Už nyní je vhodné začít s přípravou na EXPONOR 2017 v Chile

4. 8. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Chile je největším světovým vývozcem mědi a celkově se důlní průmysl podílí 18 % na tvorbě HDP Chile a tvoří 54 % chilského exportu. Tento význam důlního průmyslu pro chilskou ekonomiku je rovněž logickým důvodem toho, že vydává značné prostředky na dovoz strojů, technologií a nejrůznějších vstupů pro důlní průmysl.

Nejlepšími příležitostmi pro zahraniční dodavatele, aby nabídli své výrobky pro chilský důlní průmysl, jsou dva alternující mezinárodní veletrhy EXPOMIN a EXPONORTE.

Vzhledem k tomu, že EXPOMIN, který se koná v Santiagu de Chile, se uskuteční až v roce 2018, jsou nyní aktuální přípravy na nadcházející EXPONORTE 2017, který se bude tradičně konat ve městě Antofagasta na severu Chile, tentokrát ve dnech 15.–19. 5. 2017.

Doporučujeme všem českým firmám, které mají exportní zboží, které lze uplatnit v důlním průmyslu, aby co nejdříve kontaktovali organizátory mezinárodního veletrhu EXPONOR 2017.

Předchozího bienále EXPONOR 2015 se účastnilo 1064 firem z 30 zemí. Uskutečnilo se okolo 1.900 obchodních jednání mezi zahraničními dodavateli a chilskými důlními společnostmi jak státními tak i soukromými.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiago de Chile (Chile).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek