Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2014

23. 1. 2015 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

motiv článku - Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2014 V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU 76,2 mld. Kč, čímž pokračuje dlouhodobý trend kladné bilance ČR vůči rozpočtu EU.

Čistá pozice byla vyšší pouze v roce 2013, a to o 8,6 miliard korun, kdy činila 84,8 mld. Kč. Meziroční pokles čisté pozice vůči rozpočtu EU byl ovlivněn mj. vyšším objemem žádostí o platbu doposud neproplacených ze strany Evropské komise na konci roku 2014 oproti roku 2013.

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2014 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které dosáhly celkem 85,5 miliard korun a tvořily přes 70 procent celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie (viz graf č. 2). Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 32,3 miliard korun.

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2014 zaplatila do rozpočtu EU 387,3 miliard korun a získala 797,5 miliard korun. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 410,2 miliard korun. Za výrazně kladnou čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu v posledním roce stojí zejména čerpání ČR z fondů Politiky soudržnosti a Společné zemědělské politiky EU, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují postupným tempem.

 

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za roku 2014 shrnuje následující tabulka:

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2014 
Příjmy z rozpočtu EU mil Kč
Strukturální akce 85 445,32
Strukturální fondy 60 258,93
Fond soudržnosti 25 186,38
Zemědělství 32 312,71
I. pilíř* 24 611,69
II. pilíř** 7 701,02
Vnitřní politiky 2 891,71
Předvstupní nástroje -2,00
Celkové příjmy z rozpočtu EU 120 647,74
Celkové platby do rozpočtu EU 44 476,02
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 76 171,72

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek