lehkém průmyslu, Ruského svazu výrobců oděvů, Národního svazu výrobců školních uniforem, Obchodně průmyslové komory RF a obchodní společnosti ZAO Mirex.

Strany si při jednání potvrdily zájem na možných dodávkách strojního zařízení z České republiky, tj. strojů pro kožedělný, obuvnický, textilní aj. lehký průmysl, případně o technologickou pomoc ČR při modernizaci průmyslové základny lehkého průmyslu v Rusku. Ruští partneři také vyjádřili zájem na vzájemné spolupráci v oblasti výroby a dodávek kompozitů, technických textilií, skleněných vláken, speciálních oděvů, kůže, obuvi a kožené galanterie. Obě strany při jednání vyjádřily zájem o větší účast firem na specializovaných výstavních akcích v České republice a v Rusku.

Klíčovým dokumentem pro rozvoj lehkého průmyslu v Ruské federaci je „Strategie rozvoje lehkého průmyslu v Ruské federaci do roku 2025“. Ruskou produkci aktuálně tvoří z 50 % materiály pro výrobu oděvů a obuvi, 38 % zaujímají technické tkaniny a 12 % výroby představuje textil pro domácí a další potřebu. Jedním z cílů je například posilovat výrobu technických tkanin, kde Rusko jako jeden z pozitivních příkladů hodnotí mimo jiné i český klastr pro technické textilie (CLUTEX).

Dodávky českého strojního zařízení do Ruska představují pro české firmy jednu z oborových priorit na ruském trhu a pro ruské zákazníky z oblasti lehkého průmyslu je Česká republika vnímána jako tradiční partner pro spolupráci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko). Autor: Aleš Ottmár.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek