Informace o aplikaci emisních norem TIER 3 a 4 pro stroje a automobily v Chile

12. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Informace o aplikaci emisních norem TIER 3 a 4 pro stroje a automobily v Chile Prostřednictvím Ekonomické sekce DEU obdržel Zastupitelský úřad České republiky v Santiago de Chile dne 12. dubna 2017 informaci o tom, jak bude v Chile aplikována emisní norma TIER 3 a TIER 4 na stroje a automobily typu „off road“.

V zájmu ochrany zdraví obyvatel a ochrany životního prostředí nebude povolen od roku 2019 do Chile export strojů a zařízení typu „off road“, která nesplňují emisní normu TIER3.

Od roku 2022 nebudou smět do Chile být vyváženy stroje a automobily nesplňující emisní normu TIER4. Níže uvádíme přesné údaje o implementaci emisních norem v Chile tak, jak byly zveřejněny v chilské oficiální směrnici chilského Ministerstva životního prostředí. (Pro osobní automobily platí nyní v Chile norma emisí EURO4 a od roku 2025 to bude norma EURO5.)

I když předpokládáme, že v důsledku nutnosti plnění emisních norem EU u strojů a zařízení typu „off road“ jsou české podniky na takovou situaci připraveny, přesto považujeme za vhodné informovat o aplikaci této směrnice.

Podle předběžných údajů, které se zastupitelskému úřadu podařilo zjistit, nebude zmíněná implementace emisních limitů problémem pro kamiony TATRA, jejichž vývoz do Chile se obnovil prostřednictvím české firmy Czechoslovak Ocean Shipping. Mohl by to však být problém pro export traktorů a stavebních strojů.

Výrobci strojů a zařízení z ČR, kteří by chtěli obdržet upřesňující informace, se mohou obrátit na ekonomický úsek Zastupitelského úřadu ČR v Chile a požádat o zaslání dotyčných norem. Kontaktní mail: commerce_santiago@mzv.cz.

Od roku 2019

Od roku 2022Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile). Autor: Ondřej Kašina, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek