Chile: 20% energie z obnovitelných zdrojů nejpozději v r. 2025

18. 4. 2016

  • Země: Chile
  • Datum zveřejnění: 18.04.2016
  • Zdroj: El Mercurio

Stávající boom výstavby nových energetických kapacit z tzv. ERNC (Energía Renovable No Convencional - netradiční obnovitelné zdroje) bude dle ministra energetiky Máximo Pacheco i nadále pokračovat. Podle ministra tak stanovený cíl, aby 25% vyrobené energie v roce 2025 bylo z ERNC, bude dosažen mnohem dříve. Za ERNC je v Chile považována energetika vodní (do 20 MW), sluneční, větrná, geotermická, biomasa a příliv/odliv. Již za posledních pět let tj. od r. 2011 do r. 2015 se výroba z ERNC zvýšila z 541 MW na 2 649 MW. Problémem nyní zůstává přenosová soustava a vzdálenost mezi místem výroby a spotřeby, který by měl být vyřešen v letech 2017-2018. Jestliže v minulosti se elektrická energie vyráběla především ve stření a jižní části země (tepelné a vodní elektrárny), produkce z obnovitelných zdrojů se přesouvá na sever, neboť oblast Atacamy byla detekována mezi regiony s největší sluneční účinností na světě. Doposud však oba rozhodující energetické systémy (severní SING a centrální SIC) nejsou propojeny. Rok 2016 tak bude obdobím akvizic a nákupu podílů v již existujících projektech, ale i rokem zahájení budování nových kapacit ERNC. Zatímco španělská Abengoa z finančních důvodů téměř pozastavila práce na rozpracovaných projektech Atacama I a II a severoamerická SunEdison ze stejných důvodů nabízí aktiva svých rozpracovaných projektů, jiné firmy avizují expanzi. Jedná se především o španělskou Acciona, která již v Chile provozuje větrný park 25 MW a rozestavěné má projekty solárních elektráren s kapacitou 245 MW. Cílem firmy je investovat v zemi do výroby až 1000 MW z ERNC. Dalším významných hráčem je britská společnost Mainstream, která již v Chile investovala 100 milionů USD do ERNC a do roku 2020 plánují proinvestovat další 2 miliardy USD. Již mají vytipováno 22 projektů v 8 regionech země, z nichž většina již získala klíčové povolení z hlediska ochrany životního prostředí. Také italský Enel Green Power má již rozestavěny elektrárny s kapacitou 700 MW a plánuje výstavbu dalších 500 MW z ERNC.

Hlavní výhody projektů ERNC v Chile spočívají především v rychlosti výstavby, neboť realizace projektu trvá 1-2 roky, zatímco u tepelných kolem tří let a v případě velkých vodních elektráren až 5 let. Také získání povolení z hlediska ochrany životního prostředí je mnohem snazší a rychlejší. Rovněž handicap vysoké pořizovací ceny elektráren ERNC je již minulostí, problémem proto zůstává přenos a skladovatelnost takto vyrobené energie.

Tisknout Vaše hodnocení: