Čtvrtletní ekonomický vývoj v Hongkongu (říjen – prosinec 2016)

20. 1. 2017 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Čtvrtletní ekonomický vývoj v Hongkongu (říjen – prosinec 2016) Článek se zabývá hospodářským vývojem v Hongkongu zejména ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Sleduje základní makroekonomické ukazatele a poskytuje i aktuality z ekonomického prostředí. Informace přináší o obchodní výměně mezi Hongkongem a Českou republikou.

Vývoj hospodářství Hongkongu

Hongkongská ekonomika vykázala za leden až září 2016 růst o 1,4 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, přičemž cíl za celý rok 2016 je stanoven na 1,5 %. Přírůstky HDP za jednotlivé kvartály: 1.kv. +0,8 %, 2. kv. +1,7 %, 3. kv. +1,9 %. Služby se na tvorbě HDP podílí více než 90 %, což řadí Hongkong na 1. místo na světě, stejně jako v žebříčku nejsvobodnějších ekonomik. Privátní spotřeba za první tři kvartály zpomalila na 1 % (ve srovnatelném období 2015 vzrostla o 4,7 %) a investiční výdaje poklesly o 3 % (v roce 2015 o 2 %).

Celkový zahraniční obchod vykázal za 1–11/2016 pokles o 1,7 %; export se snížil o 1,5 % (z toho domácí export dokonce o 9 % a reexport o 1,4 %) a dovoz o 1,9 %. V hodnotovém vyjádření celkový export činil 416,4 mld. USD (domácí export 5,0 mld. USD, reexport 411,4 mld. USD) a dovoz 464,5 mld. USD, obchodní obrat dosáhl 880,9 mld. USD při záporném saldu obchodní bilance ve výši 48,1 mld. USD.

Největšími odběrateli zboží z Hongkongu je Čína (54 %), EU (9 %), USA (9 %), ASEAN (7 %). Hongkong je nejdůležitějším místem pro obchodní transakce pro Čínu. V roce 2015 61 % místního reexportu mělo původ v Číně a 54 % hongkongského exportu bylo určeno pro Čínu.

Hongkong je největším zdrojem FDI pro Čínu – v roce 2015 44,7 % všech zahraničních projektů v Číně bylo spojeno s Hongkongem a kumulovaně Hongkong investoval v Číně v objemu 832 mld. USD, což je 50,8 % všech FDI. Naopak Čína je hlavním investorem v Hongkongu a její kumulované investice v objemu 419 mld. USD tvořily na konci roku 2015 26,5% všech FDI v zemi.

Maloobchodní obrat za 1–11/2016 poklesl o 8,6 % a to zejména v důsledku poklesu příjezdu turistů o 5,4 %. Nezaměstnanost se na konci listopadu stejně jako v předchozím roce držela na úrovni 3,3 % a inflace měřená cenami spotřebního zboží se zvýšila o 2,5 % (v roce 2015 o 3 %).

Podle údajů za rok 2015 je Hongkong největší příjemce přímých zahraničních investic v Asii a na 2. místě na světě za USA, kdy příliv FDI do Hongkongu činil 175 mld. USD. Podle odlivu přímých zahraničních investic je na 3. místě v Asii za Japonskem a ČLR s částkou 55 mld. USD.

Aktuality z ekonomického prostředí

Centre for Food and Safety Hongkong vydal dne 11. ledna 2017 zákaz dovozu drůbežího masa a výrobků z něho vč. vajec v souvislosti s výskytem ptačí chřipky H5N8 z vybraných oblastí Polska, Francie, Velké Británie a dále z celé České republiky a Chorvatska. Zákaz vychází z oznámení World Organisation for Animal Health o výskytu uvedeného onemocnění v citovaných zemích.

Za 1–11/2016 bylo dovezeno do HK 18,7 tis. tun zmrazeného drůbežího masa a 4,8 mil. vajec z Polska, 14 tis. tun drůbežího masa a 17,4 mil. vajec z Francie a 14,5 tis. tun drůbežího masa a 660 tis. vajec z Velké Británie. Dovoz z České republiky a Chorvatska se dosud nerealizoval, protože ještě nebyl uzavřen protokol mezi Hongkongem a oběma zeměmi o dovozu uvedených komodit.

Světová banka v říjnu 2016 zveřejnila pravidelnou výroční zprávu „Ease of Doing Business“, kde se Hongkong umístil na 4. místě na světě, o jednu příčku lépe než v předešlém roce. Hongkong získal zejména body za efektivnost podnikatelského prostředí, ale ztratil např. za dlouhou dobu při vydávání bezpečnostních povolení pro restaurace.

Naopak „The World Economic Forum Global Competitiveness Report“ poslal Hongkong na 9. místo ze 7. v roce 2015; důvodem jsou chabé inovace. Nutno dodat, že nejen evropské firmy si stěžují v oblasti podnikatelského klimatu na obstrukce při otevírání bankovních účtů v důsledku přísných opatření zaměřených na potírání nekalých finančních operací.

Hongkong se snaží být aktivním hráčem v iniciativě Belt & Road. V listopadu Monetary Authority zorganizovala seminář s prezidentem Asian Infrastructure Investment Bank s cílem zainteresovat průmyslové kruhy do projektů AIIB a jejich financování. Prezident AIIB se vyjádřil, že by se měl Hongkong v následujících měsících stát členem AIIB a banka by zde pak zvážila vydávání svých dluhopisů.

Avizované propojení burz cenných papírů Hong Kong – Shenzen Stock Connect se uskutečnilo 5. prosince 2016. Zahraniční investoři budou mít přístup k 800 titulů v Shenzenu a naopak čínští investoři k 417 titulům na burze v Hongkongu. Denní limit pro zahraniční investory při nákupu v Shenzenu je 1,8 mld. EUR a naopak čínských v Hongkongu je 1,4 mld. EUR. Místní vláda si od propojení burz slibuje posílení významu Hongkongu jako mezinárodního finančního centra. Nutno dodat, že obdobné propojení s burzou v Šanghaji v roce 2014 nepřineslo kýžená očekávání.

Hong Kong Competition Commission oslavila první výročí od založení. Za tu dobu přijala celkem 1900 stížností na poručení pravidel svobodného podnikání, z toho 130 se posunulo do druhého kola šetření a 10 případů je nyní ve stádiu hloubkového šetření s možností být předány tribunálu (Competition Tribunal). Bohužel komise se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a vysokou fluktuací. Dle vyjádření EU Office evropské firmy nepodaly žádnou stížnost.

HK Monetary Authority zvýšila v polovině prosince v reakci na rozhodnutí US Federal Reserves základní úrokovou míru o 25 bazických bodů na 1 %. Hongkongská měna je fixovaná na USD od roku 1983. Dle finančních expertů je nyní dostatek likvidity na mezibankovním trhu, aby bylo absorbováno zvýšení úrokové míry, ale další očekávané zvýšení úroků Fedem v roce 2017 bude mít pravděpodobně dopad na trh nemovitostí a kapitálových investic.

Koncem prosince Financial Services Department Council, vládní poradní orgán, zveřejnil zprávu o možnosti zvýšit atraktivitu Hongkongu v oblasti daňového režimu pro finanční instituce. Jedná se zjevně o snahu přitáhnout pozornost mezinárodních finančních firem v Londýně v době probíhajícího Brexitu a nabídnout výhodné podmínky k přemístění do Hongkongu. Jedním z opatření je umožnit nebankovním finančním firmám kalkulovat úrokové náklady jako odčitatelné položky (jak je u komerčních bank běžné) a zjednodušit pravidla pro daně ze zisku.

V prosinci Hongkong, Macao a 9 čínských provincií z Pan-Pearl River Delta/PPRD podepsaly smlouvu o hlubší spolupráci v oblasti duševního vlastnictví v regionu PPRD. Jedná se o smlouvu, která bude užitečná i pro firmy z EU, zejména v možném propojení s připravovaným novým programem v oblasti IPR mezi EU a Čínou, který bude zveřejněn v polovině roku 2017 a bude zahrnovat i Hongkong a Macao.

Vzájemná výměna zboží ČR – Hongkong

Vzájemná výměna zboží mezi oběma zeměmi dosáhla za leden až listopad 2016 objemu 418,4 mil. USD (pokles o 6 % oproti stejnému období roku 2015), což řadí Hongkong na 50. místo podle objemu českého obchodního obratu. Vývoz činil 258,7 mil. USD (41. místo, pokles o 10 %) a dovoz 159,7 mil. USD (51. místo, růst o 2 %). Kladné saldo obchodní bilance dosáhlo objemu 99,1 mil. USD (38. místo).

Z hlediska komoditní struktury českého vývozu je tradičně na prvním místě podle nomenklatury SITC skupina zboží č. 7 „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 65 % na celkovém vývozu. Na druhé příčce je skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ se 16 % a na třetím místě skupina 6 „Tržní výrobky tříděné podle materiálu“ s podílem 14 %. Podle jednotlivých zbožových komodit jsou lídrem exportu elektrické kondenzátory (58 mil. USD), dále integrované obvody (22 mil. USD), hračky (18 mil. USD), elektrická zařízení k ochraně a spínání obvodů (17 mil. USD), skleněné perly (16 mil. USD) a transformátory s měniči (11 mil. USD).

V komoditní struktuře českého dovozu je na prvním místě rovněž skupina 7 „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 84 %, na dalším místě je skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s 11 % a skupina 6 „Tržní výrobky tříděné podle materiálu“ s 5 %. Z konkrétních komodit mají prvenství mobilní telefony (84 mil. USD) a stejnosměrné motory a generátory (16 mil. USD), zařízení pro příjem a vysílání obrazu a zvuku (6 mil. USD) a náramkové hodinky (3 mil. USD).

Nejdůležitější aktivity na podporu českých obchodních a ekonomických zájmů v teritoriu

Jednání EK se zástupci Science & Technology Pak Hong Kong dne 4. října 2016 se zaměřilo na podporu záměru Generálního konzulátu uskutečnit v roce 2017 společně s CzechInvestem technologickou misi zaměřenou na kybernetickou bezpečnost. Vedoucí odboru ICT, Smart City & GreenTech pan Yeung přislíbil zajistit kulatý stůl s českou delegací a B2B jednání s firmami z oboru, které sídlí v inkubátoru parku. Posouzeny byly i možnosti spolupráce v oblasti environmentálních technologií a robotiky.

Prezentace pro Evropský výbor Hong Kong General Chamber of Commerce dne 12. října 2016. VZÚ a EK představili podnikatelské a investiční příležitosti v ČR a zodpověděli dotazy více než dvou desítek členů výboru. Prezentace se setkala s velkým ohlasem a proto výbor navrhl uskutečnit v únoru 2017 seminář o ČR na stejné téma pro všechny členy HKGCC.

Česká účast na veletrhu MIF 2016 v Macau. GK Hongkong zajistil samostatnou expozici na mezinárodním veletrhu Macao International Trade & Investment Fair, který se uskutečnil ve dnech 20. až 22. října 2016 na výstavišti hotelu The Venetian Macao. Český stánek se realizoval v rámci Evropského pavilonu, který připravila  European Chamber of Commerce in Hong Kong.

Generální konzulát zde představil Českou republiku jako vhodné místo k zahraničním investicím i k návštěvě turistických míst. Propagační materiály CzechInvestu a CzechTourismu doplnily prospekty firmy Preciosa Lustry, která má v Hongkongu své zastoupení. České sklo představila na vlastní expozici i makajská firma, která dováží zlacené skleničky firmy Astra Gold z České Lípy.

Účast českých firem na veletrhu ECO Expo Asia (PROPED). GK připravil v rámci projektu ekonomické diplomacie prezentaci skupiny českých firem na významném veletrhu environmentálních technologií ECO Expo Asia 2016 ve dnech 26. až 29. října 2016 na výstavišti AsiaWorld-Expo v Hongkongu. Firmy se představily na českém pavilonu s plochou 36 m2 a na samostatném odborném semináři o českých environmentálních technologiích. O českou produkci projevily zájem firmy z Hongkongu, Číny i ze států ASEAN.

Český pavilon byl jedním z desítky národních expozic a představily se zde firmy Hydra a.s. Jičín, Advanced Materials s.r.o., VAPO s.r.o. a dále Czech Water Alliance. Generální konzulát Hongkong na svém stánku prezentoval ČR jako vhodnou destinaci pro investování ve vybraných oborech a poskytl informace o českých zkušenostech a know-how z oblasti ochrany životního prostředí, k čemuž využil brožury vytištěné ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.

Kromě toho zde formou katalogové prezentace bylo představeno dalších pět českých firem z oboru. Stánek konzulátu doplnila velkoplošná fotografie Porta Bohemica, poskytnutá místní kanceláří CzechTourismu, která zdůraznila i turistický rozměr České republiky.

Jednání na veletrhu China Hi Tech v Shenzenu. EK navštívil dne 18. listopadu 2016 výstavu společně s hongkongskou firmou zajímající se o vyspělé české technologie. Na české expozici organizované CzechTrade a ZÚ Peking proběhla jednání s českými participujícími firmami o možnostech pronikání na HK trh. Konkrétně firma z Hongkongu projevila zájem o výrobky firmy Nafigate a Daisy a vzájemná komunikace pokračuje. Současně EK projednal s ředitelem CzechTrade Guangdong koordinaci aktivit v roce 2017 (propagace potravinářských výrobků a technologická mise).

Jednání s InvestHK dne 28. listopadu 2016 proběhlo s panem Charles/em Ng, Associate Director – General. EK představil prioritní české obory, které bude GK prezentovat v roce 2017 v Hongkongu. Charles Ng zejména uvítal záměr propagovat v teritoriu české environmentální technologie, zdravotnickou techniku a produkty ICT/SW s důrazem na kybernetickou bezpečnost a zmínil záměr Hongkongu potvrdit své postavení asijského finančního centra podporou finančních nástrojů pro zabezpečení bankovních/finančních operací. EK k tomu představil odborné přednosti českých firem např. v oblasti ochrany internetového bankovnictví. InvestHK podpoří záměry GK v uvedených oborech.

GK Hongkong se zúčastnil s informačním stánkem veletrhu World SME Expo v HK Convention and Exhibition Centre ve dnech 1. až 3. prosince 2016, kde prezentoval podnikatelské a investiční prostředí v naší zemi i vybrané obory a firmy. Zájem návštěvníků české expozice o české výrobky v zásadě odpovídal propagačním akcím, které generální konzulát plánuje pro rok 2017 (potravinářské výrobky, environmentální technologie, ICT a SW, zdravotnická technika).

V průběhu 4. čtvrtletí proběhla v souvislosti s přípravou PROPED 2017 řada jednání s organizátory výstav v oblasti zemědělských a potravinářských výrobků (veletrhy HOFEX a FoodExpo, organizuje firma Hong Kong Exhibition Services Ltd. a HK Trade Development Council/HKTDC), environmentálních technologií (veletrh ECO Expo v Macao, organizátor Koeln Messe HK) a zdravotnické techniky (HK International Medical Devices and Supplies Fair, organizuje HKTDC).

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek