Chorvatský hrubý domácí produkt roste – vyplývající rozpočtové priority

4. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

V minulých dnech slavnostně oznámil místopředseda vlády (od parlamentních voleb v listopadu technické vlády) a ministr regionálního rozvoje a evropských fondů B. Grčić, že chorvatská ekonomika se definitivně dostala z vleklého hospodářského útlumu. K tomuto prohlášení ho vedly čerstvě publikované údaje chorvatským statistickým úřadem za třetí čtvrtletí tohoto roku.

Úřad totiž oznámil odhad růstu HDP za třetí čtvrtletí 2015 ve výši 2,8 % (v porovnání se stejným obdobím roku 2014). Jedná se o nejvyšší růst HDP od druhého čtvrtletí roku 2008, kdy chorvatskou ekonomiku postihla vleklá krize. Ministr Grčić, neváhal využít této skutečnosti k prohlášení, že „Chorvatsko je definitivně venku z krize díky této vládě. Ukázali jsme, že jsme zemi vládli se vší odpovědností a vyvedli jsme ji z dlouhodobé recese k ekonomickému růstu“.

Suché statistické údaje za celý rok 2015 s největší pravděpodobností budou však vypadat podstatně skromněji a potvrdí celoroční růst HDP na úrovni okolo 1,2 %, což je konec konců po letech recese i tak dobrý výsledek. Je logické, že prostředky získané díky zvýšenému růstu HDP by prioritně měly být využity v makroekonomické oblasti, především ke snížení deficitu státního rozpočtu a schodku veřejných financí.

Faktem zůstane, že vláda premiéra Z. Milanoviće zanechala za jedenáct měsíců roku 2015 zemi deficit okolo 7,4 mld. HRK (0,9 mld. EUR), přičemž pouze na splátky úroků bylo třeba vydat 10,4 mld. HRK (1,4 mld. EUR), což přibližně odpovídá celkovým výdajům země na zdravotnictví. Za celý rok 2015 je projektován deficit 12,5 mld. HRK (1,6 mld. EUR).

V souvislosti se shora uvedeným očekávaným vyšším růstem HDP se na stole okamžitě objevila „polozapomenutá“ dohoda uzavřená vládou I. Sanadera s odbory v roce 2009 v reakci na nastupující hospodářskou a finanční krizi. Podle ní odbory souhlasily se snížením základních platových tarifů o 6 % výměnou za závazek vlády opět je zvýšit, pokud dojde ke zvýšení růstu HDP ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích v průměru o 2 %. Jestliže má Chorvatsko okolo 240 tisíc úředníků, bude se jednat se o zvýšené výdaje státního rozpočtu o přibližně 1,8 mld. HRK (0,2 mld. EUR).

Tento požadavek lze považovat za značně nezodpovědný zejména vzhledem k přijatým závazkům vlády vůči EK, která Chorvatsko považuje za zemi s výraznými makroekonomickými nerovnováhami. Základním požadavkem EK vůči příští vládě je snížení deficitu v roce 2016 o minimálně 3 mld. HRK (0,4 mld. EUR). EK také publikovala okruhy týkající se veřejné správy a podnikatelského prostředí, které vyžadují reformy a modernizaci. Jedná se o následující oblasti:

  • regulačních překážek a administrativní zátěže
  • obecně veřejné správy
  • zadávání veřejných zakázek
  • soudního systému
  • konkurence regulatorního rámce
  • mzdové soustavy a nastavení mezd
  • systému daní
  • přístupu k financování
  • rozvoje digitální ekonomiky a telekomunikaci

Odstupující „technická vláda“ se nakonec alespoň ke konci svého vládnutí dočkala dílčích pozitivních ekonomických ukazatelů. Během svého mandátu nenašla dostatek odvahy k provedení nezbytných reformních kroků (např. privatizaci státních podniků, vytvoření lákavého investičního prostředí, zajištění transparentního prostředí pro veřejné soutěže při využívání unijních financí, atd.).

Přesto zejména díky velmi úspěšné turistické sezóně a s podporou celkové konjunktury v Evropě nakonec odchází a může se pochlubit pozitivním růstem HDP. Do budoucna je zjevné, že vzhledem k tomu, že mnohé reformní kroky se již nedají odkládat, stojí před novou vládou skutečně velká rozhodnutí. Také s otázkou nastavení mezd a udržení jejich růstu pod kontrolou se bude muset vypořádat kterákoliv příští vláda.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek