Čína zavedla nový systém pracovních povolení pro cizince

1. 9. 2017

  • Země: CN - Čína
  • Datum zveřejnění: 01.09.2017

Nový systém byl na národní úrovni spuštěn 1. 4. 2017. Nový systém slučuje do jednoho pracovního povolení předchozí 2 používaná povolení (Alien Employment Permit a Foreign Expert Permit) a přináší zjednodušený proces a možnost zažádat si o povolení online. Dále odstranil neduhy starého systému, a to rozdílné zpracování dle jednotlivých regionů a nejasnost, o která povolení, si zažádat. Zavádí však nově rozdělení zahraničních talentů do tří vrstev – A, B, C. Ti, kteří spadají do třídy A získají některé výhody, naopak ti spadající pod třídy B a C čelí těžším vstupním požadavkům, kratší době platnosti pracovního povolení a delším čekacím lhůtám na vyřízení povolení.
Cizinci jsou umísťováni do jednotlivých tříd na základě získání příslušného počtu bodů v rámci nového bodového systému anebo splněním podmínky, která cizince automaticky řadí do jednotlivé třídy. Splněním 85 a více bodů žadatel má nárok na třídu A; splněním 60-85 bodů, žadatel má nárok na třídu B; žadatel s méně než 60 body, pak na třídu C.
Zhruba 16 % cizinců v Číně má nárok na třídu A. Ti tímto zařazením získávají řadu výhod, např. zkrácený proces vyřízení povolení na okolo 5 pracovních dní, bezpapírové ověřování během žádosti o povolení a nemusí splňovat požadavky na věk, stupeň vzdělání a pracovní zkušenosti.
Okolo 61% cizinců má nárok na třídu B. Ve většině případech by mělo stačit mít bakalářské vzdělání a dvouletou pracovní zkušenost v oboru, pokud je pozice přiměřeně vysoká či technická. Žádost o povolení je však přísné a zabere relativně více času než u třídy A, žadatel také musí dodat všechny relevantní dokumenty v originálních (papírových) verzích. Navíc nárok na tento typ povolení je prověřován z hlediska poptávky na čínském pracovním trhu. Ve srovnání s A třídou můžou mít povolení také kratší platnost.
Třída C (přibližně 22% cizinců) je pro cizince, kteří neplánují pracovat v Číně na delší období, např. zástupce společnosti umístěný v Číně na pár měsíců. Nárok je prověřován také z hlediska konkrétní poptávky na čínském trhu práce. Povolení je předmětem vládních kvót, na zpracování žádosti je potřeba více času a platnost povolení je kratší.
Experti uvádí, že většina již zaměstnaných cizinců v Číně se nemusí nového systému obávat. Většina, která se kvalifikovala pro pracovní povolení za starého systému, získá alespoň třídu B. Také noví žadatelé (středně vyšší management či technické pozice) se nemusí obávat, měli by být umístěni minimálně pod třídu B. Jednotlivec se zkušeností a kvalifikací ve vědě, technologiích, strojírenství a matematice by také neměl čelit nějakým problémům v tomto smyslu. Nedostatek znalosti čínštiny má jen nepatrný vliv na umístění do tříd. Jednotlivci, kteří by chtěli pracovat v centrální a západní Číně či firmy, které by tam chtěly pro svůj podnik najmout cizince, s nejvyšší pravděpodobností také uspějí s pracovními povoleními, neboť čínská vláda podporuje rozvoj těchto regionů. Naopak je těžké získat pracovní povolení pro čerstvé studenty bez dvouleté praxe v oboru v cizině (i když ve volných zónách jsou výjimky – Free Trade Zones).
Jednotlivé podmínky pro kvalifikaci (mimo bodový systém) do tříd A, B, C a seznam kvalifikací/kritérií s odpovídajícími počty bodů mají kanceláře CzechTrade v Číně k dispozici. V případě potřeby se neváhejte na naše kanceláře v Pekingu, Šanghaji, Chengdu a Guangzhou obrátit.

Zdroj: China Briefing, FESCO
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: