Čínské otevírání se světu nabízí šanci i Čechům

20. 8. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Obyvatelé nejlidnatější země světa se učí poznávat výsledky práce českých firem. Pro Škodu Auto se stala Čína největším zahraničním odbytištěm. V zemi draka roste zájem o tradiční české výrobky (sklo, designové sklo), ale i o moderní technologie v řadě průmyslových odvětví.

Velkou šancí pro tuzemské výrobce, kteří nabízejí slušnou kvalitu za přijatelnou cenu, je právě poptávka po nejmodernějších technologiích (biotechnologie, nanotechnologie, ekologicky úsporné výrobky), díky nimž chce asijská supervelmoc dohnat Západ.

Čínský ekonomický zázrak sice přestal udivovat svět, růst HDP zpomalil, propadly se ceny akcií a kvůli slabším hospodářským výsledkům devalvoval juan, obyvatelé ale stále ještě bohatnou a domácí poptávka roste.

„Rostou mzdy i disponibilní příjmy městského obyvatelstva a rychle rostoucí střední třída je hnacím motorem domácí spotřeby, která má zvyšující se podíl na HDP,“ říká vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu Klára Jurčová.

Trnitá cesta na čínský trh

Prosadit se na největším světovém trhu, který je prioritou pro řadu ekonomicky silnějších hráčů, není pro české podniky jednoduché. Vzájemný obchod v posledních letech přesto stabilně roste. Český vývoz do ČLR v prvním čtvrtletí 2015 činil 430,5 milionů eur, což je v meziročním srovnání nárůst o více než 20 procent.

„Není pochyb o tom, že čínský trh je trhem náročným na čas i na finanční prostředky, panuje na něm silná konkurence a je samozřejmě velmi specifický, nejen z pohledu jazykových, ale i kulturních odlišností,“ upozorňuje diplomatka.

Specifika guanxi

Čína je zemí s dlouhou historií, která má zažitou specifickou obchodní kulturu a společenskou etiketu (tzv. guanxi). Její pochopení je pro podnikatele důležité, aby se vyhnuli nedorozuměním a komplikacím, jež mohou vést k narušení obchodních vztahů. V krajním případě mohou dokonce Číňany přimět přestat s vámi ´dělat byznys´. 

Obchody v Číně totiž vyrůstají především ze vztahů, nikoli ze smluv. Čínský partner ve vás musí mít absolutní důvěru – bez ohledu na to, nakolik se mu líbí váš produkt. Pokud během jednání uděláte chybu a někoho – byť neúmyslně – urazíte či svým neosobním přístupem odradíte, můžete o slibný obchod přijít.

Do úspěchu v Číně je zapotřebí investovat čas a trpělivost. Zájemci o obchod musí absolvovat mnoho neformálních setkání, návštěv a večeří, nakupovat dárky či navštěvovat karaoke. Další informace si můžete přečíst v „Desateru obchodování s Čínou“ na stránkách BusinessInfo.cz.

 

A kde vidí zástupci českého státu největší šance pro tuzemské vývozce a dodavatele?

„Největší perspektivu mají oblasti, které jsou definovány jako prioritní v dlouhodobých plánech čínského vedení. Aktuálně se plánuje nová pětiletka, již třináctá v pořadí, která počátkem příštího roku stanoví priority v souladu s reformním procesem ohlášeným v roce 2013,“ podotýká Klára Jurčová.

Pro český vývoz jsou nejslibnější oblast služeb, zdravotnictví, letectví, IT, energetika, environmentální technologie a bio a nanotechnologie. V těchto odvětvích nabízejí české firmy kvalitu, kterou asijští partneři ocení.

„Dále můžeme zmínit potravinářský průmysl, potravinářské a zemědělské technologie a tradiční výrobky jako například sklo, včetně designového. Stálicí je pak high-tech strojírenství a dopravní prostředky. Potenciál mají i nejmodernější důlní technologie,“ doplňuje diplomatka.

Bariéry byznysu

Čína_ŠanghajČínský trh je ovšem poměrně silně chráněn a na české vývozce čekají bariéry, jež vzájemný obchod výrazně komplikují.

„Překážky jsou většinou netarifního charakteru, jedná se o certifikáty a povolení, která jsou na čínském trhu vyžadována a spadají do kompetencí různých úřadů. Zdlouhavé procesy evidujeme v oblasti zdravotnictví, potravinářství a letectví, nicméně i tady zaznamenáváme jisté pokroky. Otázka zlepšení přístupu na trh je však pro nás i nadále prioritní,“ upozorňuje vedoucí obchodního úseku ambasády.

Pokud jde o investice, legislativa pro zahraniční investory je spíše nepřehledná, čínské úřady mají ovšem v posledních letech zájem na jejím zjednodušení.

„To lze jednoznačně přivítat. Důležité z pohledu českých a evropských investorů bude dojednání bilaterální investiční dohody na úrovni EU-ČLR, která dá obchodním vztahům mezi Evropou a Čínou nový rámec.“

Ve státem dosud výrazně regulovaném hospodářství má hrát v budoucnu soukromý sektor stále větší roli. Česká diplomatka doufá, že se budou nová vstřícnější pravidla vztahovat i na zahraniční investory. „Tedy, že i oni budou mít rovný přístup k zakázkám včetně státních a veřejných tendrů,“ doplňuje.

Čína nechce být jen světovou továrnou

Asijský ekonomický tygr vstupuje do nové etapy. Ze ´světové továrny´ číslo 1, která se nezadržitelně mění na největší ´světový supermarket´, se touží stát standardní vyspělou ekonomikou s plně rozvinutou infrastrukturou. Země ovšem musí řešit zásadní problémy v oblasti ochrany životního prostředí či urbanizace.

 „Jednou z českých firem, která se snaží prosadit na trhu ochrany životního prostředí, je společnost Nafigate, vyrábějící filtry na vodu i vzduch a technologie Hydal. Jsou zde ale i další jako Advanced Materials, která připravuje nano nátěry. Z energetické oblasti je možné zmínit například firmu Tedom,“ prozrazuje Klára Jurčová.

Oblast energetiky může být pro české podnikatele zlatým dolem. Poptávka je vzhledem ke zhoršující se kvalitě životního prostředí především po energeticky úsporných zařízeních, například kotlech.

„Kromě zkušeností s technologií VVER a subdodávek do reaktorů mají české firmy zkušenosti také z oblasti jaderné bezpečnosti. Zejména po havárii japonské elektrárny Fukušima klade čínská strana na tento aspekt velký důraz. Zájem je zároveň o spolupráci na jaderných projektech ve třetích zemích,“ uvádí české ministerstvo průmyslu a obchodu.

Čínu zajímá i dobudování dopravní infrastruktury ve městech i mimo ně. „V oblasti dopravního strojírenství v ČLR mají zelenou projekty firmy Škoda Transportation, Škoda Electric i Inekon,“ říká Jurčová.

Ekologické probuzení

Ekologie byla v zemi mnoho let na okraji zájmu, nyní se ovšem stává pro asijskou supervelmoc jednou z priorit. Zamořená voda, smogové kalamity, kontaminovaná půda – to vše dosahuje v Číně apokalyptických rozměrů.

Aktuálně je v zemi zamořena třetina zdrojů pitné vody. Pro české firmy tedy existují příležitosti v zakázkách týkajících se ochrany vody, půdy, vzduchu a jejich čištění.

„Jedná se o velké téma a Čína plánuje do vyčištění životního prostředí věnovat ohromné prostředky v řádu stovek miliard amerických dolarů. Zahraniční technologie jsou přitom v tomto procesu zcela zásadní. Jedná se o efektivní zařízení na monitoring, úsporné zavlažovací technologie, prevence záplav, čistírny odpadních vod – průmyslové i komunální, recyklační technologie, filtry na vodu i vzduch a jiné inovativní technologie,“ říká diplomatka.

Klára Jurčová upozorňuje, že zájem o dovoz hotových výrobků není v Číně tak silný jako poptávka po dodávkách různých komponent či technologických prvků.

„Vždy se ale jedná o jistou formu kooperace a předávání technologií. Technologie je to, co české firmy Číně nabízejí. Investice do výroby na čínském trhu se týká těch firem, které přicházejí za svými zákazníky v roli subdodavatelů a které mají garantovaný odbyt,“ doplňuje zástupkyně velvyslanectví.

Jak se prosadit na čínském trhu?

Důležité je udělat si jasnou dlouhodobou strategii, která bude počítat s tím, že byznysu v Číně je třeba věnovat nemalé finanční prostředky a nejlepší lidi. Velice záleží na mbicích firmy a na tom, o jaký model aktivit usiluje. Velmi odlišný přístup je u firem, které se rozhodnou přesunout sem část výroby, a u firem, které budou jen prodávat licenci, či konečné výrobky, případně působit jako konzultanti. Historicky bylo často nezbytné zakládat společné podniky, od toho se ale nyní spíše ustupuje. Stále však platí, že firmy musí nalézt v první řadě dobrého partnera. I zde existuje hodně modelů. Od společného podniku, až po partnery v podobě klíčových „zaměstnanců“ či poradců.

V momentě, kdy firma učiní rozhodnutí na trh vstoupit, doporučujeme v případě zájmu o doplňující informace a zkušenosti z místa kontaktovat zastupitelský úřad a jednu z kanceláří CzechTrade pro základní poradenství a následně podle potřeby i právní a daňové poradce. Důležitým aspektem je také předem promyšlená ochrana práv k duševnímu vlastnictví. Malým a středním podnikům vypomáhá za velmi výhodných podmínek EU SME Center, projekt EU v Pekingu, který má na svých stránkách řadu velmi užitečných odborných rad a sektorových analýz.

Klára Jurčová, Velvyslanectví ČR v Pekingu

 

Více o současných obchodních relacích mezi Českou republikou a ČLR a jejich perspektivě si můžete přečíst v článku Nová etapa česko-čínských vztahů? na BusinessInfo.cz

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek