Čínský textilní průmysl potřebuje nové technologie

17. 6. 2015

  • Země: Čína
  • Datum zveřejnění: 16.06.2015

Nové přísné ekologické normy pro textilní průmyslu v Číně a z toho vyplývající potřeba investic do nových technologií.

V dubnu 2015 byl schválen Akční plán boje proti znečišťování vodních zdrojů v Číně, který stanovuje přísné národní normy a vysoké poplatky (i pokuty) za vypouštění odpadních vod a stanovuje rovněž cíle pro recyklaci vody a její znovupoužití v průmyslu. Jedním z nejvíce postižených průmyslových oborů je textilní.

Ministerstvo životního prostředí ČLR označilo textilní průmysl za jeden z nejvíce znečišťujících oborů v Číně. Dle aktuálních statistik samotná textilní výroba (bez výroby syntetických vláken, oděvů a kůže) vypustila v roce 2013 2,15 mld. tun odpadních vod, čímž se tak textilní sektor podílí 10 % na celkovém vypouštění průmyslových odpadních vod v Číně v roce 2013. Textilní výroba se tím tak řadí na 3. místo ve vypouštění odpadních vod v Číně, po papírenském a chemickém průmyslu. Dalším problémem tohoto oboru je malé % zpětného využívání odpadních vod. V současné době čínská textilní výroba spotřebovává 7 % vody z celkových vodních zdrojů využívaných v čínském průmyslu. 80 % této vody se spotřebovává v továrnách na barvení a konečné úpravy textilu (a tyto produkují také nejvíce odpadních vod). Přičemž dle China National Textile and Apparel Council pouze 26,9 % vody je v těchto továrnách recyklováno.

Ilustrační obrázekDle expertů mají výrobci textilu v Číně 2-3 roky na to, upravit své výrobní linky, postupy a přizpůsobit se nově stanoveným normám. Co čínské textilky čeká v následujícím období:

- malé továrny zabývající se barvením textilu či konečnými úpravami textilu nesplňující nové národní normy budou do roku 2016 zavřeny;

- do roku 2017 by tyto společnosti (včetně koželužen) měly dokončit technologické inovace;

- do roku 2017 by všechny průmyslové klastry a parky měly mít centralizované úpravny vody a zařízení na monitorování vypouštění nečistot v reálném čase. Klastry a parky z oblastí Peking-Tianjin-provincie Hebei, delty řeky Yangtze (kolem Šanghaje) a delty Perlové řeky (kolem Kantonu) mají kratší termín, a to do roku 2016. Nedodržení termínu povede k zastavení provozu celých parků a klastrů a nové projekty mohou čelit rovněž pozastavení.

- do roku 2020 musí podniky z textilního průmyslu a z dalších 6 průmyslových odvětví spotřebovávajících intenzivně vodu (výroba elektřiny, výroba železa a oceli, chemický, papírenský, petrochemický a potravinářský průmysl) splnit pokročilé normy, které se týkají kvót na použití vody v průmyslu (např. pro výrobu bavlny je tato kvóta stanovena na 0,88 m3 per 100 m vyrobeného produktu).

- do roku 2020 podniky barvící a upravující textil, koželužny a podniky z dalších 4 oborů (ocelárny, výrobci chemikálií, papíru a buničiny a neželezných kovů) budou muset recyklovat odpadní vody. Podniky barvící a upravující textil, které se nacházejí v regionech s omezenými zdroji vody, budou muset recyklovat vodu ze 100 %, aby dosáhly na nové povolenky (Water use permits).

- Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) vydalo seznam postupů, technologií a zařízení intenzivních na spotřebu vody, které se nesmí používat v textilních a barvářských závodech. Seznam obsahuje 6 typů strojů pro barvení textílií (k dispozici na internetové stránce MIIT - www.miit.gov.cn), přičemž termíny pro odstranění nevyhovujících strojů byly stanoveny na prosinec 2017 a rok 2018.

- obecně průmysl barvící a upravující textil a vyrábějící syntetická vlákna nacházející se podél 7 hlavních čínských řek (včetně řek Yangtze, Perlové, Žluté) patří mezi ta odvětví, která budou přísně kontrolována v budoucnu.

- v daném období se počítá s postupným přestěhováním či uzavřením provozů barvářských podniků a podniků upravujících textil v městských oblastech.

Z výše uvedeného vyplývá aktuální potřeba investic do nových technologií, zejména na východě a jihu Číny. V současné době existuje několik průmyslových programů či iniciativ, které mohou čínské firmy využít ke zlepšení jejich vodního hospodářství. Jedná se o:

- Program HSBC "Water Programme for Industrial Water Management" - poskytuje technickou podporu vybraným továrnám pro zvýšení efektivity hospodaření s vodou;

- Iniciativa NDRC (nejvyšší státní plánovací úřad v Číně) "Clean by Design" - technická pomoc;

- Iniciativa mezinárodní občanské organizace Sodaridad "Better Mill Initiative" - technická pomoc;

- Iniciativa "Blue loan" IPE´s & CreditEase (pekingská firma nabízející finanční služby) - firma nabízí finanční pomoc společnostem za určitých podmínek.

Výroba textilu v Číně je soustředěna do provincií Zhejiang a Jiangsu (delta řeky Yangtze), Guangdong (delta Perlové řeky) a Shandong (delta Žluté řeky). Tyto 4 provincie se podílí významně na výrobě čínské textilu, ze 45,2 % na výrobě příze, ze 63,1 % na výrobě látek a ze 79,2 % na výrobě syntetických vláken (údaje k roku 2013). Jedná se o jedny z nejbohatších provincií v Číně, ale také těch, které čelí nedostatku vody.

V textilním průmyslu se očekává masivní konsolidace, jejíž známky jsou již k vidění. Dle aktuálních statistik (březen 2015) je v Číně v provozu 37.517 podniků spojených s výrobou textilu (výroba textilu, oděvů, syntetických vláken), což znamená, že téměř 1.500 továren bylo zavřeno oproti stejnému období minulého roku (úbytek továren se však musí také přičíst zpomalení čínské ekonomiky a poklesu vývozu čínského textilu).

Zdroj: China Water Risk.
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu.

 

Tisknout Vaše hodnocení: