Čeští výrobci nápojů prezentovali v Chicagu své produkty a poslední trendy pivního trhu USA

4. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Čeští výrobci nápojů prezentovali v Chicagu své produkty a poslední trendy pivního trhu USA Ve dnech 27. a 29. dubna 2017 proběhla v Chicagu prezentace českých alkoholických a nealkoholických nápojů pod hlavičkou Českých pivních slavností Chicago 2017. Prezentace nápojů pro odbornou veřejnost se uskutečnila 27. dubna v české restauraci Boho a následně pokračovala 29. dubna na pivních slavnostech pro širokou americkou veřejnost.

Prezentace se nakonec zúčastnilo celkem osm českých výrobců. Příprava prezentace probíhala nejprve v úzké spolupráci GK Chicago s jednotlivými centrálami výrobců nápojů v ČR a v pokročilejší fázi pak s jednotlivými distributory v USA. Prezentace by se neuskutečnila bez finanční pomoci ministerstva zahraničí a ministerstva zemědělství na ekonomickou diplomacii. Pivní festival s prezentací by se pak vůbec neuskutečnil bez pomoci těchto krajanských spolků: Chicagoland Czech-American Community Center, Americký Sokol, Ústředna moravských spolků, Pražský výboru Chicago Sister Cities International, Divadlo Bohemia.

Město Chicago a celá oblast Středozápadu USA je tradičním centrem české imigrace. V chicagské oblasti žije přibližně 150 tis. krajanů, v okolních státech se k českému původu hlásí dalších 50–100 tis. osob. To vytváří pro ČR mimořádné ekonomické příležitosti, což platí rovněž v oblasti gastronomie. To byl také jeden z hlavních důvodů realizace projektu prezentace českých alkoholických a nealkoholických nápojů.

Projektu se zúčastnili tito výrobci: pivovar Bernard, pivovar Nová Paka se svým pivem BrouCzech, pivovar Budvar pod americkým označením Czechvar, pivovar Pilsner Urquell, pivovar Praga se svým pivem Praga Dark a tradiční výrobci likérů a destilátů R. Jelínek a Becherovka. Nealkoholické nápoje zastupoval výrobce minerálních vod Mattoni.

V rámci projektu jednotliví výrobci prostřednictvím svých amerických distributorů prezentovali své nápoje s komentářem a ochutnávkou zhruba stovce zástupců z řad médií, distributorů, restaurací, nákupních řetězců a dalším zástupcům odborné veřejnosti. Na pivním festivalu pokračovala prezentace nápojů pro více než 1000 účastníků především z chicagské česko-americké komunity. Obě akce doprovodila svým vystoupením skupina Jana Vančury Plavci.

Pivo zůstává i nadále nejoblíbenějším alkoholickým nápojem Američanů po vínu a tvrdém alkoholu. Celková spotřeba piva v meziročním srovnání s rokem 2015 zůstala v roce 2016 na stejné úrovni a již několik let se výrazně nemění. Ovšem především na úkor tradičních domácích výrobců došlo k výrazné změně oproti roku 2015 zejména u a) zvýšení dovozu o 6,8 % na 33,3 mil. barelů piva (dováží se 17 % celkové spotřeby v USA) a b) zvýšení prodeje craft piva o 6,2 %. Jen prodeje piva dosáhly v roce 2016 částky 107,6 mld. USD, z toho craft pivovary představují nezanedbatelných 23,5 mld. USD s podílem nárůstu na tržbách o 10 %.

Ač je podíl craft piva zhruba jen 12 % na celkových prodejích, podíl na tržbách převyšuje 20 %. Také u dováženého piva došlo v roce 2016 k nárůstu tržeb o více než 3 %. Vedle bezprecedentního úspěchu mexických piv zaznamenávají výrazný růst zejména belgická piva s růstem 9,8 %. Zajímavým trendem do budoucna je také segment bezlepkových piv.

Při vědomí nejnovějších statistických údajů pivního trhu USA je zřejmé, že v USA přetrvává rostoucí trend prodeje craft piva a dováženého piva na úkor tradičních domácích výrobců. Přestože je konkurence pivních značek v USA obrovská, povědomí o kvalitní tradici českého pivovarnictví má v USA i nadále silné kořeny a proto lze na nich stavět i do budoucna dovozem nejen kvalitních piv plzeňského typu, ale případně i menších pivních speciálů.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autor: Tomáš Trnka.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek