Chile: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Obchodní výměna ČR – Chile (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

2010

41 608

45 828

87 436

2011

60 550

59 829

120 379

2012

74 844

57 538

132 382

2013

64 402

43 325

107 727

2014

58 097

39 117

97 214

2015

84 898

35 842

129 740

Vývoz ČR do Chile je vhodné nahlížet v kontextu celkového vývoje importu Chile a vývoje exportu EU do Chile. V roce 2015 se celkový import Chile snížil o 13 % a ve stejném období EU jakožto blok vyvezla do Chile o 8 % méně.

Současně export České republiky šel zcela obráceným směrem – v roce 2015 činil meziročně 173,3 % v korunovém vyjádření a o 146,1 % ve vyjádření USD.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu do Chile v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Netto (%)

Stat. hodnota CZK(tis.)

8406

Turbiny na páru vodní nebo jinou

CL

Chile

707 151

0.0

543 883

8502

Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

CL

Chile

356 000

0.0

165 764

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

CL

Chile

548 750

0.0

129 795

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

CL

Chile

9 622

0.0

100 244

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

CL

Chile

95 401

0.0

65 633

8537

Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

CL

Chile

63 558

0.0

60 892

5603

Textilie netkané i impregnované laminované aj

CL

Chile

722 378

0.0

44 589

3921

Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů

CL

Chile

62 876

0.0

43 740

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

CL

Chile

59 400

0.0

43 065

8429

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

CL

Chile

167 544

0.0

32 556

 

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu z Chile v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Netto (%)

Stat. hodnota CZK(tis.)

Stat. hodnota CZK (%)

2204

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

CL

Chile

3 294 524

0.0

175 952

0.0

7202

Feroslitiny

CL

Chile

473 349

0.0

155 813

0.0

0806

Hrozny vinné čerstvé sušené

CL

Chile

1 751 372

0.0

86 958

0.0

4703

Buničina dřevná nátronová sulfátová

CL

Chile

3 583 434

0.0

55 714

0.0

0813

Ovoce sušené ne ořechy banány citrusy fíky ap

CL

Chile

691 516

0.0

52 420

0.0

0203

Maso vepřové čerstvé chlazené zmrazené

CL

Chile

380 355

0.0

50 463

0.0

0810

Ovoce ostatní čerstvé

CL

Chile

599 661

0.0

37 373

0.0

2208

Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry

CL

Chile

264 056

0.0

31 893

0.0

5101

Vlna nemykaná nečesaná

CL

Chile

227 747

0.0

28 144

0.0

2008

Ovoce ořechy aj části rostlin jn

CL

Chile

329 767

0.0

25 691

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V současné době neregistrujeme žádný bilaterální projekt v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Příkladem úspěšné české investice je společnost R. Jelínek, která mj. formou nových technologií investovala cca 2,5 mil. EUR. Lihovar ročně zpracovává cca 8 000 tun ovoce, hlavně hrušek Williams. Zpracovaný destilát je kompletně exportován kromě mateřského podniku i do SRN, Itálie a dalších zemí. Firma hodlá dále investovat do ovocných sadů.

Firma Ferrit s.r.o. uskutečnila investici v důlním průmyslu. Přesné údaje nejsou k dispozici v rámci ochrany obchodních záměrů společnosti.

V roce 2015 zřídila v Chile svoji pobočku česká energetická firma SOLEK. V roce 2016 otevřela v Chile pobočku dopravní firma Czechoslovak Ocean Shipping (COS).

V současné době se několik českých firem úspěšně uchází o dodávky do chilské energetiky v oblasti malých vodních elektráren a fotovoltaiky (např. Hydropol).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době existují mezi ČR a Chile tři hlavní smluvní dokumenty v oblasti obchodně-ekonomických vztahů s Chile:

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic – podepsaná během návštěvy chilského ministra zahraničních věcí v ČR 24. 4. 1995, vstoupila v platnost 2.12.1996. Byla uzavřena na 15 let s možností automatického prodlužování o 1 rok. V důsledku vstupu ČR do EU bylo potřeba uvést znění Dohody do souladu s normami EU; proto ZÚ Santiago předal chilské straně v červenci 2005 iniciační nótu. Podle posledního vyjádření chilské strany je projednávání nového českého návrhu dohody pozastaveno do doby, dokud chilská strana nedefinuje svůj jednotný postoj k renegociovaným dohodám se zeměmi EU. Chilská strana argumentuje dostatečným zajištěním této problematiky v rámci Asociační dohody EU-Chile, v případě ostatních zemí je ochrana investic řešena v rámci dohod o volném obchodu.
  • Dohoda o spolupráci v oblasti veterinární (podepsána 17. 3. 1999 během návštěvy prezidenta E. Freie v ČR)
  • Dohoda o sociálním zabezpečení (podepsána 7. 12. 2000 v Santiagu de Chile během návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana)

V oblasti politické, obchodní a rozvojové spolupráce je definována vzájemná spolupráce mezi ČR a Chile ustanoveními asociační dohody mezi EU a Chile (AD plně vstoupila v platnost k 1. 3. 2005 po ratifikaci Přístupových protokolů k AD). Obchodní část pro bilaterální relaci ČR-Chile je v platnosti od 1. 5. 2004, tj. od našeho vstupu do EU. Obchodní dohoda mezi ČR a Chile z roku 1994 byla vypovězena ke konci června 2003 na základě vzájemné dohody mezi vládami ČR a Chile v souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU a z něj vyplývajících závazků vzhledem k jednotné obchodní politice EU.

Dne 1. 12. 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se nachází v závěrečné části, v procesu schvalování Parlamenty. Dá se realisticky očekávat, že tato Smlouvy vstoupí v platnost během roku 2016 a dále zvýší atraktivnost nejen českého vývozu do Chile, ale rovněž investicí v Chile. Jak ukazuje oblast energetiky, je možné i pro podniky z ČR uskutečňovat úspěšné investice v Chile.

K podpisu je připraveno Memorandum o spolupráci mezi ozbrojenými silami ČR a Chile.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska kritérií EU Chile již nesplňuje podmínky příjemce rozvojových fondů. Spolupráce pobíhá na jiných úrovních, zejména na základě konkrétních projektů regionálního a tematického charakteru. Více na webových stránkách EU v Chile.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: