Čeští ovocnáři v Srbsku – sdílení zkušeností a hledání kvalitních surovin

6. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Čeští ovocnáři v Srbsku – sdílení zkušeností a hledání kvalitních surovin Ve dnech 1. až 3. června proběhla mise českých ovocnářů v Srbsku. Projektu ekonomické diplomacie se účastnili představitelé Ovocnářské unie a Školkařského svazu ČR, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousech a zástupci firem. Byla přítomna i akademická sféra prostřednictvím zástupce Mendelovy univerzityv Brně.

První den proběhl v reprezentačních prostorách Zastupitelského úřadu ČR workshop a prezentace firem pod společným názvem „Ovocnářství v ČR a zkušenosti z procesu vstupu do EU“. Seminář se setkal s velkým zájmem jak ze strany institucí, které se připravují na srbský vstup do EU, tak i výrobců ovoce, kteří zde hledali odbyt pro svoje produkty.

Dalším bodem programu byla návštěva významného Ovocnářského institutu v Čačku. Ten se proslavil slivoní „Čačanska lepotica“. Ta je v ČR dlouhodobě nejvysazovanější odrůdou. Kromě představení aktuálních výsledků šlechtění zde proběhla intenzivní diskuse o možnostech spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Čeští školkaři projevili zájem o testování nejnovější odrůdy „Nada“. V případě, že se potvrdí její deklarované kvality, mohla by dalším krokem být koupě licence pro komerční prodej.

Na závěrečný den mise zařadila ambasáda do programu návštěvu ovocnářského regionu jižní Banát. Účastníci projektu zde navštívili vesnici Kruščica, v které se také ovocnářství věnuje i velmi aktivní česká menšina, a kde ovocnářství patří k hlavním zdrojům příjmů i zaměstnanosti. Proběhla diskuse o přínosech a rizicích vyplývajících ze vstupu do EU a zejména zpracovatelské firmy zde jednaly o podmínkách nákupu surovin pro výrobu produktů, jako jsou džusy nebo ovocné dřeně.

Projekt ekonomické diplomacie přinesl českým firmám možnost poznat srbský trh s ovocem a navázat kontakty s potenciálními dodavateli. Zejména v oblasti meruněk pro zpracování se Srbsko ukazuje jako perspektivní dodavatel kvalitních vstupů pro české firmy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autoři: Pavel Svoboda a Jiří Král.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek