Chorvatsko: Kontakty

7. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Záhřebu
Radnička cesta 47/VI (vedle kavárny TIME)
10000 Zagreb
telefony:

  • +385 1 617 72 46 - sekretariát velvyslance
  • +385 1 617 72 46 - konzulární oddělení
  • +385 1 617 72 46 - obchodně-ekonomický úsek
  • +385 91 612 15 33 - nepřetržitá konzulárnípohotovost (24/7)

fax: +385 1 617 66 30
webové stránky: www.mzv.cz/zagreb

Konzulární jednatelství ve Splitu (v provozu každoročně jen po dobu turistické sezóny od 15. 6. do 15. 9.)
Tel./fax: +385 21 344 866
Obala HNP 5/III
21 000 Split
nepřetržitá konzulární služba: +385 91 612 1660

Konzulární jednatelství v Rijece (v provozu každoročně jen po dobu letní turistické sezóny od 1. 7. do 31. 8.)
Tel./fax +385 51 212 515
Trg 128. brigade Hrvatske vojske 4
nepřetržitá konzulární služba: +385 91 612 1523

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

CzechTrade - zahraniční kancelář v Záhřebu
Šubićeva 20, 10 000 Záhřeb, Chorvatsko
ředitel kanceláře - Alen Novosad
tel: +385 1 58 11 749
mobil: +385 914 814 584
e-mail : alen.novosad@czechtrade.cz, zagreb@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.cz

Ostatní instituce (Česká centra, CzechInvest a CzechTourism) v Chorvatsku svá zastoupení nemají.

Kontakt na MZV (Ministerstvo zahraničních věcí): ústředna 22418 1111
Relaci Chorvatsko zpracovává na MZV z pohledu ekonomických vztahů Odbor ekonomické diplomacie (OED), tel.  224182592, 2951, email: oed@mzv.cz, a politicky Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy (OJVE), 224183197, 2286, ojve@mzv.cz 

Kontakt na MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu): ústředna: 22485 1111

Chorvatsko zpracovává i Odbor zahraničně-ekonomických politik I (OZEP I),  tel. 224 851111, 224 852020 email: ozep-evropa@mpo.cz

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Tísňová linka - jednotný integrovaný záchranný systém EU: 112 (platí pro všechny krizové situace)

  • Policie: 192
  • První pomoc: 94
  • Požárníci: 93
  • Záchranná a pátrací služba (na moři): 9155 (DAN), VHF kanály 16, 10, 74
  • Dekompresní komory: PULA tel/fax +385 (0) 52 217 877. 24572, mobil: 098 255 945. 098 219 225, SPLIT + 385 (0) 21 354511, 361 355, 343 980

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Vlada Republike Hrvatske (Vláda Chorvatské republiky) www.vlada.hr
https://www.vlada.gov.hr

Hrvatski sabor (Parlament Chorvatské republiky) www.sabor.hr
http://www.sabor.hr

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministerstvo zahraničních a evropských věcí)
www.mvep.hr, http://www.mvep.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministerstvo vnitra) www.mup.hr
http://www.mup.hr

Ministarstvo financija (Ministerstvo financí) www.mfin.hr
https://www.mfin.hr

Ministarstvo financija – porezna uprava (Ministerstvo financí – daňový úřad) www.porezna-uprva.hr
http://www.porezna-uprava.hr

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstvo spravedlnosti) www.pravosudje.hr
https://www.pravosudje.hr

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministerstvo práce a důchodového systému) www.mrms.hr
http://www.mrms.hr

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ministerstvo hospodářství, podnikáni a živností) www.mingo.hr, http://www.mingo.hr

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury) www.mppi.hr, http://www.mppi.hr

Ministarstvo turizma (Ministerstvo cestovního ruchu) www.mint.hr
http://www.mint.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Ministerstvo pro místní rozvoj a fondy EU)
https://razvoj.gov.hr

Ministarstvo poljoprivrede (Ministerstvo zemědělství) www.mps.hr
http://www.mps.hr

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Ministerstvo ochrany životního prostředí a energetiky) www.mzoip.hr, http://www.mzoip.hr

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (Ministerstvo stavebnictví a územního plánování) http://www.mgipu.hr

Ministerstvo hrvatskih branitelja (Ministerstvo chorvatských obránců / veteránů) https://branitelji.gov.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Ministerstvo vědy a školství) www.mzo.hr
http://www.mzo.hr

Ministarstvo kulture (Ministerstvo kultury) www.min-kulture.hr
http://www.min-kulture.hr

Ministarstvo obrane (Ministerstvo obrany) www.morh.hr
http://www.morh.hr

Ministarstvo državne imovine (Ministerstvo pro státní správu) www.imovina.gov.hr
http://www.imovina.gov.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Ministerstvo pro demografii, rodinu, mládež a sociální politiku) www.mdomsp.hr, http://www.mdomsp.hr

Hrvatska gospodarska komora – HGK (Chorvatská hospodářská komora) www.hgk.hr
http://www.hgk.hr

Hrvatska javnobilježnička komora (Chorvatská notářská komora) www.hjk.hr
http://www.hjk.hr

Hrvatska odvjetnička komora (Chorvatská advokátní komora) www.hok-cba.hr
http://www.hok-cba.hr

Hrvatska obrtnička komora (Chorvatská živnostenská komora) www.hok.hr
http://www.hok.hr

Državni zavod za mjeriteljstvo (Státní úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví) www.dzm.hr , http://www.dzm.hr

Državni závod za statistiku (Státní statisticky úřad) www.dzs.hr
http://www.dzs.hr

Hrvatski závod za mirovinsko osiguranje (Důchodové zabezpečení) www.mirovinsko.hr
http://www.mirovinsko.hr

Hrvatski závod za zapošljavanje (Pracovní úřad) www.hzz.hr
http://www.hzz.hr

Hrvatski závod za zdravstveno osiguranje (Chorvatský úřad pro zdravotní pojištění) www.hzzo.hr
http://www.hzzo.hr

Agencija za investicije i konkurentnost (Agentura pro investice a konkurentnost ) www.aik-invest.hr
http://www.aik-invest.hr

HAMAG-BICRO Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Chorvatská agentura pro malé podníky, inovace a investice) www.hamagbicro.hr
http://www.hamagbicro.hr

Carina HR (Celní správa) www.carina.hr
http://www.carina.hr

HITRO HR – HITRO.HR je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom (Služba chorvatské vlády pro urychlenou komunikaci občanů a podnikatelských subjektů se státní správou) www.hitro.hr
http://www.hitro.hr

Narodne novine (legislativní věstník) www.nn.hr
http://www.nn.hr

Zagrebački velesajam (Záhřebské veletrhy) www.zv.hr
http://www.zv.hr

Nekretnina HR (Nemovitosti) www.nekretnina.hr
http://www.nekretnine.hr,

Večernji list (chorvatský deník) www.vecernji.hr
http://www.vecernji.hr

Jutarnji list (chorvatský deník) www.jutarnji.hr
http://www.jutarnji.hr

Kompass HR- baze podataka (informační databáze)
https://hr.kompass.com/

Tvrtke. Com – poslovna tražilica (obchodní vyhledávač – vyhledávaní firem v Chorvatsku)
https://www.tvrtke.com/

Poslovni forum HR (Podnikatelské fórum) www.poslovniforum.hr
http://www.poslovniforum.hr

Odjel za promociju ulaganja (oddělení pro propagaci investic v Chorvatsku) www.investincroatia.hr
http://www.investincroatia.hr

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: