Chorvatsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

1. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

Pro české exportéry do Chorvatska  jsou zajímavé oblasti rozvoje a obnovy dopravní a železniční infrastruktury včetně využití vyspělých technologií v dopravních systémech. Dále oblasti ekologie a čištění odpadních vod, výroba elektircké energie a dodávky pro energetický sektor, vč. alternativních a obnovitelných zdrojů energie, dodavatelská a subdodavatelská činnost pro chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl a zdravotnictví. Perspektivní se také jeví spolupráce v oblasti turistiky a služeb s ní spojených.

Ekologické strojírenství - vodní a odpadové hospodářství.

Velmi perspektivní je pro zapojení českých dodavatelů do projektu ochrany  Jaderského moře - obecné projekty ekologie, výstavba čističek vod dalších ekologických zařízení. Vláda Chorvatska spolu s institucí Hrvatske vode  pokračuje ve spolupráci s EU (podíl financování z fondů EU) na realizaci projektu  týkajícího se ekologické ochrany Jadranu. Předmětem výše uvedeného projektu je výstavba ČOV (čističky odpadních vod) a kanalizačních systémů na 47 místech  na pobřeží  Jaderského moře. Mezi   lokality  spadající pod tento projekt patří například Zadar, Opatija, Biograd a ostatní turistické destinace, včetně ostrovů.  Pořadí realizace na jednotlivých místech je vybráno s ohledem na možnosti  dalšího rozvoje turistického ruchu a návratnosti investic. Patří tam turistická místa jako Mali Lošinj, Opatija, Crikvenica, Novalja, Rab, Korčula a další. Plný nástup tohoto modelu financování lze očekávat v období 2014 až 2020.  Zároveň také začíná realizace programu výstavby čistíren odpadních vod ve vnitrozemí, který se týká více než 140 obcí, opčin, měst a sdružení měst a obcí. Více informací, vedle obchodního úseku ZÚ (www.mzv.cz/zegreb) sdělí také více informací ředitel kanceláře Czechtradu v Záhřebu, pan Zbyněk Peška (zbynek.peska@czechtrade.cz)

Vzhledem  k poměrně značnému počtu českých výrobců a engineeringových firem, které se zabývají výrobou a výstavbou ČOV, považujeme oblast  výstavby ČOV v Chorvatsku za jeden z perspektivních  oborů  pro jejich případné exportní aktivity do této země. České firmy se poměrně pravidelně zúčastňují tendrových řízení. Konkrétní informace jsou k dispozici jak uvedeno shora.

Dopravní infrastruktura - výstavba železničních koridorů

Pro české firmy se jeví jako perspektivní program modernizace a rekonstrukce chorvatských železnic. V roce 2003 se společnost  Chorvatské železnice (HŽ) stala členem CER (Community of European Railways). Tato skutečnost je zavazuje přizpůsobit svůj vozový park a železniční infrastrukturu  přísným technickým normám  a požadavkům CER-u. Z hlediska výstavby železniční infrastruktury země hodlá kombinovanými finančními prostředky od vlády, EU i Světové banky financovat modernizaci železničního koridoru 5c. Tento koridor spojuje přístav Ploče s Budapeští a prochází východní  částí Chorvatska.

HŽ plánují  v nejbližších třech letech s podporou EU fondů investovat značné částky do výstavby dalších koridorů. Plán rozvoje chorvatských železnic zahrnuje rozvoj a obnovu železničního svršku, modernizace a případné nákupy nových  osobních vlaků, lokomotiv, vagónů  pro nákladní nebo osobní přepravu  a zároveň postupně privatizovat celé odvětví nebo jeho částí. Vzhledem k tomu, že přes území Chorvatska prochází úseky tzv. panevpropských koridorů, které musí splňovat předepsané parametry (např.  dvojkolejná  elektrifikovaná  trať, možnost rychlosti vlaku do 160 km/h,apod.), HŽ plánují na níže uvedených  úsecích zajistit splnění těchto parametrů:

  • Vb. Koridor :  Rijeka-Záhřeb – Koprivnica – státní hranice s Maďarskem
  • Vc. Koridor :  Ploče - Metković - (dále přes území Bosny a Hercegoviny) - Osijek - BelI Manastir - státní hranice s Maďarskem
  •  X. Koridor: Savski Marof-Tovarnik – směr státní hranice Srbsko 

Pozn.: Vozový park

Chorvatsko má snahu nové vozové soupravy pro potřeby HŽ zajišťovat domácími výrobci, firmami Gredelj, resp. Končar či Džuro Džaković, přesto ale nevylučujeme možnost technické a výrobní spolupráce se zahraničním, resp. českým partnerem.

Obnovitelné zdroje energií

Chorvatsko má ambiciózní plány na zvýšení počtu zdrojů obnovitelných energií, zejména v oblasti vodní energetiky, biomasy, solární energie a popř. větrné energie. Silná výrobní základna většiny zařízení v ČR otevírá českým firmám cestu k účasti na vypisovaných tendrových řízeních pro státní, municipální i soukromý sektor. Program je z velké části krytý financováním z fondů EU zatím do roku 2020. Průběžně jsou vypisovány jednotlivé tendry.

Potravinářský průmysl

Po vstupu země do EU se rozšířily jak možnosti přímých dodávek, tak možnosti kooperace s místními výrobci v oblasti skladování, zpracování potravinářských výrobků, vývoje nových výrobků a jejich distribuce. Nabízí se také možnost vstupu na chotvatský trh formou privátních značek pro místní obchodní řetězce, např. Konzum, Plodine aj.

Strojírenské výrobky

Vzhledem k tradici ještě z doby bývalé Jugoslávie jsou perspektivní dodávky kolejových vozidel, zejména pro městskou dopravu, a spolupráce na údržbě a opravách např. tramvají. Vedle automobilů Škoda, které jsou na jednom z předních míst v dovozech do Chorvatska, je na místním trhu zastoupen také český Zetor. Pro zajímavost uvádíme, že v roce 2015  byly vyvezeny do Chorvatska silniční vozidla (zejména automobily Škoda) za více než 81 milionů euro. Perspektivní je vývoz i dalších strojírenských výrobků - transformátorů, zařízení pro záznam zvuku a např. i zabezpečovací zařízení pro dopraví infrastrukturu (železnic, tunelů, dálničních úseků).

Energetika obecně

Jedná se o dodávky klasických energetických zařízení pro chorvatské tepelné, vodní i eko elektrárny. Jsou to řídící jednotky, kotle, tlakové nádoby, malé turbíny, elektromotory, čerpadla, ventily, transformátory a desítky dalších drobných zařízení a náhradních dílů.

Zdravotnictví

Chorvatsko nutně potřebuje modernizovat provozy nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. (Čekací doby na odborná vyšetření jsou několikanásobně delší než v ČR). Zejména vidíme možnosti dodávek přístrojů pro specializovaná pracoviště - laboratoře, ORL, gynekologie, zubní ordinace, kosmetické lékařství apod. V roce 2015 také realizovalo MZV/ODE incomingovou misi vedoucích pracovníků zdravotnického sektoru do ČR.

Různé obory

Probíhají rozsáhlé dodávky spotřebního zboží a objevují se stále další možnosti na trhu. Jelikož se zájem dovozců mění, doporučujeme konzultovat situaci na trhu s obchodním radou velvyslanectví (www.mzv.cz/zagreb) nebo s místní kanceláří Czechtrade, Ing. Peška. (zbynek.peska@czechtrade.cz).

Služby - především turistika

Stále se zvětšuje příliv investic do služeb spojených s turistikou a cestováním, dále služeb ubytovacích a restauračních, služeb spojených s rozvojem marin a vodními sporty, služeb zajišťující alternativní mořskou dopravu a služeb v přístavech. Českých turistů navštívilo Chorvatsko přes 717 tisíc. Toto číslo otevírá obrovský prostor pro rozvoj sektoru služeb.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Chorvatsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Nejperspektivnější položky pro český export jsou uvedeny dle mapy oborových příležitostí pod bodem 5. České firmy zatím nepřistoupily k velkým investicím na chorvatském trhu. Výjimkou je J&T Banka, která koupila rozhodující akciový balík v lokální Varaždinské bance (investice 270 mil. CZK, tj. nákup 58 % podílu akcií). V teritoriu spíše probíhají drobnější investice do různých menších rekreačních a restauračních zařízení. Čeští občané také pravidelně investují do nemovitostí, zejména na pobřeží Jadranu. V květnu 2015 byl u města Poreč otevřen vodní park, kde český investor investoval cca 25 mil. euro. Český internetový prodejce Mall.cz začátkem roku 2016 vstoupil na chovatský trh. Výše investice není známá.

Významnou investicí mohl být vstup skupiny Agrofert do chemického závodu Petrokemija Kutina. Bohužel tato investice doposud nebyla realizována. V květnu 2015 jsme zaregistrovali zájem české Kofoly o nákup podílu v chorvatském výrobci nápojů Badel.

Chorvatská vláda doposud neprovedla důslednou privatizaci velkých státních podniků. Tento úkol, zdá se, se rozhodla realizovat nová chorvatská středopravá vláda, která je u moci od ledna 2016. Zahájení privatizace, zejména státních podniků, by mohlo přinést zajímavé možnosti pro české investory. Ledy se pohnuly v květnu 2016, kdy chorvatská vláda konečně informovala o připravované privatizaci vybraných státních firem. Vláda hodlá nabídnout akciové podíly zatím ve třech státních podnicích - Končar, Sunčani Hvar a Croatija Osiguranje. Jak bude celý proces dál probíhat není zatím jasné. ZÚ situaci nadále sleduje, v případě dalších dotazů proto kontaktujte obchodního radu ZÚ.

Rozvojová pomov: Rozvojové projekty nejsou v teritoriu realizovány.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Chorvatsku je každoročně  organizováno, i přes jeho malou rozlohu, v průběhu roku  téměř 120 různých veletrhů a výstav na  více než 30 místech Chorvatska. 

Největší organizátor veletrhů v  Chorvatsku je  Záhřebský veletrh (Zagrebački velesajam).

Další velký veletrh se zaměřením na potravinářsko-zemědělský komplex se koná dvakrát do roka (na jaře a na podzim) v souměstí Bjelovar/Gudovec. Více na http://www.bj-sajam.hr/. Na podzimním běhu veletrhu v roce 2015 zajišťuje kancelář Czechtradu výstavní plochu pro české firmy. Konkrétní informace je možné získat od ředitele zastoupení na adrese zbynek.peska@czechtrade.cz.

Dalším veletrhem, který se koná vždy na počátku roku, je podnikatelský a zemědělský veletrh ve městě Virovitice - více na http://www.viroexpo.hr/.

Česká republika realizovala oficiální účast pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na Konferenci o ochraně životního prostředí, dodávkách, ochraně a čištění odpadních vod a obecně k vodohospodářství. Jedná se o proexportní podporu perspektivního vývozního oboru. Akce se konala ve městě Šibenik v říjnu 2015. Více informací na tel. MPO 00420 224 852 805, 224 853 044, paní Zakševická popř na emailu: commerce_zagreb@mzv.czzbynek.peska@czechtrade.cz. Tato akce by se měla konat i na podzin 2016. Informace poskytně paní Zakševická z MPO na telefonu 22485 2805.

V Chorvatsku se konají v průběhu celého roku,  a to nejen v Záhřebu, specializované veletrhy a výstavy zaměřené např. pouze na stavebnictví, svařovací techniku, lékařskou techniku, turistiku atd.  Poměrně známé jsou veletrhy GRAĐENJE a OPREMANJE- mezinárodní veletrhy stavebnictví, AMBIENTA – mezinárodní veletrh nábytku, SASO - veletrh stavebních materiálů a nástrojů, technologií obrábění a zpracování dřeva, Vinivita - veletrh vína a technologií zpracovíní vína, Energy Fair - veletrh technologií obnovitelných zdrojů energie, Intergrafika - veletrh tiskařských technologií.


Kalendář všech veletrhů a výstav konaných v Chorvatsku v průběhu roku, včetně kontaktů, je možno nalézt na internetových stránkách Chorvatské hospodářské komory http://www.hgk.hr/, popřípadě na internetových stránkách Záhřebských veletrhů (ZV). Ucelené informace o veletrzích v Chorvatsku.

Kontaktní adresy:

ZAGREBAČKI VELESAJAM
Avenija Dubrovnik 15
tel.: +385 -1-6503 111
fax: +385 -1- 6550 619
web: http://www.zv.hr/
e-mail: zagvel@zv.hr

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
SEKTOR ZA TRGOVINU
ODJEL ZA PROMOCIJU GOSPODARSTVA
tel.: +385-1-4561 624
fax: + 385 1 4828 499
web: http://www.hgk.hr/
e-mail: trgovina@hgk.hr

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: