Cookovy ostrovy a jejich ekonomický vývoj

17. 2. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Cookovy ostrovy a jejich ekonomický vývoj GK Sydney má přiakreditováno pět pacifických států. Jedná se o rozvojové země s poměrně malým počtem obyvatel, (Fidži – 898 tis., Šalamounovy ostrovy – 595 tis., Vanuatu – 270 tis., Tonga – 107 tis., Samoa – 195 tis., Cookovy ostrovy – 21 tis.). Obchodně-ekonomicky jsou výše uvedené pacifické státy orientovány zejména na své ekonomicky úspěšnější sousedy (Austrálie, Singapur, Nový Zéland), ale mají také zájem o spolupráci s Čínou a USA.

Z evropských zemí tradičně nejvýznamnější roli i v ekonomické oblasti hraje Velká Británie. Vzájemná obchodní výměna ČR s výše uvedenými státy je minimální. Potenciál je zejména v oblasti cestovního ruchu (pacifické ostrovy jsou stále populárnější destinací i evropských turistů), v oblasti ICT, v oblasti environmentální (všechny výše uvedené státy si uvědomují význam ochrany životního prostředí a věnují se mu na bilaterální i multilaterální úrovni), v oblasti udržitelného rozvoje, ekologických projektů a projektů na předcházení živelných katastrof. Příležitostí pro české firmy může být také účast na mezinárodně financovaných projektech a grantech.

Cookovy ostrovy jsou samosprávné území volně přidružené k Novému Zélandu, neexistuje státní příslušnost Cookových ostrovů, obyvatelé Cookových ostrovů jsou občany Nového Zélandu.

Hlavními zdroji příjmů jsou turistika (až 70 % HDP), offshorové bankovní služby (Cookovy ostrovy jsou také považovány za jeden z daňových rájů a finanční služby tvoří cca 8 % HDP), vývoz ryb, perel a ovoce. Inflace je kolem 3 %.

rozpočtu na finanční rok 2014/2015 byly jako vládní priority představeny podpora zdravotnictví (13 mil. NZD), vzdělávání (18,4 mil. NZD), rybolovu a lovu perel, cestovního ruchu, zvýšení penzí a snížení daní, podpora obnovitelných zdrojů energie (zejména solárních elektráren), podpora vodního hospodářství a dopravní infrastruktury, zefektivnění a elektronizace státní správy, podpora pojištění proti živelným katastrofám. Řada z těchto priorit je zmíněna i v předkládací zprávě návrhu státního rozpočtu na rozpočtový rok 2015/2016, nad rámec priorit z předchozího roku je uvedena také podpora boje proti násilné kriminalitě a zvýšení efektivity soudnictví.

V oblasti ochrany životního prostředí se chce vláda Cookových ostrovů zaměřit na finalizaci a implementaci Národního plánu ochrany životního prostředí a podporu ekologických a „zelených“ projektů. V oblasti podpory podnikání a zvýšení tempa růstu chce zvýšit produktivitu v zemědělství, podporovat rybolov a lov perel v rámci udržitelného rozvoje, rozvíjet služby v cestovním ruchu, podporovat a rozšiřovat finanční služby, snažit se o diverzifikaci výroby a podporu start-upů, zefektivnit a zpřístupnit telekomunikační služby všem obyvatelům ostrovů nebo zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Vzájemná obchodní výměna mezi Cookovými ostrovy a ČR (v tis. Kč)
  Dovoz Vývoz Bilance Obrat
1–11/2014 7 559 210 7 348 7 769
1–11/2015 5 133 0 5133 5 133

Zdroj: MPO

TOP komodity českého importu (1–11/2015)
Komodita Hodnota
Mince 4 487
Obvody tištěné 258
Tříkolky, kolob.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle 71
Svíčky svíce sloupky voskové apod výrobky 67
Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap 14
Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací 9
Mikrofony reproduktory sluchátka zesilovače 9
Nástroje vyměnitelné pro nářadí stroje obráb 8
Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, <1000V; konekt. pro opt. vlákna 8
Stroje přístroje elektr s funkcí individuální 6

Zdroj: ČSÚ

Informace poskytnuta Konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek