Chile: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 5. 2016

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz

2 894

2 226

3 457

2 877

2 089

2854

Vývoz

3 261

3 725

3 406

4 331

5 282

5892

Saldo

367

1 499

-51

1 454

3 193

3038

Obrat

6 155

5 951

6 863

7 208

7 371

8746

Údaje jsou uvedeny v tis. USD
Zdroj: ČSÚ

Rok 2015 byl pro český export do Bolívie velmi úspěšný. V korunovém vyjádření činil meziročně 130,8 % a v USD vyjádření o 110,3 %. Pozitivní je rovněž kladné saldo našeho obchodu s Bolívií.

zpět

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 hlavních položek importu ČR v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

08

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

150 150

32 107

41

Kůže surové kožky /jiné než kožešiny/ usně

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

53 150

19 982

12

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

76 925

6 611

10

Obilí

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

28 575

4 082

44

Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

65 268

2 982

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

684

1 816

22

Nápoje tekutiny lihové ocet

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

1 451

906

95

Hračky hry potřeby sportovní

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

124

621

09

Káva čaj maté koření

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

4 581

478

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

19

149

Zdroj: ČSÚ

Jak z přiložené tabulky vyplývá, dovoz z Bolívie do ČR je velmi proměnlivý, co se objemu týče. Dovoz je ovlivněn především aktuální poptávkou, na kterou pružně reaguje. Zároveň ale je zřejmě, že některé položky si drží svou pozici v dovozovém portfoliu. Jedná se především o zemědělské produkty a dále výrobky chemického průmyslu. Největší nárůst ve sledovaném období zaznamenala semena a plody. Velká část zboží putuje z Bolívie do ČR přes prostředníky, reexporty jsou realizovány převážně přes USA, Německo a Holandsko.

10 hlavních položek exportu ČR v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

247 917

32 735

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

39 707

25 528

39

Plasty a výrobky z nich

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

20 216

18 650

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

73 504

16 642

51

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

6 400

9 816

70

Sklo a výrobky skleněné

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

639 513

7 943

90

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

2 417

5 791

65

Pokrývky hlavy a jejich součásti

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

1 715

5 302

93

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

998

4 932

68

Výrobky z kamene sádry cementu osinku slídy

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

36 007

2 646

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Oproti importu do ČR můžeme u exportu mluvit o větší stabilitě obchodu, i když samozřejmě i zde se můžeme setkat s krátkodobou poptávkou, na kterou čeští exportéři reagují. Většinu českého exportu do Bolívie představují reaktory, kotle a mechanické nástroje, dále pak především plasty a stabilní pozici má i české sklo, které si drží nejstabilnější hladinu hodnot exportu.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb nebyla v uplynulých letech zaznamenána. Bolívie není ani významnější turistickou destinací (spíše navštěvována v rámci individuální turistiky).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Bolívii neexistuje žádný česko-bolivijský joint-venture. V teritoriu působí pouze společnost Skobol s.a. (bývalá afilace Motokov, a.s.), která se zaměřuje na obchod se zbožím z ČR. V současné době firmu vlastní zahraniční majitel.

SKOBOL S.A.
Avenida Saavedra 1513, patio interior Zona Miraflores
Casilla 2479
La Paz, Bolivia
Tel/fax: (+591) 224 88 12
E-mail: skobol1@gmail.com
Web: www.skobol.wz.cz

Prodeji českého skla a porcelánu se věnuje společnost Galería Karlovy Vary založená honorární konzulkou Patricia Reznicek. Společnost má 2 pobočky - v La Pazu a v Cochabambě.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je bolivijský, je lepší mít místního zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží. Obchody na dálku v Bolívii příliš nefungují. Zkušenost ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet jen s velkými obtížemi a za vynaložení značných finančních nákladů.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody:

  • Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze 24. 6. 1985 (v platnosti od 24. 8. 1990)
  • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Praze 3. 9. 1991 (v platnosti od 18. 9. 1991)

K 1. 10. 2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR.

V rámci jednání o přistoupení ČR k EU ukončila ČR ještě v předvstupním období ty mezinárodní smlouvy, které nejsou v souladu s acquis. Mezi tyto smlouvy patřila i Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Bolívií z roku 1973.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2001 do roku 2006 probíhala v Bolívii realizace českého projektu zahraniční rozvojové pomoci (v celkové hodnotě 6 mil. Kč) ve formě asistence Ústavu techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) při zavádění bakalářského studijního programu v oboru řízení výroby, včetně vybavení výukových dílen a laboratoří a školení lektorů Univerzity v El Alto (Universidad Pública de El Alto – UPEA), nacházejícím se na předměstí La Pazu.

Bolívie nebyla zařazena mezi prioritní země pro poskytování rozvojové spolupráce na další období. Proto pro pokračování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP) či poskytování vládních stipendií studentům vysokých škol.

Za finanční podpory MZV ČR byl v průběhu roku 2014 realizován malý lokální projekt v obci Papel Pampa v provincii Gualberto Villarroel. Projekt sloužil ke zvýšení produktivity zemědělství zejména výstavbou skleníků doplněných systémem zavlažování. Hlavním hmotným výstupem projektu byly 4 pilotní skleníky, které budou sloužit pro praktický výcvik žáků (dětí a mladistvých) základních škol. Kromě toho proběhla specializovaná školení řízená technickým týmem ve spádovém městě Cochabamba ohledně provozování skleníků, používání organických hnojiv apod. Projekt byl realizován nadací AMIBE-CODEM Cooperación y Desarrollo.

V r. 2015 probíhala realizace MLP „Posílení produkce ovoce v Ocuri, severním Potosí“ spočívajícího ve školení místních obyvatel v oblasti péče o stromy, tvorby zavlažovacích systémů, sklizně, skladování, průzkumu trhu a propagace. Cílem je, aby obyvatelé vybudovali vlastní ekologické solární pece, kde budou sušit plody, čímž vytvoří přidanou hodnotu a dosáhnou celoročního odbytu. Projekt je realizován NGO Sumaj Punchay.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: