Chorvatský rozpočet na rok 2016

23. 3. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Chorvatský rozpočet na rok 2016 Chorvatský parlament schválil dne 21. března 2016 rozpočet na rok 2016. Schválený rozpočet je značně restriktivní s tlaky na příjmovou i výdajovou stránku. Příjmy jsou plánované ve výši 114,9 mld. HRK (15,3 mld. EUR) a výdaje ve výši 122,4 mld. HRK (16,3 mld. EUR), což představuje schodek 7,5 mld. HRK (1,0 mld. EUR).

Deficit HDP v této výši dosahuje pouhých 2,2 % (ještě začátkem roku 2015 se deficit pohyboval až na úrovní 5 % HDP). Plánované příjmy jsou vyšší o 4,7 % oproti minulému období. Odráží to skutečnost, že vláda v příjmové stránce rozpočtu počítá s využitím přibližně 8 mil. HRK (1,1 mld. EUR) z fondů EU na realizaci již odsouhlasených projektů minulou vládou.

Při bližším pohledu na strukturu rozpočtu je patrné, že největší zvýšení rozpočtu může očekávat Ministerstvo podnikání a řemesel o 50 mil. EUR (44,2 %), Ministerstvo hospodářství o 48 mil. EUR (24,1 %) a Ministerstvo vnitra o 40 mil. EUR (6,4 %).

Na druhou stranu největší snížení pocítí Ministerstvo financí o výrazných 0,9 mld. EUR (-15,5 %, zejména z důvodu nižších splátek půjček a jiných finančních aktiv), Ministerstvo obrany, kde byl rozpočet snížen o 28 mil. EUR (-8,5 %) a Ministerstvo zahraničí o 12 mil. EUR (-14,9 %, s možnými dopady na síť ZÚ). Zkrácen byl také rozpočet ministerstva školství o 21 mil. EUR (1,1 %). Škrty jsou nejen překvapivé, ale i v rozporu s prohlášením vlády o podpoře školství a vyšších investicích do vzdělání a závazku navyšovat postupně výdaje na obranu.

Nová chorvatská vláda se pod tlakem Evropské komise (EK) vydala nelehkou cestou razantního snižování především deficitu HDP, ale i veřejného i zahraničního dluhu. Premiér Orešković v dopise předsedovi EK Junckerovi nedávno potvrdil odhodlání vlády provádět nezbytné reformy, aby se Chorvatsko vyhnulo sankcím ze strany EK, které jak uvádí, by měly katastrofální dopad na hospodářství země i obyvatelstvo.

K naplnění výše uvedeného cíle je nezbytné, aby vláda urychleně přistoupila k realizaci reforem, o kterých se zatím stále pouze hovoří. Jedná se především o modernizaci fungování státní správy, zjednodušení daňových předpisů, zajištění vyšší vzdělanosti pracovní síly, vytvoření podmínek pro příliv zahraničních investic, zajištění dostupných zdrojů financování obecně včetně efektivního čerpání fondů EU a v neposlední řadě zintenzívnění boje s šedou ekonomikou a korupcí. Přitom je zřejmé, že vládou prezentovaný rozpočet jako „reformní“ je ve skutečnosti především „úsporný“.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek