Cíle programu energetické přeměny pro nově nastupující francouzskou vládu

19. 5. 2017

  • Země: FR - Francie
  • Datum zveřejnění: 19.05.2017

181558240-web.jpgFrancie si schválením zákona o energetické tranzici (Zákon č. 2015 - 992 ze 17. srpna 2015) vytyčila ambiciózní dlouhodobý cíl - výrazně proměnit strukturu francouzského energetického mixu a výroby elektrické energie ve prospěch obnovitelných zdrojů. Proces provádění zákona odstartovala dnes již bývalá ministryně životního prostředí Hollandovy vlády Ségolène Royalová. Vláda Emmanuela Macrona hodlá v tomto procesu pokračovat a řídit ho má nově zvolený ministr pro ekologickou přeměnu a životní prostředí Nicolas Hulot.

Jaké cíle zákon pro energetickou přeměnu stanovuje?

  • 50 % - Dosáhnout do roku 2025 snížení podílu nukleární energie v mixu výroby elektrické energie na 50 %. V roce 2016 bylo jádro zdrojem 72,3 % elektřiny vyrobené na území Francie (představuje 384 TWh).
  • 40 % - Dosáhnout 40% podílu obnovitelných zdrojů na celkovém množství vyrobené elektřiny do roku 2030. V roce 2016 bylo z obnovitelných zdrojů pokryto 19,6 % elektrické spotřeby ve Francii, což představuje zlepšení oproti roku 2012 (16,4 %).
  • 750 MW – Zvýšit potenciál výroby elektřiny z vodních zdrojů o 500 až 750 MW do roku 2023. Cestou k tomuto navýšení by měla být výstavba vodních mikroelektráren. Současná instalovaná kapacita u vodních zdrojů dosahuje 25,5 GW.
  • 20 GW – Posílit celkovou instalovanou kapacitu fotovoltaických zdrojů energie na 20 GW v roce 2023. Na konci roku 2016 činila instalovaná kapacita solárních zdrojů energie 6,7 GW.
  • 20 % - Podle Asociace France Énergie Éolienne by do roku 2030 mělo množství elektřiny vyrobené větrnými elektrárnami dosáhnout 20 % z celkové výroby elektrické energie. V roce 2016 dosahovalo pouhých 3,9 %. Nicéméně samotný zákon žádný cíl v souvislosti s větrnou energií nestanovuje.
  • 10 % - Takový má být podíl biomethanu na celkové francouzské spotřebě zemního plynu do roku 2030.
  • 0 % - Slib bývalého prezidenta Françoise Hollanda uzavřít všechny uhelné elektrárny nebyl do konce jeho mandátu splněn. Je na novém prezidentu Emmanueli Macronovi, aby dosáhl uzavření tří posledních provozovaných uhelných elektráren na francouzském území.
  • 100 € - Zvýšit cenu oxidu uhličitého na 56 euro za tunu do roku 2020 a na 100 euro za tunu do roku 2030. Současná průměrná cena tuny oxidu uhličitého se v Evropě pohybuje mezi 5 a 7 eury.

Zdroj: Usine Nouvelle, vydání 18. – 24. května 2017

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: