Čeští odborníci se prezentovali na konferenci o chovu divoké zvěře v Rusku

21. 3. 2017

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 21.03.2017

drevozpracujici-(1).jpg

Ve dnech 1. – 4. března 2017 se v Golitsynu (Moskevská oblast) konala odborná konference zaměřená na chov divoké zvěře a myslivost. Akce probíhala pod záštitou Ministerstva přírodních zdrojů a ekologie Ruské federace a za Zastupitelský úřad v Moskvě se zúčastnila zemědělská diplomatka N. Hrušková. Jedním ze spolupořadatelů byla česká firma VVS Verměřovice, jejíž odborníci seznámili ruské publikum nejen se svou produkcí krmných směsí pro divokou zvěř, ale také se způsobem fungování myslivosti a zakládáním obor a farem v Čechách.

 

Čtyřdenní akce se zúčastnilo okolo sto dvaceti ruských posluchačů z řad zájemců o chov divoké zvěře, začínající a stávající myslivci, farmáři a podnikatelé v tomto oboru. Jejich hlavním cílem bylo seznámit se se zkušenostmi zahraničních expertů především z České republiky a dalších evropských zemí (Slovensko, Polsko). Jednotlivé přednášky a kulaté stoly byly zaměřeny na obory jako např. výživa zvířat, stavba farem a obor, chov a rozmnožování divokých zvířat a další.

 

Blok českých přednášek zahájila zemědělská diplomatka, poté následovala vystoupení odborníků z firmy VVS Verměřovice o efektivní výživě zvířat a způsobu organizace myslivosti v Čechách. Lov divoké zvěře má v Rusku dlouhou tradici, avšak tento obor se vyvíjí naprosto spontánně bez legislativního zázemí a systematické organizace. Ruské publikum tak mělo enormní zájem o zkušenosti českých odborníků především z oblasti myslivosti. Otázky související s českým Zákonem o myslivosti, tak byly právě ty nejčastější.

 

Podpora výměny zkušeností v oblasti myslivosti může být důležitým impulsem pro následný export souvisejících českých produktů. O krmné směsi firmy VVS Verměřovice je velký zájem, aktuálně firma čeká na schválení registrace pro vývoz své produkce do Ruska.

 

Nikola Hrušková, zemědělský diplomat, Velvyslanectví ČR v Moskvě

Tisknout Vaše hodnocení: