Chorvatský stát u soudu; žaloby požadují nejméně 18,2 miliardy kun

27. 5. 2016

  • Země: Chorvatsko
  • Datum zveřejnění: 27.05.2016

Ve čtyřech největších mezinárodních sporech požadují žalující strany na Chorvatsku 4,4 miliardy kun

Domácí chorvatské soudy rozhodují o dalších 13,8 miliardách kun

ilustrační obrázekV současnosti jsou u mezinárodních soudů proti chorvatskému státu vedeny spory v hodnotě nejméně 4,4 miliardy kun - HRK (tj. téměř 16 mld CZK). Přidají-li se ke (známým) mezinárodním sporům ty, které se vedou u domácích soudů, a na nichž se od státu požaduje dokonce 13,8 mld HRK (tj. téměř 50 mld CZK), jedná se o neuvěřitelných 18,2 mld HRK (tj. takřka 66 mld CZK). Tato částka představuje jednu šestinu letošního státního rozpočtu Chorvatska … I tato výše je ovšem pouze orientační, protože podle vyjádření Chorvatského státního zastupitelství (chorvatsky: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske- DORH), pokud se týká údajů o domácích sporech, jsou tyto získávány z ruční evidence a samotných soudních spisů …

Ani celková částka 18,2 mld HRK zřejmě není konečná. Vláda totiž na dotaz, kolik je proti chorvatskému státu vedeno arbitrážních sporů u mezinárodních soudů sdělila, že část těchto sporů je klasifikována jako tajná …

Jednoznačně největší spor, v němž je žalován chorvatský stát, zahájila maďarská firma MOL v listopadu roku 2013 u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) se sídlem ve Washingtonu. Jako předmět sporu je uváděno porušení některých závazků a postupů ve vztahu k investicím MOLu v Chorvatsku, které vyplývají ze Smlouvy o energetické chartě, mezinárodního dokumentu, který podepsalo Chorvatsko i Maďarsko. Maďarská strana se domnívá, že chorvatská vláda nesplnila závazky z hlavní smlouvy o činnosti v oblasti plynárenství, jakož ani dodatky, k nimž se zavázala počátkem roku 2009. Chorvatský stát tehdy přijal závazek, že od firmy INA (kterou MOL od chorvatského státu odkoupil) převezme skladování a prodej plynu a 15 let bude od ní kupovat celkovou domácí produkci plynu za tržní ceny. MOL tvrdí, že kvůli nesplnění těchto ustanovení ze strany chorvatské vlády utrpěl škodu ve výši nejméně 2 miliardy HRK (cca 7,2 mld CZK). Požaduje proto náhradu této škody včetně úroků a soudních výdajů.

V dalším sporu, který řeší rovněž ICSID, požaduje Georg (Đuro) Gavrilović na chorvatském státu 198,5 milionů EUR plus úroky a některé nemovitosti (stovky bytů, domů a pozemků) ve městě Petrinja a dále část firmy „Mesna Industrija“ (Masný průmysl). Podle vyjádření chorvatského státního zastupitelství je tento arbitrážní spor veden na základě Gavrilovićovy žaloby na ochranu zahraniční investice. Odvolává se při tom na Smlouvu o ochraně zahraničních investic, kterou uzavřelo Chorvatsko s Rakouskem. Podle pravidel ICSID je průběh arbitrážních řízení tajný, a proto chorvatské státní zastupitelství nemůže a nechce jednání, které nebylo ukončeno, komentovat.

Nic není známo ani o sporu, který opět u ICSID iniciovalo belgicko-lucemburské uskupení Van Riet kvůli pozemkům na poloostrově Zablaće poblíž Šibenku. Investoři na tomto místě v letech 2005 – 2007 koupili celkem 47 parcel a založili firmu „Rajski otoci“ (Rajské ostrovy) za účelem vybudovat turistický rezort s 15 luxusními vilami. Belgičané od chorvatského státu požadují za zmařenou investici 30 milionů dolarů.

Ve vzduchu visí další mezinárodní arbitráž, kterou zřejmě vyvolají banky, který v Chorvatsku působí, a to kvůli konverzi švýcarského franku. Stát i banky se dosud pokoušejí své spory, v nichž výše případně požadovaného odškodného ještě nebyla specifikována, řešit smírnou cestou.

Závěrem lze konstatovat, že před Chorvatskem je dlouhá cesta, na níž bude muset vylepšovat svůj investiční obraz, který je v současnosti dost pošpiněný.

Zdroj: hospodářský týdeník „Lider“, Záhřeb, 27. května 2016
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Chorvatsku.

Tisknout Vaše hodnocení: