Chorvatsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

1. 2. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

Pro české exportéry do Chorvatska  jsou zajímavé oblasti rozvoje a obnovy dopravní a železniční infrastruktury včetně využití vyspělých technologií v dopravních systémech. Dále oblasti ekologie a čištění odpadních vod, výroba elektircké energie a dodávky pro energetický sektor, vč. alternativních a obnovitelných zdrojů energie, dodavatelská a subdodavatelská činnost pro chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl a zdravotnictví. Perspektivní se také jeví spolupráce v oblasti služeb, zejména v oblasti turistiky, financí a pomoci právních kanceláří.

 

Hlavní a perspektibní obory:

  

Zemědělský a potravinářský průmysl

Chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl má širokou základnu. Po vstupu země do EU se rozšířily možnosti přímých dodávek i možnosti kooperace na místním trhu. Šance pro dodávky českých firem jsou zejména v dodávkách pro privátní značky obchodních řetězců nebo subdodávky pro zpracovatelský průmysl. Z konkrétních příležitostí je třeba zmínit dodávky mléka (zejména sušeného) a smetany. Zde je potenciál vývozu hlavně vzhledem k omezeným kapacitám chorvatských mlékárenských závodů. Další položku možného vývozu tvoří šťávy a výtažky z rostlin jako komponenty pro nápojový průmysl. Pro realizaci dodávek nápojů je na místním trhu velmi silná místní konkurence. Uzeniny a další masné výrobky představují další vývozní potenciál, i když omezený vzhledem k silné místní konkurenci. Exportní příležitosti jsou v bio-potravinách (např. müsli, cereálie) a obecně v sortimentu zdravé výživy. Trvalý zájem je o dodávky ochucovadel, kečupů, omáček apod. Na chorvatském trhu by se mohli uplatnit i někteří menší a střední vývozci piva (nejnověji na trh vstupuje pivovar Krušovice). V poslední době zaznamenáváme zvýšenou poptávku po krůtím a kuřecím mase. Zajímavou položkou jsou sladkovodní živé ryby. Zájem je také o dodávky surovin, jako je sója a kukuřice pro výrobu polotovarů a krmných směsí. Na trhu si také získávají místo luxusní potraviny, určené hlavně k obohacení trhu. Jedná se o sortiment cukrovinek, lahůdek atp. Vzhledem k tomu, že je jediný výrobce hnojiv v Chorvatsku nabízí se možnost vývozu různých hnojiv. Zajímavá je také možnost vývozu strojů, které lze využít při zemědělské výrobě. Stín na tento obor vrhají současné finanční potíže společnosti Agrokor, která je největší privátní společností v Chorvatsku. Agrokor vlastní i největší maloobchodní řetězec Konzum, který se může potýkat s určitými dovozními omezeními.

 

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Tato oblast poskytuje českým firmám velmi zajímavé dodávkové možnosti především z důvodu ochrany pobřeží a tím pádem možnost účasti na ekologickým projektech. Mnohá města a sdružení obcí nutně musejí modernizovat vodohospodářské sítě. Jedná se především o dodávky úpraven a čističek odpadních vod. Financování těchto projektů je realizováno ze strukturálních fondů EU a doplňováno financováním ze státního rozpočtu, rozpočtu měst a obcí a EBRD aj. Konkrétní příležitosti se prolínají i s dalšími obory, zejména s dodávkami zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Potenciál mají i dodávky pro odpadové hospodářství a spalovny odpadu. Česká republika tento obor opět v říjnu 2017 podpoří oficiální účastí MPO za asistence českého Sdružení oboru českých vodovodů a kanalizací (SOVAK) na odborné konferenci týkající se aktuálních problémů vodohospodářství. Konference se bude tento rok konat ve městě Vodice.

 

Automobilová doprava

Jedná se zejména o dodávky osobních automobilů (vývoz v roce 2016 cca 74 mil. EUR). V úvahu také přicházejí dodávky motorových vozidel pro veřejnou osobní dopravu, například tramvají nebo jejich komponentů (Zagreb, Osijek) a dále dodávky zemědělských strojů a traktorů. Další možností jsou dodávky dílů, poskytování poradenství a servisu.

 

Strojírenský průmysl

ČR má trvale pověst země, která má dlouholetou tradici ve výrobě nejrůznějších strojírenských výrobků. Možnosti spočívají hlavně v dodávkách tradičních strojírenských výrobků, jako jsou osobní automobily, traktory, tak i v možnostech dodávek technologií pro potravinářský průmysl. Možnosti pro české firmy jsou také v subdodávkách pro místní výrobu kolejových vozidel, tramvají, příměstských vlaků a autobusů. U kolejových vozidel je možnost spolupráce buď v kooperační výrobě či převzetí části výroby nebo v kompletních dodávkách a modernizaci např. starších tramvají české výroby. Velký potenciál tkví v komoditách, jako jsou malá letadla, hydroplány a subdodávky pro lodní průmysl. Příležitosti lze najít i v dodávkách strojů a zařízení pro farmaceutický průmysl, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl a telekomunikační průmysl.

 

Energetický průmysl

Chorvatsko zajišťuje přibližně 80 % elektrické energie z vlastních zdrojů. Zbývajících část realizuje dovozy zejména z Maďarska, Slovinska a BaH. Strategické plány v rozvoji energetiky uvedením do provozu nových tepelných elektráren zřejmě nebudou realizovány. Preferuje se rozvoje obnovitelných zdrojů energie, z nichž by země chtěla získávat do roku 2020 přibližně 20 % energie. Díky přírodním možnostem je možné vybírat z alternativních zdrojů jako je voda, vítr, solární energie, geotermální energie, biomasa. V Chorvatsku jsou upřednostňovány, díky tarifní politice státu, zdroje na spalování biomasy a zdroje výroby energie z malých vodních elektráren. Právě v těchto dvou oblastech existují možnosti dodávek pro české firmy. Dodávkové možnosti pro české firmy jsou také v plynařském sektoru. Byla odsouhlasena výstavba LNG terminálu na Krku, probíhá realizace a modernizaci stávající sítě produktovodů a lokálních (městských) sítí. Plánována je rovněž realizace napojení plynovodu IAP na TAP, kde by Chorvatsko mohlo být jedním z lídrů konsorcia. Další obchodní případy by bylo možné získat při rekonstrukcích a modernizacích městských a regionálních tepláren, průmyslovým elektráren, plynojemů a lokálních zásobníků paliv.

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

Je možné navazovat na reference z již realizovaných zakázek výstavby úseků silnic, železničních tratí, tunelů a mostů. Chorvatské ministerstvo dopravy obdrželo v červenci 2016 z Bruselu 297 mil. EUR na výstavbu druhé koleje železniční trati Križevci, Koprivnice, maďarská hranice. Dále se připravují projekty výstavby dopravních železničních koridorů spojujících další části země a projekty spojené s výstavbou Pelješského mostu, zejména jeho obslužných komunikací. Rozbíhá se celková modernizaci lokální železniční infrastruktury. Tento sektor skýtá velmi dobré šance pro české firmy, z nichž některé mají již vybudovány dobré reference (Subterra, Metrostav, OHL ŽS, Zakládání staveb, AŽD, SUDOP). V návaznosti na výstavbu koridorů se přistupuje k modernizaci nádraží, letišť, přístavů a přístavních dopravních uzlů. S výstavbou a modernizací infrastruktury souvisí možnosti zpracování projektů, dodávky zabezpečovacích zařízení a dalších vyspělých technologií pro dopravní systémy.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Řada nemocnic a dalších zdravotnických zařízení vyžaduje modernizaci, což se projevuje na zvýšených poptávkách v tomto oboru. Připravuje se výstavba nové nemocnice v Pule a modernizace a rozšíření nemocnic v Záhřebu, Splitu, Osijeku, Bjelovaru a dalších městech. Exportní potenciál přinášejí i možnosti dodávek zařízení pro specializovaná pracoviště jako jsou oční kliniky, gynekologicko-porodnické, zubní, kosmetické a chirurgické laboratoře. Spolupráce ve farmaceutickém průmyslu je perspektivní zejména ve vývoji a testování léků. V úvahu připadá i vývoz speciálních léčiv. Zaznamenáváme také výrazný zájem v oblasti rozvoje balneologických zařízení a zájem o spolupráci v oblasti lázeňství všeobecně. Mnohé projekty by měly být podpořeny spolufinancováním z fondů EU. Na podzim 2017 se připravuje v rámci Proped mise Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků do Chorvatska.

 

Chemický průmysl

Stále se zvyšuje vývoz toaletních a kosmetických přípravků, silic, vonných látek, pracích prášků, čistících a leštících přípravků a různých chemikálií pro další chemickou výrobu. Významnou a perspektivní položku představují dodávky hnojiv, vzhledenm z nedostačujícím a zastaralým výrobním kapacitám v teritoriu. Významnou položky vývozu představují také léčiva a farmaceutické výrobky.

 

Plasty a gumárenský průmysl.

Narůstají požadavky na dodávky pneumatik a plastových výrobků v prvotních i neprvotních formách. Také kožená obuv a další kožené výrobky patří k tradičním vývozním položkám.

 

 

Zpracovatelský průmysl, sklářský a keramický průmysl

Mezi položky, o které je na chorvatském trhu trvalý zájem, patří sklářské výrobky, tiskařské výrobky, zrcadla a dřevěné rámy na obrazy, bižuterie, výrobky ze stříbra a zlata, kovové výrobky apod. Zájem o tyto výrobky se bude zvětšovat ve vazbě na zvyšující se kupní sílu obyvatelstva.

 

Zábava a volný čas

Velký potenciál vidíme v dodávkách sportovních potřeb, sportovního vybavení škol, hřišť a tělocvičen, sportovních klubů a tělovýchovných zařízení škol.

 

Služby

České firmy se uplatňují ve službách spojených s turistikou a cestováním, službách spojených s ubytováním a servisem v restauracích, službách v dopravě při rozvoji trajektové námořní dopravy (přístavy Rijeka, Zadar, Trogir, Split, Ploče). České firmy modernizují mariny pro rekreační lodní sporty, investují do výstavby vodních parků (např. Aquacolors Park v Poreči) a hotelových komplexů (investice do Costabella resortu). Dochází k rozvoji služeb cestovních kanceláří, provozovatelů zájezdů, turistických průvodců a pomocných služeb spojených s námořní dopravou. Významné jsou také dodávky pro vybavení ubytovacích kapacit hotelů, popřípadě investice do renovací ubytovacích kapacit pro zlepšení ubytovacích služeb. V oboru služeb se také začínají prosazovat služby specializovaných právních kanceláří, finanční služby a služby v oblasti IT technologií.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální oborové příležitosti a perspektivní položky českého exportu pro Chorvatsko jsou uvedeny v mapě oborových příležitostí v kapitole č. 5. Oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

 

České firmy zatím nepřistoupily k velkým investicím na chorvatském trhu. Výjimkou je J&T Banka, která koupila rozhodující akciový balík v lokální Varaždinské bance, investice do vodního parku v Poreči, investice do hotelového komplexu Costabella na Jadranu v Rijeky a vstup internetového prodejce MALL.CZ. V květnu 2015 jsme zaregistrovali zájem české Kofoly o nákup podílu v chorvatském výrobci nápojů Badel. V teritoriu spíše probíhají drobnější investice do různých menších rekreačních a restauračních zařízení. Čeští občané také pravidelně investují do nemovitostí, zejména na pobřeží Jaranu. 

Významnou investicí mohl být vstup skupiny Agrofert do chemického závodu Petrokemija Kutina. Bohužel tato investice doposud nebyla realizována. 

 

Chorvatská vláda doposud neprovedla důslednou privatizaci velkých státních podniků. Zahájení privatizace, zejména státních podniků, by mohlo přinést zajímavé možnosti pro české investory. Ledy se pohnuly v polovině roku 2016, kdy chorvatská vláda konečně informovala o připravované privatizaci vybraných státních firem. Vláda hodlá nabídnout akciové podíly zatím ve státních podnicích. Jak bude celý proces dál probíhat není zatím jasné. ZÚ situaci nadále sleduje, v případě dalších dotazů proto kontaktujte obchodní úsek ZÚ.

 

Rozvojová pomov: Rozvojové projekty nejsou v teritoriu realizovány.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Chorvatsku je každoročně  organizováno, i přes jeho malou rozlohu, v průběhu roku  téměř 120 různých veletrhů a výstav na  více než 30 místech. Největší organizátor veletrhů v  Chorvatsku je  Záhřebský veletrh (Zagrebački velesajam).

Další velký veletrh se zaměřením na potravinářsko-zemědělský komplex se koná dvakrát do roka (na jaře a na podzim) v souměstí Bjelovar/Gudovec. Více na http://www.bj-sajam.hr/. Dalším veletrhem, který se koná vždy na počátku roku, je podnikatelský a zemědělský veletrh ve městě Virovitice - více na http://www.viroexpo.hr/. Konkrétní informace je možné získat od ředitele zastoupení Czechtradu na adrese zbynek.peska@czechtrade.cz nebo na obchodním úseku velvyslanectví.

 

Česká republika bude realizovat oficiální účast pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na Konferenci o ochraně životního prostředí, dodávkách, ochraně a čištění odpadních vod a obecně k vodohospodářství. Jedná se o proexportní podporu perspektivního vývozního oboru. Akce se bude konat ve městě Vodice v říjnu 2017. Více informací na tel. MPO 00420 224 852 805, 224 853 044, paní Zakševická popř na emailu: commerce_zagreb@mzv.czzbynek.peska@czechtrade.cz.

 

V Chorvatsku se konají v průběhu celého roku,  a to nejen v Záhřebu, specializované veletrhy a výstavy zaměřené např. pouze na stavebnictví, svařovací techniku, lékařskou techniku, turistiku atd.  Poměrně známé jsou veletrhy GRAĐENJE a OPREMANJE- mezinárodní veletrhy stavebnictví, AMBIENTA – mezinárodní veletrh nábytku, SASO - veletrh stavebních materiálů a nástrojů, technologií obrábění a zpracování dřeva, Vinivita - veletrh vína a technologií zpracovíní vína, Energy Fair - veletrh technologií obnovitelných zdrojů energie, Intergrafika - veletrh tiskařských technologií.


Kalendář všech veletrhů a výstav konaných v Chorvatsku v průběhu roku, včetně kontaktů, je možno nalézt na internetových stránkách Chorvatské hospodářské komory http://www.hgk.hr/, popřípadě na internetových stránkách Záhřebských veletrhů (ZV).

 

Kontaktní adresy:

ZAGREBAČKI VELESAJAM
Avenija Dubrovnik 15
tel.: +385 -1-6503 111
fax: +385 -1- 6550 619
web: http://www.zv.hr/
e-mail: zagvel@zv.hr

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
SEKTOR ZA TRGOVINU
ODJEL ZA PROMOCIJU GOSPODARSTVA
tel.: +385-1-4561 624
fax: + 385 1 4828 499
web: http://www.hgk.hr/
e-mail: trgovina@hgk.hr

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: