Chile: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

6. 6. 2017

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Obchodní výměna ČR – Chile (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

2011

60 550

59 829

120 379

2012

74 844

57 538

132 382

2013

64 402

43 325

107 727

2014

58 097

39 117

97 214

2015

84 898

35 842

129 740

2016

74 949

31 075

106 024

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu do Chile v roce 2016

 

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

8406

Turbiny na páru vodní nebo jinou

CL

Chile

710 244

367 850

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

CL

Chile

881 168

179 176

5105

Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané

CL

Chile

224 049

82 099

8429

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

CL

Chile

361 789

78 038

8537

Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

CL

Chile

88 308

62 631

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

CL

Chile

6 204

48 838

9402

Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

CL

Chile

97 854

38 210

3921

Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů

CL

Chile

63 205

36 624

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

CL

Chile

81 709

34 437

3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

CL

Chile

129 833

33 156

7308

Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

CL

Chile

561 468

29 614

5603

Textilie netkané i impregnované laminované aj

CL

Chile

504 621

27 896

 

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu z Chile v roce 2016

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

2204

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

CL

Chile

5 881 106

202 410

4703

Buničina dřevná nátronová sulfátová

CL

Chile

4 569 350

62 945

0203

Maso vepřové čerstvé chlazené zmrazené

CL

Chile

427 025

48 761

0806

Hrozny vinné čerstvé sušené

CL

Chile

1 046 502

48 653

0805

Plody citrusové čerstvé sušené

CL

Chile

1 143 009

47 882

2008

Ovoce ořechy aj části rostlin jn

CL

Chile

629 248

45 845

0813

Ovoce sušené ne ořechy banány citrusy fíky ap

CL

Chile

999 569

40 843

2208

Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry

CL

Chile

262 435

32 646

0810

Ovoce ostatní čerstvé

CL

Chile

507 913

26 686

0804

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené

CL

Chile

247 130

24 784

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V současné době neregistrujeme žádný bilaterální projekt v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Příkladem úspěšné české investice je společnost R. Jelínek, která mj. formou nových technologií investovala cca 2,5 mil. EUR. Lihovar ročně zpracovává cca 8 000 tun ovoce, hlavně hrušek Williams. Zpracovaný destilát je kompletně exportován kromě mateřského podniku i do SRN, Itálie a dalších zemí. Firma hodlá dále investovat do ovocných sadů.

Firma Ferrit s.r.o. uskutečnila investici v důlním průmyslu. Přesné údaje nejsou k dispozici v rámci ochrany obchodních záměrů společnosti.

V roce 2015 zřídila v Chile svoji pobočku česká energetická firma SOLEK. V roce 2016 otevřela v Chile pobočku dopravní firma Czechoslovak Ocean Shipping (COS).

V současné době se několik českých firem úspěšně uchází o dodávky do chilské energetiky v oblasti malých vodních elektráren a fotovoltaiky (např. Hydropol).

V roce 2016 začala v Chile pracovat pobočka české firmy MICRONIX.

Česká investiční skupina Solek Group dokončila v Chile (mj. i za podpory Zastupitelského úřadu ČR) solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz. Elektřinou začala zásobovat téměř 2800 domácností, což odpovídá městům velikosti Čáslavi nebo třeba Domažlic. Elektrárna se nachází zhruba 300 kilometrů severně od hlavního města Santiaga a je jedinou solární elektrárnou nejen v Chile, ale v celé Jižní Americe, kterou postavila a provozuje ryze česká firma. Elektrárna o instalovaném výkonu 3,07 megawattů se rozkládá na ploše více než jedenácti fotbalových hřišť. Její solární panely jsou umístěny na speciálních natáčecích stojanech, které umožňují maximálně využívat sluneční svit v průběhu celého dne. Náklady na výstavbu byly kolem 100 miliónů korun.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době existují mezi ČR a Chile tři hlavní smluvní dokumenty v oblasti obchodně-ekonomických vztahů s Chile:

 • Dohoda o podpoře a ochraně investic – podepsaná během návštěvy chilského ministra zahraničních věcí v ČR 24. 4. 1995, vstoupila v platnost 2.12.1996. Byla uzavřena na 15 let s možností automatického prodlužování o 1 rok. V důsledku vstupu ČR do EU bylo potřeba uvést znění Dohody do souladu s normami EU; proto ZÚ Santiago předal chilské straně v červenci 2005 iniciační nótu. Podle posledního vyjádření chilské strany je projednávání nového českého návrhu dohody pozastaveno do doby, dokud chilská strana nedefinuje svůj jednotný postoj k renegociovaným dohodám se zeměmi EU. Chilská strana argumentuje dostatečným zajištěním této problematiky v rámci Asociační dohody EU-Chile, v případě ostatních zemí je ochrana investic řešena v rámci dohod o volném obchodu.
 • Dohoda o spolupráci v oblasti veterinární (podepsána 17. 3. 1999 během návštěvy prezidenta E. Freie v ČR)
 • Dohoda o sociálním zabezpečení (podepsána 7. 12. 2000 v Santiagu de Chile během návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana)
 • K podpisu je připraveno Memorandum o spolupráci mezi ozbrojenými silami ČR a Chile.
 •  

V oblasti politické, obchodní a rozvojové spolupráce je definována vzájemná spolupráce mezi ČR a Chile ustanoveními asociační dohody mezi EU a Chile (AD plně vstoupila v platnost k 1. 3. 2005 po ratifikaci Přístupových protokolů k AD). Obchodní část pro bilaterální relaci ČR-Chile je v platnosti od 1. 5. 2004, tj. od našeho vstupu do EU. Obchodní dohoda mezi ČR a Chile z roku 1994 byla vypovězena ke konci června 2003 na základě vzájemné dohody mezi vládami ČR a Chile v souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU a z něj vyplývajících závazků vzhledem k jednotné obchodní politice EU.

 

Dne 1. 12. 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se nachází v závěrečné části, v procesu schvalování Parlamenty. V prosinci 2016 vstoupila v platnost.

Oficiální informace MF ČR:

Dne 21. prosince 2016 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHILSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět:

 1. v České republice:
  - pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2017 nebo později; a
  - pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2017 nebo později; a
 2. v Chilské republice:
  - pokud jde o daně z příjmů dosažených a částek vyplácených, připisovaných na účet, daných k dispozici nebo zaúčtovaných jako náklad k 1. lednu 2017 nebo později; a
  - pokud jde o daně z majetku, za předpokladu a do té míry, že jsou takové daně Chilskou republikou ukládány, na daně vybírané ve vztahu k majetku vlastněnému k 1. lednu 2017 nebo později, pokud tedy jsou takové daně v této době ukládány, jestliže nikoliv, tak k 1. lednu roku, v němž budou majetkové daně v Chilské republice zavedeny, nebo později.

Text této významné mezinárodní smlouvy bude standardně v nejbližší možné době v České republice publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V mezidobí je možné do textu smlouvy nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, popř. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska kritérií EU Chile již nesplňuje podmínky příjemce rozvojových fondů. Spolupráce pobíhá na jiných úrovních, zejména na základě konkrétních projektů regionálního a tematického charakteru. Více na webových stránkách EU v Chile.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: