ČR – Itálie: bilaterální obchod za rok 2016 zaznamenal několik rekordů

13. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - ČR – Itálie: bilaterální obchod za rok 2016 zaznamenal několik rekordů Jednoznačně pozitivní výsledky obchodu za rok 2016 potvrdily očekávání, že si ČR v zahraničním obchodu vůči Itálii vede stále lépe. Nejnovější výsledky obchodu za rok 2016 potvrzují, že bilaterální relace zaznamenává v posledním období dvouciferný růst.

V eurovém vyjádření rostl obrat vzájemného obchodu meziročně oproti r. 2015 o 11,6 % (v korunovém vyjádření o 10,6 %). Dovoz činil 5 507 mil. EUR a vývoz ve výši 6 260 mil. EUR. Vývoz do Itálie rostl rychlejším tempem (o 15,4 %) než dovoz z Itálie (o 5,7 %).

Historický rekord růstu obratu vzájemného obchodu mezi ČR a Itálií byl přitom překonán od r. 2012 popáté v řadě. Zatímco v r. 2015 poprvé v historii vzájemných obchodních vztahů přesáhl hranici 10 mld. EUR, za loňský rok se s výší téměř 11,8 mld. EUR přiblížil až ke 12 mld. EUR. Novou hodnotou ve vzájemném obchodu se stala tak i výše obratu, o kterou meziročně vzájemný obchod poskočil a to o více než 1,3 mld. EUR.

Itálie se posunula v celkovém žebříčku největších obchodních partnerů ČR ze 6. na 5. místo za Německem, Slovenskem, Polskem, Čínou a přeskočila tím Francii. Nutno dodat, že se zlepšuje rovněž postavení ČR v italských statistikách zahraničního obchodu. ČR se ocitla po boku několika málo partnerů (USA, Japonsko, Španělsko a nově Čína, kde v posledním období Itálie posiluje své postavení), s nimiž Itálie ve sledovaném období rozvíjela bilaterální obchod nejrychleji.

Dalším zaznamenaným pozitivem bylo zvýšení přebytku obchodní bilance, která je od roku 2006 kladná ve prospěch ČR. Pozitivní saldo, které činilo více než 753 mil. EUR, se sice neblíží hodnotám z let 2010–2011, nicméně i tak je dosažený přebytek více než 11x vyšší než v roce 2014 a o více než půl mld. EUR vyšší než vloni (kdy činil 209 mil. EUR).

Komoditní struktura a kvalitativní změny v obchodu mezi ČR a Itálií

V posledních letech dochází ke kvalitativní změně vzájemného obchodu, který svoji kompozicí odráží rostoucí vyspělost české ekonomiky. Přestože se, vzhledem ke geografické blízkosti, značným podílem na vývozu zboží podílejí výrobky s nižší přidanou hodnotou a zčásti zpracované komodity, roste též podíl položek s vysokou přidanou hodnotou. Ty sice tvoří velmi malý podíl na českém vývozu, přesto i v malých objemech dochází k jejich pravidelnému zvýšení (např. optické přístroje či přístroje určené pro vědu).

Tradičním tahounem obousměrné obchodní výměny nicméně zůstávají především stroje a dopravní prostředky, a to především automobily. Komoditní struktura vývozu potvrdila strategický význam italského trhu na zmíněných výrobcích. V r. 2015 byly do Itálie vyvezeny automobily poprvé za více než 20 mld. Kč, v loňském roce se jejich podíl zvýšil na více než 28 mld. Kč, což představuje téměř třetinový nárůst.

Zatímco sektory automobilů a strojírenství jsou dlouhodobě dvě nejdůležitější vývozní položky, v loňském roce se umístily na třetím místě ve vývozu tabákové výrobky. Tabák a tabákové výrobky, především cigarety, se až do r. 2004 do Itálie prakticky nevyvážely. Jejich vývoz začal postupně růst od r. 2006 a dále pak od r. 2008 strmě vyskočil na současné objemy, které vykazují jedny z nejvyšších přebytků ve prospěch českého vývozu.

Nepříznivý schodek pro ČR si zachovávají kategorie výrobků, v nichž jsou italští exportéři velmi dominantní, jako jsou některé potraviny (ovoce, zelenina), farmaceutické výrobky či nábytek. U posledně dvou jmenovaných kategorií nicméně postupně v uplynulých letech rostly i vyvážené objemy. Naopak typicky české výrobky, např. pivo či sklo a skleněné výrobky, zaznamenaly a stále drží výrazný přebytek v prospěch ČR (přestože objem vyváženého skla se v předchozích 5 letech prakticky nezměnil, zatímco export skleněného zboží se takřka zdvojnásobil).

Co se týče dovozu z Itálie, výrazně se na jeho posílení podílí nárůst nákupů elektrospotřebičů a další elektroniky, dále menších položek jako jsou hračky, hudební nástroje a šperky či kancelářské stroje a zařízení pro telekomunikace. Mírný nárůst zaznamenaly také další, pro Itálii typické produkty jako např. víno.

Regionální pohled

Český export, resp. oboustranný obchod, kopíruje nerovnoměrný ekonomický výkon italských regionů. Největší část zahraničního obchodu s Itálií se týká severoitalských regionů, kam směřuje také největší procento českého vývozu a tento poměr se ani po letech výrazně nemění. Samotný region Lombardie s hlavním městem Milánem se na bilaterálním obchodu podílel přibližně z 1/4. Pozitivní zkušeností z r. 2016 je nicméně skutečnost, že došlo k mírnému snížení podílu exportu do severoitalských regionů (a to z 68 % na 64 %). Naopak vzrost objem českého exportu do regionů střední Itálie (za prvních 9 měsíců roku sem směřovalo zboží za téměř 1,1 mld. EUR oproti 750 mil. EUR v r. 2015).

Za výrazným růstem vzájemného obchodu stojí nejen výkon českých exportérů, ale i italských firem, které investovaly a přesunuly části výroby do ČR. Další posílení vzájemného obchodu by tak mělo zahrnovat úsilí dále podpořit další italské investice v ČR. Určitým limitujícím faktorem českého vývozu do Itálie je budoucí hospodářský růst italské ekonomiky a s tím spojená domácí spotřeba. Minulé období však přineslo pozitivní ponaučení, že české zboží má na italském trhu šanci uspět i v letech hospodářského útlumu – a to především pokud je konkurenceschopné či pokud dokáže vhodně doplňovat export italských firem, který si naopak i během hospodářské recese v předchozích letech udržoval značnou dynamiku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Jiří Jílek, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek