Chorvatsko - aktuální problematika zásobování vodou a odpadních vod

17. 10. 2014

  • Země: Chorvatsko
  • Datum zveřejnění: 17.10.2014

Letos již po třinácté organizuje Sdružení chorvatských vod a kanalizací tradiční odborně obchodní konferenci s doprovodnou výstavou „Aktuální problematika zásobování vodou a odpadních vod“ s cílem shromáždit relevantní odborníky, instituce a firmy, které působí v oblasti zásobování vodou a odpadních vod. Letošní konference se bude konat v termínu 22.10. – 26.10.2014 v Cavtatu.ilustrační obrázek

Díky spolupráci MPO a sdružení SOVAK zde české firmy poprvé vystoupí formou české oficiální účasti. Navíc se Česká republika tento rok stala partnerskou zemí konference, čemuž odpovídá i výrazná prezentace českých firem a celková reklama české účasti. Organizátorem účasti je firma Exponex s.r.o.

Akce se účastní 12 firem: AQUA PROCON s.r.o., ASIO, spol. s r.o., BKG úprava vody s.r.o., Eurovision, a.s., EUTIT s.r.o.,  HSI com s.r.o., IN-EKO TEAM, s.r.o., INZET, s.r.o., Metrostav a.s., MIVALT s.r.o., PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., VAPO, spol. s r.o.

Již několik let zřetelně narůstá zájem o tuto akci, která se stala vysoce ceněnou odbornou manifestací mezinárodního významu, shromažďující odborníky i obchodníky z více než 25 zemí. S tím ruku s v ruce je spojeno i stálé zvyšováním kvality konference i doprovodné výstavy.

Loňský rok byl v Chorvatsku obecně výrazně poznamenán vstupem do Evropské unie, což se samozřejmě projevuje i v sektoru vodovodů a kanalizací. Je připravena a přijata celá řada zákonných dokumentů a nařízení, byla provedena řada organizačních změn, připravena řada procesů pro realizaci EU projektů. Současně probíhá i reforma v komunálním sektoru vodovodů a kanalizací

Souběžně s harmonizací stavu vodo-komunální problematiky standardům EU v Chorvatsku probíhá příprava a realizace celé řady velkých projektů v oblasti zásobování vodou a odpadních vod, jejichž cílem je zlepšit dnešní stav, respektive rekonstruovat stávající a vybudovat nové systémy zásobování vodou a kanalizací s čističkami. Cílem je  umožnit výraznější zvýšení počtu uživatelů veřejných systému a současně i navýšit celkové standardy s důrazem na větší ochranu podzemních a povrchových vod a životního prostředí.

Základní témata letošní konference budou následující:

  1. Nová zákonná regulativa a jejich aplikace v praxi
  2. Měření odebraného, zpracovaného a dodaného množství pitné vody, výpočet, náklady a struktura ceny vody a služeb
  3. Příklady praktických zkušeností v přípravě dokumentace pro financování z prostředků z fondů EU
  4. Čističky odpadních vod pro EQ od 2000 do 15000.

Tisknout Vaše hodnocení: