Členové české vývozní aliance NBC Team se představili v Rio de Janeiro a Campo Grande v Brazílii

18. 5. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Členové české vývozní aliance NBC Team se představili v Rio de Janeiro a Campo Grande v Brazílii České firmy Oritest a EGO Zlín (prostřednictvím česko-brazilské společnosti Brasil-CZ) se představily v brazilském Rio de Janeiru a Campo Grande. ORITEST vyrábí prostředky pro detekci BCHL, vyvíjí detekční metody a zabývá se výzkumem detekce toxických látek.

Brasil-CZ zastupuje zlínskou společnost EGO, která se zabývá výrobou komplexních systémů biologické ochrany, izolačních stanů a dekontaminačních a záchranných systémů. Obě společnosti jsou členy Czech NBC Team, jenž je volnou aliancí renomovaných společností, působících v oblasti výzkumu, vývoje a výrobky prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Seminář HFAG v Rio de Janeiro

Ředitel firmy ORITEST a předseda NBC Teamu, pan Josef Vorel, přijal pozvání do Rio de Janeiro na kurz organizovaný vojenskou nemocnicí Hospital Forca aérea Galeao (HFAG) pro pracovníky nemocnic v případě chemického, biologického a radiologického útoku (QBRN) během olympijských her v srpnu 2016. Na tomto kurzu pan Orel vystoupil s přednáškou na téma „Český přístup k QBRN v kontextu teroristických hrozeb“.

V Campo Grande se zástupci obou firem zúčastnili semináře „Otázka QBRN– přírodní katastrofy a teroristická hrozby: jsme připraveni?“ na státní univerzitě v Mato Grosso do Sul (UEMS), kde měli příležitost prezentovat české výrobky. Šlo o iniacitivu UEMS, která by měla vyústit v přípravu specializovaného studijního kurzu, zaměřeného na otázky prevence a reakce v případě nehod, katastrof a chemických či biologických útoků. S participací českých podnikatelských subjektů na celém projektu se počítá.

„Pro české firmy se v oblasti prevence přírodních katastrof a teroristických hrozeb v celé Brazílii otevírají obrovské šance. Je potřeba jich využít,“ řekl ke své cestě do Brazílie předseda NBC Teamu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sao Paulo (Brazílie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek