CzechInvest otevírá Investment Academy

13. 11. 2015 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - CzechInvest otevírá Investment Academy Co investor očekává, jaké jsou jeho představy o ideální investiční lokalitě a jak jej přesvědčit, že nabízená lokalita je pro jeho záměr ta nejvhodnější. Tyto informace a další zkušenosti, poznatky a postřehy z pravidelných jednání s investory začala agentura CzechInvest předávat zástupcům regionálních samospráv v rámci tzv. Investment Academy. Vzdělávací kurz je určený především starostům a úředníkům obecních, městských a regionálních samospráv.

Chce jim pomoci s přípravou podnikatelského a investičního prostředí, aby jejich nabídka byla kompatibilní s aktuálními potřebami investorů. Pilotní kurz uspořádal CzechInvest začátkem listopadu v Brně.

Struktura investorů a především jejich požadavky na vhodnost lokality se za uplynulých deset let výrazně změnily. Připravenou průmyslovou zónu berou jako samozřejmost. Při jejich rozhodování o umístění investice nyní hrají roli i další faktory.

„Původní investoři, především výrobní podniky, dnes expandují ve formě technologických center, strategických služeb apod. Jsou pro ně tudíž mnohem důležitější tzv. měkké lokalizační faktory,“ vysvětluje ředitel brněnské kanceláře CzechInvestu Patrik Reichl, který u zrodu myšlenky Investment Academy stál. „Je to například blízkost vysokých a středních škol s učebními obory korespondujícími s jejich výrobním programem, dále dostupnost rezidenční nabídky pro život manažerů jako je bydlení či blízkost adekvátních škol a školek pro jejich děti, ale také třeba napojení na vědeckotechnické parky,“ vyjmenovává.

Investment Academy bude informovat o aktuálních možnostech podpory přílivu investic, významu lokalizačních faktorů z hlediska investiční atraktivity a v neposlední řadě o dotačních možnostech budování městských průmyslových zón, případně podnikatelských inkubátorů. Vyrůstá z úspěšné historie programu Akreditace manažerů průmyslových zón, který CzechInvest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR realizoval v letech 2003 až 2005.

Po Brně se Investment Academy bude letos konat ještě 25. a 26. listopadu 2015 v Chomutově pro zástupce měst a obcí Ústeckého a Karlovarského kraje a 15. a 16. prosince 2015 v Jihlavě pro zástupce měst a obcí kraje Vysočina. Kurzy pro další regiony budou následovat v roce 2016. Účast na kurzech poskytuje CzechInvest po předchozí registraci zdarma. Podrobné informace najdou zájemci na stránkách agentury CzechInvest.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek