České firmy míří na trh ve Spojených arabských emirátech

11. 11. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Počátkem listopadu se v Abu Dhabi a Dubaji uskutečnila podnikatelská mise za účasti Hospodářské komory ČR, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a zástupců jeho rezortu. Spojené arabské emiráty jsou pro české firmy velmi perspektivním a dosud neobjeveným trhem.

Úvodním programem bylo obchodní setkání členů Czech Business Council s delegací MPO, českými podnikateli, zástupci Hospodářské komory ČR, CzechTrade a místními partnery.

Cílem Czech Business Council (CBC), jež v SAE již více než půl roku navazuje na činnost českého Podnikatelského klubu, je vytvořit podmínky pro české podnikatele, kteří si mohou vyměňovat své zkušenosti a vzájemně se informovat o situaci na trhu včetně obchodních příležitostí. Oficiální registrace CBC u Dubajské komory (Dubai Chamber of Commerce and Industry – DCCI) proběhla v dubnu 2015 v Praze.

Listopadového setkání se zúčastnilo vice než dvě stě hostů včetně tak významných figur jako prezident Dubajské obchodní komory Hamad Buamin nebo viceprezident Hassan Al Hashemi. Jednání absolvovali také zástupci místních firem  a prezidenti obchodních komor Nizozemska, USA a Íránu.

Uzavřeno bylo několik důležitých dokumentů spojených s činností CBC v Dubaji. Podepsána je dohoda o partnerství a spolupráci mezi CBC a Emirates Airlines. Podpisu se dočkalo i memorandum o spolupráci mezi CBC a místním partnerem DMCC - Free Zone Dubai (Dubai Multi Commodities Centre). Tato dohoda umožňuje českým firmám například založení společnosti (pobočky) v zóně volného obchodu či vzájemný preferenční přístup v  obchodní činnosti mezi SAE a ČR.

Vítkovice Machinery Group a místní partner Cloud Energy Investment, Abu Dhabi podepsali memorandum o spolupráci a strategickém partnerství pro dodávky zařízení na zásobování plynu. O den později byla česká delegace přijata na Dubai Chamber k jednání, jehož se zúčastnili místní podnikatelé a členové komory.

Předseda CBC Pavel Foubík zhodnotil činnost organizace během prvních šesti měsíců existence. Za půl roku se CBC ze zakládajících  22 členů rozrostl na 100. Jubilejním stým členem se stala společnost Omnipol. CBC má dnes 30 členských českých firem působících v SAE a dále 70 partnerů.

Memorandum o vzájemné pomoci

V memorandu, které se zástupci SAE podepsali letos na jaře prezident CBC Pavel Foubík, představitelé českého ministerstva průmyslu a obchodu, rezortu zahraničních věcí a agentury CzechTrade, se obě strany zavázaly vzájemně si pomáhat při vytvoření obchodních podmínek pro podporu českého exportu do SAE a nyní se pokoušejí tento cíl naplnit.  

Podpora českých firem při vstupu na tamní trh je ostatně jedním z klíčových úkolů CBC. Obecně se snaží prohloubit obchodní vztahy mezi jednou z nejbohatších arabských zemí a Českou republikou.

Czech Business Council podpořila mimo jiné akci České dny v SAE, kterou pořádalo sdružení Czech Top 100 letos v říjnu. „Jsme hrdí, že se CBC může na projektu podílet a podporovat jej,“ komentoval to prezident CBC Pavel Foubík.

Aktualizace: 22. 10. 2015 se uskutečnilo první setkání představitelů Czech Business Council s íránským partnerem

Toto setkání se uskutečnilo z iniciativy CBC, kdy jsme při pravidelném setkání prezidentů Business councilů v Dubaji oslovili prezidenta IBC a požádali jej o setkání.

Na jednání českou stranu zastupovali JUDr Pavel Foubik přesident, Ondřej Soška a Dr. Roman Míšek ředitel ZK CzechTrade v Dubaji. Za Íránskou stranu Business Council byli přítomni pan Hadí Motameni, přesident a dalsi tři členové boardu.

Cílem tohoto jednani bylo využití postavení CBC mezi partnerskými subjekty pro navázáni novych obchodních spojeni. Byly projednávany i možnosti v rámci očekávaných příležitosti EXPO 2020.

Pan Hadi uvítal a podpořil zájem českých firem o íránský trh a rozvoj vzájemných obchodních vztahů. Dalsi konkrétní setkání obou stran se uskuteční v ramci veletrhu BIG 5, kterého se zúčastní rada vystavovatelů obou zemí. Očekáváme setkání 15 firem od každé partnerské strany, proběhne v průběhu veletrhu, o místě a době setkání budeme včas informovat.

Registrace v rámci působnosti DCCI poskytuje CBC řadu možností, které jsou výlučně dostupné jejím členům. Tyto může poskytovat dále pro potřeby agentury CzechTrade a svým partnerům. Jedná se o:

  • privilegovaný přístup k informacím a službám Dubajské obchodní komory (novinky v právním systému, finanční screening možných partnerů atd.)
  • obchodní informace 46 zahraničních „Business Councils“ působících při Dubajské obchodní komoře
  • možnost získat jejich podporu v případě problémů s místními úřady
  • aktuální poznatky a informace z obchodního, kulturního a společenského života v SAE
  • přístup k unikátnímu programu „Start Business Instantly by CBC“ / supported by CCI Technologies www.ccit.ae
  • přístup k participaci na projektech na EXPO 2020 ve spolupráci s oficiálním organizačním výborem
  • čerpání databáze z registru Dubajské obchodní komory
  • prioritní informace Dubajské komory k právním normám a jejich aplikace v obchodním styku
  • uplatňování zájmů CBC a partnerů v rámci pravidelných setkání „Business Councils“ s vedením Dubajské komory

Kontakty

Milan Ráž, ředitel sekce služeb pro exportéry
tel.: 224 907 541, e-mail: milan.raz@czechtrade.cz

Roman Míšek, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
tel.: 971 504 509 941, e-mail: dubai@czechtrade.cz

Webová stránka CBC

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek