Chorvatsko: Konference o českých zkušenostech s podporou malých a středních podniků

19. 5. 2009 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ve dnech 11. až 12. května 2009 navštívila Záhřeb delegace vedená místopředsedou Zahraničního výboru PSP ČR a předsedou SME Union ČR panem Davidem Šeichem. Na programu bylo jednání s náměstkyní ministra hospodářství a zástupkyní hlavního vyjednavače Tamarou Obradović-Mazal, návštěva mezinárodní konference o finanční krizi, jednání s vedením Chorvatské hospodářské komory a vystoupení na Konferenci o českých zkušenostech s podporou malých a středních podniků.

Z iniciativy Unie SME ČR a za finančního přispění MPO ČR zorganizoval ZÚ Záhřeb ve spolupráci s Chorvatskou hospodářskou komorou v rámci 1. Evropského týdne SME a pod hlavičkou CZ PRES dne 12.5.2009 Konferenci o českých zkušenostech s podporou SME.

Za českou stranu na konferenci vystoupili:

Velvyslanec Karel Kühnl, místopředseda ZV PSP ČR a předseda SME Union ČR David Šeich (priority CZ PRES v oblasti podpory SME), ředitel odboru koordinace strukturálních fondů MPO ČR Břetislav Grégr (zkušenosti s čerpáním strukturálních fondů), pracovnice referátu pro Radu pro rozvoj podnikatelského prostředí Veronika Surýnková (kroky v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí), zástupce ředitele společnosti Eurovision Miroslav Čapka (praktické zkušenosti s čerpáním z EU fondů a asistence firmám), generální ředitel Sudop Brno František Mráz (zkušenosti s projektováním investičních projektů jako nezbytnost přípravy jejich realizace), ředitel společnosti KPM Consult Miroslav Haxa (stavby dopravní infrastruktury jako podmínka rozvoje podnikání).

Za chorvatskou stranu vystoupili:

Místopředsedkyně Chorvatské hospodářské komory (HGK) Vesna Trnokop-Tanta, poradce ředitele Sekce průmyslu HGK Zoran Barišić (úloha HGK v podpoře chorvatského hospodářství) a ředitelka sekce mezinárodní spolupráce SME ministerstva hospodářství HR Dragica Karaić (chorvatský systém podpory SME).

Konferenci navštívilo 82 představitelů chorvatských SME a kompetentních institucí, po jejím skončení následovala bilaterální jednání s českými partnery. Na ZÚ Záhřeb je k dispozici jmenný seznam účastníků i jednotlivé powerpointové prezentace.

Na setkáních s náměstkyní ministra hospodářství, práce a podnikání Tamarou Obradović-Mazal a s místopředsedkyní HGK Vesnou Trnokop-Tanta, která předcházela samotné konferenci, projednal pan místopředseda Šeich řadu konkrétních témat:

  1. tlumočil silnou podporu českého parlamentu rozšíření EU o Chorvatsko
  2. nabídl české zkušenosti jako země, která vstoupila do EU teprve nedávno
  3. představil priority CZ PRES v oblasti malých a středních podniků
  4. poblahopřál k přijetí do NATO
  5. vyjádřil zájem o spolupráci českých a chorvatských firem na třetích trzích
  6. nabídl spolupráci při proškolování státních a lokálních úředníků, majících v kompetenci čerpání z fondů EU
  7. vyjádřil zájem o spolupráci v rámci twinningu.

Chorvatské partnerky poděkovaly za upřímnou podporu, kterou cítí z české strany při jednáních o vstupu do EU, přivítaly možnost využití českých zkušeností a sdělily, že zváží možnost zorganizování školení státní a veřejné správy, ať už prostřednictvím HGK, nebo HAMAGu.

T. Obradović-Mazal informovala o tom, že si Chorvatsko vede poměrně úspěšně v souvislosti s ekonomickou krizí, podařilo se udržet ceny energií a odvrátit run na banky. Prioritou vlády je udržet při životě hospodářství a udržet zaměstnanost. Úspěšnost čerpání z předstupních fondů je poměrně dobrá – 84 %. Do proškolení zaměstnanců veřejné správy již bylo vloženo 32 mil. HRK, vláda si uvědomuje, že tyto investice do lidí se bohatě vyplatí. Pokud jde o slovinskou blokádu, Slovinci chtějí svými dodatky k Rehnovu návrhu vše zdržet, protože poté by dodatky musel opět schvalovat i chorvatský parlament. Jinak jsou chorvatské výrobky na trzích EU poměrně úspěšné, například náhradní díly do automobilů. Bohužel, někdy je entusiasmus ze vstupu do EU poskvrněn neblahými zkušenostmi. Např. v nedávném tendru na tramvaje v Sofii by chorvatský Končar jistě uspěl, kdyby EK na poslední chvíli nepřidala podmínku referencí z nejméně dvou zemí EU, což Končar neměl a tudíž vypadl. Chorvaté tuto čerstvou EU zkušenost těžce nesou. Jinak se HR pilně připravuje na účast v NATO tendrech.

V. Trnokop-Tanta informovala o množství akcí (27) na podporu SME, ve kterých je zapojena HGK v rámci 1. evropského týdne SME. Ke slovinské blokádě zmínila, že velké množství slovinských firem působí na chorvatském trhu a tudíž nemají na blokádě zájem. HGK se snaží přispět k odblokování rozhovorů právě tlakem na ekonomické úrovni. HGK dále pomáhá s rychlým přejímáním EU certifikací, HR si musí všechny fáze přípravy projít krok za krokem. HGK je zapojena ve 280 evropských projektech, je aktivní v Bruselu, kde má svoji kancelář. Navrhovaný program školení by mohl být zaměřen na praktické zkušenosti z ČR. HGK je přítomna ve všech 21 župách a disponuje dobrou školitelskou sítí.

Podařilo se v rámci aktivit CZ PRES a 1. evropského týdne SME zanechat v podnikatelském prostředí Záhřebu (a nejen) výraznou stopu. Mediální ohlas byl značný, reportáž o konferenci proběhla hlavní zpravodajskou relací nejvýznamnějšího veřejno–právního kanálu HRT1, články vyšly ve 4 hospodářských denících (Poslovni dnevnik, Bizdirekt, Business.hr, Privredni vjesnik) a větší prostor mu věnovala i televize Kapital Network v reportáži ve 20.00 hod dne 12.5.2009. Kromě vystupujících se konference zúčastnili i zástupci českých firem OHL ŽS a Sinclair.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko).

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek