ČR uzavřela s Indií strategické partnerství v oblasti železniční dopravy

21. 8. 2014 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - ČR uzavřela s Indií strategické partnerství v oblasti železniční dopravy České dráhy a Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) podepsaly v Dillí 19. srpna 2014 Memorandum o spolupráci s Indickými drahami. Memorandum je uzavřeno na tři roky s automatickým prodlužováním platnosti vždy o jeden rok, pokud jedna ze stran jeho platnost nevypoví.

Obsahem Memoranda je spolupráce v oblasti osobní a nákladní dopravy, budování železniční infrastruktury, modernizace železničních tratí za účelem dosažení vyšší rychlosti přepravy, modernizace signalizačních zařízení, informačních a komunikačních technologiích zejména v osobní dopravě a v dalších oblastech, které navrhne jedna ze stran.

Příprava Memoranda byla iniciována během účastí českých firem pod hlavičkou ACRI na veletrhu železniční techniky IREE (International Railway Equipment Exhibition) v Dillí v říjnu 2013. Podpisem Memoranda mezi Českými drahami/ACRI a Indickými drahami byl vytvořen základ pro intenzivnější a efektivnější spolupráci mezi oběma stranami.

České firmy z oblasti železniční dopravy jsou v Indii dobře zapsány. Například společnost Bonatrans dodává již po mnoho let právě Indickým drahám železniční soukolí a v lednu 2014 položila základní kámen budoucího výrobního závodu na železniční soukolí umístěného v Aurangabádu ve svazovém státu Maharaštra. Na indickém trhu jsou přítomny rovněž společnosti AŽD Praha, Škoda Electrics, Dako a možnosti uplatnění na indickém trhu se otevírají například i Škodě Tansportation a dalším českým společnostem.

sdasfsaIndické dráhy, partner Českých drah/ACRI a především českých firem na indické straně, jsou jedním z největších železničních přepravců na světě, který na sebe logicky poutá pozornost výrobců železničního vybavení ze všech světadílů. Jedná se o státního monopolního provozovatele železniční dopravy, který zaměstnává 1,4 milionu zaměstnanců a spravuje 63 tis. kilometrů tratí (115 tis. kilometrů kolejí), z čehož je 16 tis. kilometrů tratí elektrifikováno. Indické dráhy vládnou flotile 7500 lokomotiv, 37 tis. osobních a 220 tis. nákladních vagonů, a spravují 6800 nádraží, 300 dep a 700 železničních opraven. Denně vypraví Indické dráhy 11 tis. vlaků a přepraví téměř 25 milionů cestujících. Za rok přepraví více než 1 miliardu tun nákladu a více než 9 miliard pasažérů. Jen ve finančním roce 2013/2014 bylo z rozpočtu Indických drah vynaloženo na investiční výstavbu 8,9 mld. EUR a dalších 14,5 mld. EUR bylo v uvedeném roce do železniční dopravy investováno formou partnerství státu a soukromého sektoru (PPP).

V nedávné době byl v Indii zahájen gigantický projekt budování investičních koridorů mezi městy Dillí, Mumbaj a Kolkata, jehož jádrem je modernizace železničních tratí mezi uvedenými městy. I z uvedeného důvodu se Memorandum o spolupráci s Indickými drahami chystají podepsat například i Čínské dráhy, jejichž mnohočetná delegace dorazí do Dillí jako součást delegace doprovázející čínského prezidenta při jeho návštěvě Indie v září 2014.

Smyslem podpisu Memoranda o porozumění a spolupráci mezi českou a indickou stranou je vytvořit platformu pro intenzivnější spolupráci Českých drah/ACRI s Indickými drahami a zajistit tímto způsobem ještě širší přístup českých firem z oblasti železničního průmyslu na indický trh. O jeho lukrativnosti nemůže být, jak je z výše uvedeného patrné, žádných pochyb, což dokládá mimo jiné zájem i ostatních zemí posílit pozici právě svých firem formou smluvních ujednání. Česká republika dokázala uzavřít dohodu o spolupráci s indickou stranou dříve, než například obchodní velmoc ČLR.

Prvním konkrétním krokem pro rozvoj spolupráce uskutečněné na základě podpisu Memoranda by se měla stát návštěva představitelů Raylway Boardu Indických drah v České republice, na kterou obdržela indická strana od Českých drah/ACRI pozvání již v lednu 2014. Zájem indické strany o návštěvu České republiky byl neformálně potvrzen jak ze strany předsedy představenstva Railway Boardu A. Kumara, tak ze strany indického státního ministra pro železnice M. Sinhy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek