Chile: Upřesněná energetická strategie staví do popředí malé vodní elektrárny a fotovoltaiku

2. 2. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Současná chilská vláda dále aktualizovala energetickou strategii s cílem přilákat další zahraniční investice. V rámci této aktualizované strategie se dostane zvláštní pozornosti a podpory výstavbě malých vodních elektráren a slunečních elektráren.

Vyplývá to z jednání, které se uskutečnilo mezi ekonomickým radou ZÚ Santiago de Chile Ondřejem Kašinou a ředitelkou Mezinárodního odboru chilského ministerstva energetiky Paulou Estévez v závěru ledna 2015. Nová energetická strategie Chile rovněž zahrnuje propojení dosud izolovaných rozvodných sítí energie do roku 2017.

Infografika je převzata z aktualizované energetické strategie Chile. Zobrazuje elektrárny ve výstavbě a přehledně ukazuje vývoj a změny ve struktuře výroby elektrické energie.

Výše uvedená grafika, která je převzata z aktualizované energetické strategie Chile, zobrazuje elektrárny ve výstavbě a přehledně ukazuje vývoj a změny ve struktuře výroby elektrické energie. Je patrný obrovský nárůst v oblasti obnovitelných energetických zdrojů, zvláště v oblasti fotovoltaiky a vodní energie. Zatímco v roce 2010 připadalo na obnovitelné zdroje jen 4%, v březnu 2014 to bylo už 34% a k listopadu 2014 již 39%.

Zatímco všestranná podpora fotovoltaiky již byla součástí energetické strategie od počátku současné vlády (březen 2014), pak vládní podpora malých vodních elektráren je novým faktorem. Lze to vysvětlit především poučením z krachu megaprojektu vodní elektrárny Aysén, kde se vláda dostala do ideologicky schizofrenní situace. Militantní ekologické skupiny, které mají blízko k současné levicové koalici Nueva Mayoría, odmítaly projekt hydroelektrárny Aysén na jihu Chile, která měla generovat 2.750 MW. Pod nátlakem těchto militantních ekologů vláda ustoupila a v červnu 2014 rada ministrů projekt zamítla. Španělská ENDESA a chilská společnost Colbún S.A. tím utrpěly velké finanční ztráty.

V současné době a zejména v cyklu klesajících cen mědi (50% chilského exportu) si však vláda uvědomila, že je ekonomicky neúnosné dále komplikovat využití vodní energie. Aby se však vyhnula novým střetům s ekologickými extremisty, zvolila chilská vláda „obchozí“ řešení a vyhlásila všestrannou podporu pro zahraniční investice a dodávky s cílem co nejdříve postavit 100 nových vodních elektráren, které by bylo možno charakterizovat jako „malé“. Je zajímavé, že čerstvý vládní plán, který sdělila ZÚ Santiago de Chile představitelka Ministerstva energetiky Paula Estévez, nespecifikuje horní hranici výkonu těchto malých vodních elektráren. Lze z toho odvodit, že vláda tuto energii velmi potřebuje a chce si ponechat určitou vůli, aby mohla za „malé“ označit všechny ty vodní elektrárny, které se rozhodne podpořit.

Podle P. Estévez se zahraniční firmy schopné dodat a postavit tyto menší vodní elektrárny mohou obrátit přímo na ni nebo Odbor podpory projektů v Ministerstvu energetiky Chile: pestevez@minenergia.cl, fvidela@minenergia.cl. Prostřednictvím těchto kontaktů (komunikace ve španělštině je velmi doporučitelná) mohou české firmy získat podrobné informace o podmínkách těchto zakázek. P. Estévez rovněž přislíbila, že firmy, které takto osloví Ministerstvo energetiky a nabídnou zajímavé možnosti dodávek malých vodních elektráren, budou noci počítat s pomocí ministerstva během složitého procesu získávání povolení ke stavbě.

Další šancí pro firmy z oboru energetiky je propojení rozvodných sítí energie v Chile, které bylo oznámeno 29. 1. 2015. V současné době má Chile několik vzájemně nepropojených sítí rozvodu energie, což prodražuje konečné ceny. Zvláště významné jsou systémy SING (sever) a SIC (střední část Chile). Cílem konečného propojení v roce 2017 by měl být jednotný systém rozvodu energie od města Arica na severu až po Puerto Montt na jihu. Počítá se s investicí blízkou jedné miliardě USD.

Podle oficiálních i důvěrných informací se podařilo společnosti E-CL získat rozhodující vliv na zakázku propojení rozvodů energie v Chile. Tato společnost je kontrolována francouzsko-belgickou firmou GDF Suez. Pokud se některé české firmy budou zajímat o účast na této zakázce, jsme připraveni oslovit chilské Ministerstvo energetiky a prosazovat zájmy těchto firem. Současně však připomínáme, že cestu k těmto zakázkám by bylo možno získat i prostřednictvím kontaktů v GDF Suez, pokud některé české firmy mají taková napojení v rámci participace na projektech. 

Infografika 2

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek