Čeští průmyslníci jsou nejlepší na světě, říká viceprezident HK ČR Bořivoj Minář

12. 2. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Hospodářská komora České republiky jako největší zástupce podnikatelů má dlouhodobý plán podpory exportu, říká viceprezident HK ČR Bořivoj Minář.

České ekonomice se alespoň podle posledních makroekonomických čísel daří. Jak si stojí český export? Bořivoj Minář
Růst HDP vyšší než 4 % byl nad očekávání všech a podílel se tak i na nižším schodku rozpočtu za rok 2015. Export hraje v české ekonomice zásadní roli. V uplynulém roce si český export vedl velmi dobře. Dařilo se automobilovému průmyslu, gumárenství a plastikářství a samozřejmě i českému strojírenství.

Výsledek exportu byl pozitivní, přestože jsme utrpěli velký propad v obchodu s Ruskem. Propad v ruském teritoriu se odhaduje na 35 až 40 %, což znamená vzhledem k dobré ziskovosti realizované na ruských trzích špatnou zprávu. Pro tento, a především příští rok je třeba mít také na zřeteli očekávané zreálnění kurzu koruny, což se zřejmě projeví i na výkonu exportu.

Kde jsou podle vás hlavní překážky pro české vývozce a pro uplatnění českých podnikatelů na zahraničních trzích?
Domnívám se, že objektivních překážek, které by trápily české exportéry, není více než v minulosti. Existuje zde skupina několika desítek exportérů, kteří snesou srovnání se světovou špičkou. Jsou to většinou dodavatelé větších zakázek, kteří jistě ocení podporu na ministerské úrovni i v zemi, kam exportují.

Složitější je však situace v podpoře MSP. Zde můžeme identifikovat nedostatky v oblasti marketingu, sebepropagace, nedostatek zkušeností s vyjednáváním v různých zemích, nedostatek nástrojů pro financování menších dodávek až po nekompletní exportní dokumentaci či neschopnost vést jednání v cizím jazyce.

Existují obory či oblasti, kde pro české podnikatele dosud dříme nevyužitý potenciál.

A co brání tomu jej využít?
Čeští průmyslníci dodávají produkty vysoké kvality a velmi širokého spektra. Zejména menší výrobci a potenciální exportéři mají však respekt z přímého exportu do cílové destinace. Berou proto často raději možnost exportovat za nevýhodných podmínek přes zprostředkovatele.

Měl by z hlediska podpory zahraničních aktivit tuzemských firem hrát větší roli stát? Mohou ještě nějak více státní instituce pomoci?

Stát pomáhal a pomáhá českému exportu. Zde je velmi důležité pomáhat v oblastech a způsobem, který potřebují a vyžadují čeští exportéři. HK ČR, jako největší zástupce podnikatelů a exportérů, má snahu sehrávat koordinační roli. Nadměrná nekoordinovaná aktivita více státních subjektů může podpoře exportu spíše uškodit.

Jak ČR a jejím exportním aktivitám konkrétně pomáhá členství v EU? Vznikají naopak členstvím nějaké nové bariéry?

Export z ČR do EU činí cca 83 %. Je to číslo vysoké a nebezpečné, neboť existuje riziko, že problémy na trhu EU se automaticky přenesou na český trh. Na straně druhé znamená členství v EU výhodu harmonizovaných přístupů k certifikátům a jiným dokumentům nezbytným pro export.

Jakou roli v podpoře exportu hraje a může hrát HK ČR?
Hospodářská komora dlouhodobě podporuje export významnou měrou. Prostřednictvím sítě okresních a krajských hospodářských komor jsou podnikatelé efektivně oslovováni s novými informacemi.

Díky síti pracovišť HK ČR v zemi a díky zkušenému týmu více než 300 pracovníků HK ČR v terénu jsme schopni velmi rychle a efektivně zjistit i konkrétní požadavky exportérů. HK ČR v minulosti provozovala na všech pracovištích Komory v krajích síť Regionálních exportních míst. V tomto budeme pokračovat i nadále.

Tato pracoviště byla užitečným kontaktním terminálem pro české podnikatele-exportéry. HK ČR se podílela i na organizování zahraničních veletrhů. HK ČR má svoji partnerskou komoru ve většině zemí, kam mohou mířit české produkty. Tato vazba je také významným pomocníkem při hledání potenciálu pro český byznys.

Co konkrétně přinášejí podnikatelům zahraniční mise, které Komora pravidelně organizuje?
Komora zorganizovala v roce 2015 rekordní počet 18 podnikatelských misí do 21 států. Jedná se o podnikatelské mise doprovázející některého politika nebo o mise bez politické účasti. Účast v misích si podnikatelé hradí. Motivací pro účast v misích je několik.

Podnikatel se zúčastní mise do země, kde již podniká a chce podepsat smlouvu s místním partnerem za účasti českého politika. Podnikatel předpokládá, že při účasti v oficiální podnikatelské misi bude této misi v cílové destinaci věnována větší pozornost a on bude mít větší možnost potkat na pořádaných setkáních potenciálního partnera.

V neposlední řadě jsou zahraniční mise vítaným prvkem ekonomické diplomacie a dobrou možností pro pozitivní prezentaci České republiky a českého podnikatelstva.

Jaká máte z hlediska zahraničního obchodu ČR a možností českých podnikatelů očekávání pro letošní rok?
HK ČR bude i nadále pořádat doprovodné i vlastní zahraniční mise. Jako smysluplné se ukazuje pořádat mise každý rok i do nějaké nové destinace s exportním potenciálem. HK ČR bude ve spolupráci se sítí komor v České republice organizovat sérii Krajských exportních konferencí.

Cílem této aktivity je nalezení nových exportérů a jejich efektivní oslovení společně s existujícími exportéry z MSP. Komora má zpracovaný plán dlouhodobé podpory exportu. Podnikatelům budeme nadále dodávat užitečné informace pro export.

Zde je třeba podotknout, že právě HK ČR byla u zrodu důležitého informačního materiálu pro exportéry, zpracovaného ambasádami České republiky v zahraničí a Ministerstvem zahraničních věcí pod názvem Mapa globálních oborových příležitostí.

Jedná se o nový materiál, kde si každý podnikatel nově může zcela zdarma a sám nalézt potenciální trh pro svoje produkty. Čeští průmyslníci jsou nejlepší na světě, srovnáme-li kvalitu, cenu, flexibilitu a schopnost vytvořit vztah. MSP jsou základem každé vyspělé ekonomiky. Hospodářská komora vyvine maximální úsilí k tomu, aby export realizovaný ve velké míře velkými společnostmi byl podpořen z ministerské a velvyslanecké úrovně.

Export realizovaný exportéry z MSP by pak byl zásadně podpořen ať již ze strany HK ČR, nebo ze strany státu. I zde budeme hledat další možnosti podpory, zejména však nástroje k financování menších exportů (5–30 milionů Kč). Společným cílem podnikatelů a státu pak musí být vytvoření Jednotné pozitivní prezentace České republiky. Využít praxe ze sousedních zemí se nabízí i zde.

Ing. Bořivoj Minář

Je členem představenstva HK ČR a od května 2014 zastává funkci viceprezidenta HK ČR. Dále je dlouholetým předsedou představenstva OHK Jeseník a předsedou KHK Olomouckého kraje. K dalším veřejným aktivitám patří členství ve Správní radě Univerzity Palackého v Olomouci a spolupráce s Technologickou agenturou ČR na pozici zpravodaje.

Profesní aktivity zahájil v roce 1982 nástupem do TERAMO Vápenná. V roce 1993 založil s dalšími čtyřmi společníky STOMIX, s. r. o., mezinárodní společnost na výrobu materiálů pro zateplování budov, ve které působil jako generální ředitel.

V roce 2011 společníci STOMIXu prodali 100 % podílů strategickému partnerovi. V roce 2012 založil výrobní, exportní a inženýringovou společnost CONTECHIN, s. r. o.


Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Miloš Cihelka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek