Prahu navštívila čínská delegace, zajímala se o fungování vnitřního trhu EU

28. 10. 2014 | Zdroj: Economia, a. s.

V září navštívila Českou republiku delegace čínského Centra pro rozvoj a výzkum působící při čínské státní radě. Jedná se o největší čínské analytické centrum věnující se problematice tržního hospodářství. V rámci své návštěvy Prahy se členové delegace setkali se zástupci ministerstev průmyslu a obchodu, financí, dopravy a vnitra. Cílem uskutečněných setkání bylo pochopit, jak funguje evropská integrace a vnitřní trh EU.

Čínskou stranu především zajímala právě česká zkušenost s vnitřním trhem EU, neboť Česká republika patří mezi skupinu států, které se v rychlém sledu změnily z centrálně plánované na tržní ekonomiku a téměř ihned poté začaly s integračním procesem.

Ochrana před výkyvy ekonomiky

Číňany zajímaly nejen praktické aspekty fungování vnitřního trhu EU, ale také obecné principy a otázky spojené s ekonomickou integrací jako takovou. V důsledku vývoje světové ekonomiky po roce 2008 si totiž také Čína klade otázku, jaké mechanismy ji mohou přinést efektivní ochranu před výkyvy světové ekonomiky v případě budoucích krizí. Zároveň podle některých analytiků stojí i Čína před otázkou, jakým způsobem zajistit pro svoje hospodářství udržitelný růst, stabilní rozvoj ekonomiky a příliv zahraničních investic.

Jednou z možných odpovědí, které jsou pro Čínu dnes na stole, je také prohlubování spolupráce a potenciální hospodářská integrace v rámci svého regionu. Koneckonců již od devadesátých let se Čína zajímá o rozličné integrační procesy ve střední Asii, v rámci Šanghajské organizace pro spolupráci, stejně jako o uvolňování světového obchodu, kde se například soustředí na spolupráci se zeměmi ze sdružení ASEAN.

Je pochopitelné, že rostoucí provázanost a propojení evropské a čínské ekonomiky vede k vzrůstajícímu zájmu Číny o fungování Evropské unie a jejího vnitřního trhu. Stejně tak je i pro Evropu zásadní, aby čínský hospodářský vývoj zůstal i nadále stabilní.

Vyšší příliv zahraničních investic

Čínskou delegaci zaujaly zejména otázky spojené s implementací společných pravidel na vnitřním trhu a způsob, jakým jsou tato pravidla dále naplňována. Česká strana při této příležitosti informovala Čínu o benefitech, které vnitřní trh EU pro českou proexportní ekonomiku přinesl, a to včetně zvýšení přílivu přímých zahraničních investic.

Na druhou stranu také jasně zaznělo, že ne všechna očekávání byla naplněna a že členství v EU není samo o sobě zárukou úspěchu. V případě vnitřního trhu EU se jedná o nástroj, který s sebou pro podnikatele přináší jak nové příležitosti, tak výzvy pro jejich podnikatelské aktivity. Podobně členství v EU přináší zlepšení podmínek pro příliv zahraničních investic, ale ty nemusejí být trvalé – v rámci vnitřního trhu stále probíhá soutěž.

Přesto bylo zdůrazněno, že právě vnitřní trh je klíčovým a jedním z nejvíce oceňovaných prvků evropské integrace, který dává státům EU konkurenční výhodu. Platí totiž, že evropský trh o velikosti 504 milionů spotřebitelů s relativně vysokou nákupní silou je jedním z největších trhů světa. Bez EU by proto jednotlivé státy samy o sobě nikdy nemohly být tolik konkurenceschopné, jako jsou dnes. Bude zajímavé sledovat, zda se Čína Evropskou unií skutečně inspiruje a bude chtít v rámci svého blízkého regionu zahájit další integrační spolupráci směrem k prohlubování volného obchodu či směrem vnitřního trhu.

Převzato z časopisu Český exportér, vydávaného vydavatelstvím Economia, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autoři: Kathleen Geaney a František Nejedlý, Odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu, MPO.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek