Činnost Business Ombudsmana na Ukrajině

27. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Činnost Business Ombudsmana na Ukrajině V roce 2016 se na Ukrajině výrazně zvýšila popularita Business Ombudsmana, který je zaměřen na řešení sporů podnikatelů se státními institucemi Ukrajiny. Nejvíce případů se soustřeďuje na daňové otázky, dále na fungování regulatorního rámce, na spory na úrovni regionálních orgánů státní správy. Činnost Business Ombudsmana představuje významný nástroj pro celkové zlepšování podnikatelského prostředí na Ukrajině.

V květnu 2015 oficiálně zahájila na Ukrajině činnost Rada Business Ombudsmana jako nezávislá poradní instituce vlády Ukrajiny s cílem vytvářet transparentní podnikatelské prostředí na Ukrajině. Rada Business Ombudsmana je mj. financována prostřednictvím příspěvků zemí, jako je Velká Británie, Spojené státy, Německo, Francie, Itálie, Japonsko apod.

Business Ombudsman je zaměřen na řešení konkrétních sporů soukromých společností se státními institucemi, a to včetně společností se zahraniční účastí. Zpravidla daná společnost podá stížnost, kterou Ombudsman vyhodnotí v průběhu 10 pracovních dnů, a informuje o přijetí či odmítnutí stížnosti. V případě přijetí stížnosti je v průběhu maximálně 3 měsíců provedeno šetření. Dále Business Ombudsman vydá doporučení pro státní instituce a agentury, kterých se daný případ týká.  

Téměř polovina stížností se týká daňových otázek, dále otázek regulatorního rámce, sporů na úrovni regionálních orgánů státní správy, celních otázek apod. Nejvíce stížností tak směřuje na státní fiskální službu Ukrajiny. Na Business Ombudsmana bylo celkově podáno 1774 stížností, uzavřeno bylo více jak 1000 případů, počet odmítnutých stížností dosáhl hodnoty 557.

V roce 2016 se počet stížností řešených prostřednictví Business Ombudsmana zvýšil o 50 % oproti roku 2015. Nejvíce stížností se koncentruje v Kyjevě, dále v Kyjevské oblasti, Charkovské oblasti apod. Business Ombudsman při řešení jednotlivých případů též registruje systémové nedostatky a na jejich základě definuje systémová doporučení pro jednotlivé státní instituce při přípravě novelizací existujících zákonů a závazných pravidel. Více informací k činnosti Business Ombudsmana je na www.boi.org.ua.

Činnost Business Ombudsmana významně přispívá k celkovému zlepšování podnikatelského prostředí na Ukrajině a jeho popularita mezi ukrajinskými a zahraničními podnikateli roste. Velvyslanectví ČR v Kyjevě doporučuje českým podnikatelům v případě jejich sporů s některou ze státních institucí na Ukrajině obracet se na Business Ombudmana se žádostí o stanovisko. Následně lze efektivněji využít intervence velvyslanectví ČR v Kyjevě ve prospěch dané společnosti či řešit daný případ v rámci mechanismu Mezivládní smíšené komise ČR-Ukrajina pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kyjevě (Ukrajina). Autor: František Trojáček, rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek