ČR navštívila historicky první podnikatelská delegace z Palestiny

22. 4. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Českou republiku navštívila ve dnech od 12. do 16. dubna 2016 obchodní mise zorganizovaná Obchodní a průmyslovou komorou Betléma, jedné z šestnácti palestinských provincií se stejnojmenným provinčním centrem a administrovaných na základě Dohod z Osla Palestinskou národní správou.

Jednalo se o historicky první podnikatelskou misi z Palestinských autonomních území (PAÚ) do ČR zorganizovanou z iniciativy obchodní komory a plně financovanou z vlastních prostředků jednotlivých účastníků mise.

Styčný úřad České republiky v Ramalláhu, ač nebyl formálně spoluorganizátorem mise, se aktivně podílel na přípravě cesty do ČR zejména vytipováním vhodných partnerských subjektů na české straně a poskytnutím kontaktů na české exportéry a výrobce produktů poptávaných betlémskými podnikateli.

Styčný úřad rovněž oslovil s žádostí o spolupráci na programu podnikatelské mise představitele Svazu průmyslu a dopravy ČR a komunikoval také s vybranými českými firmami s cílem podpořit jejich zájem o účast na jednání s palestinskými firmami. Podnikatelskou misi do ČR vedl předseda betlémské obchodní komory Dr. Samír Hazbún, absolvent pražské VŠE a od roku 2014 také honorární konzul České republiky v Betlémě.

Podnikatelské mise do ČR se zúčastnilo celkem 9 palestinských firem se značně širokým portfoliem obchodních aktivit, potažmo oblastí zájmu o spolupráci s českými podnikateli. Mise se zúčastnili dovozci a distributoři drogistických výrobků, sanity, koupelnových obkladů a dlaždic, interiérových dveří a stavebního dřeva, ale také například importér stavebních jeřábů, lokální cestovní kancelář nebo dovozce strojního zařízení pro potravinářský, farmaceutický a další lehký průmysl.

Obchodní mise se vesměs zúčastnili majitelé a společníci firem. Žádný z palestinských podnikatelů ČR – na rozdíl od jiných, převážně západoevropských zemí – dosud nenavštívil a české výrobky znali převážně pouze zprostředkovaně, byť například v Palestině velmi rozšířené osobní vozy Škody jsou dlouhodobě symbolem kvality za rozumnou cenu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal ve čtvrtek 14. dubna 2016 ve svých prostorách pro účastníky podnikatelské mise seminář k rozvoji obchodních vztahů s teritoriem Palestiny otevřený pro širokou podnikatelskou veřejnost. S úvodním slovem na semináři vystoupili za palestinskou stranu pan Samír Hazbún a velvyslanec Státu Palestina v ČR Chálid Al-Atraš a za českou stranu pan Lukáš Martin, ředitel sekce zahraničních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR. Setkání s palestinskými podnikateli na půdě Svazu průmyslu a dopravy se zúčastnilo celkem 17 českých firem.

Další dvě desítky jednání s českými podnikateli uskutečnili účastníci obchodní mise betlémské obchodní komory separátně. Několik palestinských podnikatelů dále využilo nabídky mimopražských firem navštívit sídlo společnosti a osobně se přitom seznámit s výrobními technologiemi i vlastními produkty.

Na závěr pobytu uspořádalo Velvyslanectví Státu Palestina v Praze pro členy podnikatelské mise pracovní večeři s palestinskými podnikateli dlouhodobě působícími v ČR. Podnikatelé z Betléma tak měli příležitost dozvědět se od svých krajanů podrobnosti o české podnikatelské kultuře, obchodních zvyklostech a příležitostech, které nabízí český trh.

Všichni účastnící podnikatelské mise zhodnotili po návratu do Palestiny proběhnuvší cestu do ČR jako jednoznačně úspěšnou. První palestinská firma již uzavřela s českým partnerem smlouvu o zastoupení na palestinském trhu a další dva kontrakty mezi českými a palestinskými firmami by měly být podepsány v nejbližší době. Také ostatní firmy hodnotí jednání s českými podniky velmi pozitivně a hodlají s českými exportéry vést další jednání o importu českých výrobků, se kterými se měli možnost seznámit během své návštěvy ČR.

Obecně vysoce hodnotí kvalitu a technologickou vyspělost nabízených průmyslových produktů a předmětem pokračujícího vyjednání tak budou především cenové podmínky. Velmi kladně se účastníci podnikatelské mise vyjádřili o mimořádně vstřícném a přátelském přijetí ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR i jednotlivých českých podnikatelů. Oceňovali také kvalitu hotelových a stravovacích služeb v Praze a obecně velmi příznivou cenovou hladinu ČR.

Cestě podnikatelské mise betlémské obchodní komory do ČR věnoval článek v sekci „ekonomika“ nejčtenější palestinský deník Al-Quds a nečekaně vysokou čtenost zaznamenala rovněž informace o uspořádání a průběhu podnikatelské mise na webových stránkách i Facebooku Obchodní a průmyslové komory Betléma.

Podnikatelská mise betlémské obchodní komory přispěla významným způsobem k formování obrazu ČR jako vyspělé proexportně orientované ekonomiky nabízející západní kvalitu za přijatelné ceny mezi palestinskými podnikateli. Ti mají z historických důvodů obecně pouze velmi malé povědomí o hospodářském potencionálu ČR a bez hlubší znalosti nebo osobní zkušenosti řadí ČR spíše mezi méně vyspělé východoevropské země postrádající průmyslový potencionál srovnatelný s Německem, Francií, Nizozemskem, Itálií nebo Španělskem.

Informace poskytnuta Styčným úřadem České republiky v Ramalláhu (Palestina).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek