Chorvatský parlament schválil daňovou reformu

10. 1. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Chorvatský parlament schválil daňovou reformu V prosinci 2016 schválil chorvatský parlament balíček patnácti daňových zákonů, který tvoří „daňovou reformu“. Ministr financí Marić prezentoval hlavní záměry a cíle chorvatské vlády – chorvatský daňový systém zjednodušit a zároveň dosáhnout snížení celkové daňové zátěže u fyzických osob, podnikatelů a firem a zvýšit konkurenceschopnost chorvatské ekonomiky.

Vláda tímto opatřením částečně reaguje na doporučení EK v rámci Evropského semestru. Zřejmý je odklon od zdaňování příjmů směrem ke zdaňování spotřeby. Výpadky v příjmech obcí, měst a krajů hodlá vláda kompenzovat zvýšenými dotacemi. Největší kontroverze vyvolalo zařazení pohostinství do základní sazby DPH ve výši 25 % z dosavadní snížené sazby 13%, ke kterému došlo po zavedení elektronické evidence tržeb v HR.

Parlament schválil hlasy vládní většiny balíček patnácti daňových zákonů, které tvoří základ chorvatské „daňové reformy“ pro období let 2017–2018. Ministr financí Marić zdůraznil hlavní cíle, které vláda tímto návrhem sleduje. V první řadě usiluje o zjednodušení celkového systému, odstranění řady nelogičností a velkého počtu daňových výjimek. Vláda usiluje o snížení daňové zátěže v podobě přímých daní u příjmů osob i daně ze zisku firem a podnikatelů. Změnami v rozložení položek u DPH celkově zvyšuje zdaňování spotřeby. Zvýšený disponibilní příjem se dle odhadů vlády projeví ve zvýšené domácí spotřebě, která by se měla v budoucnu ve vyšší míře podílet na růstu HDP.

V oblasti daně z příjmů obyvatelstva daňová reforma redukuje počet daňových pásem ze tří (12 %, 25 % a 40 %) na dvě (24 % a 36 %), přičemž výrazně byla zvýšena hranice pro přechod do vyššího pásma na 17 500 HRK. Schváleno bylo zvýšení nezdanitelného minima pro zaměstnance a progresivně i na děti. Podle odhadů vlády dojde tímto opatřením ke zvýšení počtu osob, které nebudou odvádět žádné daně z příjmu ze současných 950 tisíc o dalších 560 tisíc. Z celkového počtu 2,75 mil. daňových plátců v HR bude daně odvádět asi 1,2 mil. osob, přičemž i u nich dojde ke snížení daňové povinnosti.

Daně ze zisku firem se sníží ze současných 20 % na 12 % u řemeslníků a malých firem s obratem do 3 mil. HRK a na 18 % u všech ostatních. Vláda tímto krokem usiluje o posílení konkurenceschopnosti Chorvatska ve srovnání se sousedními zeměmi.

U nepřímých daní nakonec došlo v rámci koalice mezi HDZ a MOSTem ke shodě o zachování současných pásem DPH ve výši 5, 13 a 25 %. Do snížené sazby 13 % byla převedena elektrická energie, čímž vláda hodlá kompenzovat zvýšení cen energie pro obyvatelstvo v důsledku financování obnovitelných zdrojů energie. Politicky i hospodářsky nejcitlivější se v případě Chorvatska ukázalo převedení pohostinství do základní sazby DPH ve výši 25 %. Snížená sazba ve výši 13 % v tomto sektoru byla přitom zavedena v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb v Chorvatsku v roce 2013. Výrazně se budou zvyšovat sazby zvláštní spotřební daně na prodej nových osobních vozů.

Celkové rozpočtové dopady daňové reformy je obtížné stanovit – vláda odhaduje snížení příjmů z přímých daní v objemu 1,8–2 mld. HRK, zároveň však doufá ve zvýšení výběru nepřímých daní ze spotřeby domácího obyvatelstva, tak ze strany zahraničních turistů. Hoteliéři i restauratéři již konstatovali, že zvýšení sazby DPH budou muset promítnout do svých cen.

Největší problémy představuje reforma pro příjmy obcí, měst a krajů (žup), které se však vláda zavázala kompenzovat prostřednictvím rozpočtu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek