Chorvatský premiér představil Národní program reforem

2. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

T. Orešković, chorvatský premiér, představil Národní program reforem, který schválila vláda. Program byl zpracován na základě požadavku EK. Jedná se o balík více než šedesáti opatření, která by měla být realizována především ve čtyřech oblastech. Jedná se o opatření týkající se zadlužení státu, vytvoření zdravého podnikatelského prostředí, zjednodušení a efektivnějšího fungování administrativy, justice, vzdělávacího systému a zlepšení demografického vývoje.

Absolutní prioritou vlády je zlepšení úvěrového ratingu země. Přijatá opatření mají v ekonomické oblasti dva klíčové cíle, a to dosáhnout výrazného snížení veřejného dluhu a zrychlení ekonomického růstu. Na základě přijatých opatření by mělo být dosaženo během dvou let snížení veřejného dluhu ze současných 87 % na 83 % HDP a loňský růst HDP 1,6 % by se měl zvýšit na 2,3 % v roce 2018. Nezaměstnanost by přitom měla klesnout ze současných (duben 2016) 17,2 % na 13,5 %.

Představený Národní program reforem komentoval premiér slovy: „Jsem přesvědčen, že Chorvatsko může být úspěšné, avšak hlavní otázka která před námi stojí je, zda jsme připraveni a ochotni reformy implementovat společně a tak rozhodneme, zda si za nimi stojíme nebo ne“.

Premiér dále informoval, že jedním z prvních opatření, které by si přál začít realizovat je snížení státního dluhu o 100 až 200 mil. EUR prostřednictvím privatizace státních podniků s pomocí penzijních fondů. Penzijní fondy, které mají podíly v některých státních podnicích, údajně již projevily zájem o zvýšení svého podílu. Premiér však blíže nespecifikoval tyto státní podniky, ani výši případného akciového podílu.

Zároveň s Národním programem reforem prezentoval ministr financí Z. Marić Konvergenční program Chorvatska na období 2016 až 2019. Jedná se převážně o strategický dokument, který je primárně zaměřen na makroekonomickou oblast a fiskální rámec s projekcí hospodářského růstu v dalších čtyřech letech. Ministr v této souvislosti připomněl, že se jedná o postupné dosažení makroekonomických kritérií, která jsou závazná pro všechny státy EU.

Od nástupu nové vlády se jedná o představení prvního uceleného balíku reforem, které by měly Chorvatsko nasměrovat k řešení dlouhodobých sociálních i hospodářských problémů. Jedná se o důležitý krok, který navazuje na přijatý reformě-restriktivní rozpočet na rok 2016. Vládu musí provést zásadní reformy nejen v makroekonomické oblasti, ale i v oblasti důchodového, daňového systému, zdravotnictví a sociálních dávek.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek