V. Bärtl: Čína je pro nás přirozeným partnerem

3. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Číňané preferují inovace, vědu a technologie, Češi mají co nabídnout ve strojírenství, letectví, dopravě, zdravotnictví, nanotechnologiích či finančních službách.

Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu MPOJak vypadá současná hospodářská spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou?
Čínská lidová republika hraje a bude hrát velkou roli pro náš stát a jeho hospodářskou prosperitu. Mimo jiné i díky své velikosti a potenciálu čínské ekonomiky, jež úzce koresponduje s proexportní strategií České republiky a záměrem diverzifikovat český export mimo státy EU.

Z důvodu exportních možností Česko sleduje a zajímá se o transformaci čínské ekonomiky, kteráklade větší důraz na spotřebu, služby, inovace a na restrukturalizaci některých průmyslových sektorů (včetně těžkého průmyslu, například ocelářství). V našem zájmu je, aby Čína prosperovala a vytvářela příznivé podmínky pro rozvoj vzájemného obchodu a investic i spolupráci v dalších oblastech společného zájmu.

Jaké jsou další možnosti spolupráce?
Nesmíme opomenout strategické partnerství EU-ČLR a v užším formátu platformu 16+1 (spolupráce ČLR s 16 zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy), stejně jako iniciativu Hedvábné stezky (One Belt, One Road). Tu vnímáme jako příležitost posoudit možnosti konkrétních projektů a forem našeho zapojení, a to ve vazbě na zmíněnou platformu 16+1. Jde nám o komplexní přístup, který zahrnuje využití ekonomického potenciálu, dále např. rovinu regionální spolupráce, spolupráce v oblasti zdravotnictví, zemědělství, dopravy atd.

Dále bych chtěl připomenout nedávnou návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v ČR, kde byla dosažena řada konkrétních výsledků. Kromě vydání společného prohlášení k ustavení strategického partnerství mezi ČR a ČLR bylo během prezidentova pobytu podepsáno několik desítek ujednání, jejichž projekty mají hodnotu ve výši 95 miliard korun v tomto roce a až 200 miliard korun na léta 2016-2020. Za ministerstvo průmyslu a obchodu byly podepsány čtyři smluvní dokumenty, které mají podpořit exportní příležitosti a investice na třetích trzích, přilákat investice do průmyslových zón či rozvinout spolupráci v informačních a komunikačních technologií (ICT).

Samozřejmě nesmíme opomenout rostoucí tendenci čínských investic do České republiky. Agentura CzechInvest zaznamenala za rok 2015 celkem 16 rozjednaných projektů s čínskými investory. To představuje zhruba 50procetní nárůst oproti roku 2014. Převážná část projektů je výrobního charakteru a v různých fázích vyjednávání. Některé tvoří expanze stávajících podniků. Velká část investice je dohadována napřímo, bez využití služeb CzechInvestu, celková dynamika je tak ještě vyšší.

V neposlední řadě je do budoucna důležité zajistit českým firmám, potažmo společnostem z EU, rovnější tržní podmínky na čínském trhu. Zvláště se jedná o projekty s vyšší přidanou hodnotou a know-how, které jsou v současné době čínskou vládou podporovány. Principům rovnosti by měla přispět i právě projednávaná bilaterální investiční dohoda mezi EU a Čínou, která bude mít zásadní vliv na intenzitu a strukturu spolupráce mezi ČR a Čínou v budoucnu.

Jak se vyvíjejí česko-čínské obchodní vztahy?
Čína představuje pro Českou republiku třetího největšího obchodního partnera - je druhým největším dovozcem do Česka a 18. největší exportním trhem pro české vývozce. Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží tuto pozitivní dynamiku podporovat a prohlubovat. Jedním z našich hlavních úkolů v rámci ekonomické diplomacie je identifikace kvalitních projektů a podpora
jejich realizace při využití existujícího příznivého momentu.

V tomto kontextu můžeme zmínit úspěšné pokračování Ekonomického smíšeného výboru mezi Českem a Čínou, který představuje významnou příležitost k rozhovorům o možnostech dalšího posílení naší hospodářské, obchodní a investiční spolupráce. Jelikož je zaznamenán velký posun v čínských investicích do tuzemska, a zároveň chceme podporovat podobný trend v opačném směru, ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo v rámci Ekonomického smíšeného výboru pracovní skupinu pro podporu investic.

Tato pracovní skupina za spolupředsednictví vyšších úředníků ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obchodu ČLR a s účastí zástupců příslušných organizací a institucí bude napomáhat Ekonomickému smíšenému výboru v podpoře rozvoje bilaterálních investic, vyhledávání investičních příležitostí a usnadňování finančních toků přímých investic. Tento rok se
tedy uskuteční 11. zasedání tohoto výboru a zároveň první zasedání Pracovní skupiny pro podporu investic mezi Českou republikou a Čínou v Praze.

Kde mohou čeští exportéři uspět?
Klíčovými slovy se v Číně na dalších pět let stávají „inovace, věda a technologie". Jde o oblasti technologií na ochranu životního prostředí včetně nanotechnologií a biotechnologií, o energetiku,
těžební techniku, hi-tech výrobky (komunikační technologie), letecký a kosmický průmysl, informační technologie (spolu se softwarovými produkty), zemědělství a potravinářský průmysl, chemický průmysl, služby, zdravotnictví.

Z naší strany jde hlavně o strojírenství, letectví a letecký průmysl, dopravní infrastruktura, automobilový průmysl, zdravotnictví, nanotechnologie či finanční služby. Významným prvkem vzájemné česko-čínské obchodní a ekonomické spolupráce je rovněž možnost dodávek pro projekty ve třetích zemích.

Česko-čínské akce do konce roku

  • Čína byla Země-partner Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Šlo o jeden z konkrétních výsledků práce Ekonomického smíšeného výboru. Veletrh hostil 150 čínských firem na celkové ploše více než 5000 m2.
  • Na konci října a začátkem listopadu se uskuteční 11. zasedání Ekonomického smíšeného výboru, dále se chystá letecká show v Zhuhai nebo listopadový letecký seminář v Chengdu.


Převzato z deníku E15, rozhovor s Vladimírem Bärtlem, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek