CzechTrade letos pomohl se zakázkami již 680 firmám

9. 9. 2015 | Zdroj: CzechTrade

motiv článku - CzechTrade letos pomohl se zakázkami již 680 firmám Oproti prvnímu pololetí loňského roku agentura CzechTrade zaznamenala 56% nárůst zájmu o služby zahraničních kanceláří. Ve sledovaném období letošního roku získala celkem 1 002 placených zakázek, tedy přibližně dvě třetiny počtu zakázek realizovaných v roce 2014. Zakázky v celkové hodnotě vyšší než půl miliardy korun díky jejím službám získalo 680 exportérů.

Vzrůstající zájem o CzechTrade pokračuje

„V prvním pololetí se nám podařilo potvrdit nastolený trend vzrůstajícího zájmu českých exportérů o služby agentury CzechTrade. Vývozci na spolupráci s námi nejvíce oceňují úsporu nákladů a času. Spokojenost se službami nejlépe dokládají výsledky dotazníků zpětné vazby, ve kterých agentura CzechTrade získala průměrnou známku 1,22.“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury.

Exportéři chválili zahraniční kanceláře i konzultanty. Z dotazníků vyplynulo, že služby agentury CzechTrade téměř

  • třem čtvrtinám klientů přinesly úsporu nákladů,
  • 46 % umožnily lepší rozhodování
  • 86 % ušetřily čas.


Nepřekvapí tedy, že téměř všichni klienti, kteří v prvním pololetí dotazník vyplnili, by služby agentury CzechTrade doporučili svým obchodním partnerům.

Pololetní výsledky v číslech

Agentura CzechTrade v první polovině roku 2015 zpracovala 1 002 zakázek, z toho v 779 případech šlo o zakázky zahraničních kanceláří. Zaznamenala přitom 57 úspěšných případů spolupráce s exportéry v celkové hodnotě 535 925 014 Kč.

Nejvíce potvrzených úspěšných případů mají zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu (15), Almaty (8), Londýně (6) a ve Vídni (5).

Z hlediska objemu zprostředkovaných zakázek si nejlépe vedly zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Johannesburgu (160 mil. Kč), Stockholmu (137,5 mil. Kč), Šanghaji (55,7 mil. Kč) a v Düsseldorfu (48,7 mil. Kč).

„Německo je pro český export nejvýznamnější zemí a zastoupení agentury CzechTrade v Düsseldorfu dlouhodobě odvádí skvělou práci. Výborné výsledky kanceláří v Šanghaji, Johannesburgu a v Almaty potvrzují, že o české výrobky je zájem i mimo Evropskou unii a že právě tam by měla podpora exportu směřovat,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Spolupráce s VŠE

„Velkou radost mi dělá zájem studentů VŠE o stáže na naší centrále v Praze i v zahraničí, které jim od června nabízíme. Věříme, že se nám tak podaří propojit vyučovanou teorii s praxí, a že spolupráce bude pro obě strany přínosná,“ dodává Radomil Doležal.

Stáže jsou součástí zahájené spolupráce s Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Studenti projevili o stáže značný zájem. Dosud se o ně ucházelo 29 studentů. Dva z nich získali stáž v centrále v Praze a dalších devět v zahraničních kancelářích agentury CzechTrade v Německu, USA, Egyptě, Itálii, Rusku a v Austrálii.

Veletrhy a Design pokračují

V první polovině roku pokračovala realizace dvou interních projektů financovaných z prostředků operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – Společná účast na výstavách a veletrzích v zahraničí a Design pro konkurenceschopnost. Projekt SVV 2013–2014 byl prodloužen a od začátku roku 2015 bylo v rámci něho realizováno celkem 30 zahraničních veletrhů v 18 zemích světa (66,7 % v Evropě a 33,3 % mimoevropských) s celkem 645 účastníky.

Díky podpoře projektu Design pro konkurenceschopnost mohlo 82 firem ze segmentu malých a středních podniků navázat spolupráci s designérem.

V obou případech nyní agentura CzechTrade připravuje navazující interní projekty. Díky iniciativě agentury mají české firmy do doby schválení nového programu SVV stále možnost využít nedočerpaných evropských fondů k účasti na významných zahraničních veletrzích.

Nové kanceláře CzechTrade

Ještě v roce 2015

  • 4. kancelář v Číně (Kanton)
  • Singapur
  • indické Bangalore

V roce 2016

  • Teherán
  • 2. kancelář v USA
  • zvažovány nové kanceláře v Nigérii a Peru.

Prezentace v Regionech

CzechTrade rovněž pokračuje ve větší spolupráci s českými regiony. Po konferencích v Praze, Plzni a v Ostravě budou následovat setkání v Ústí nad Labem a v Brně. Exportéři se do konce roku budou moci zúčastnit 30 vzdělávacích akcí a podílet se na výběru zahraničních veletrhů, na kterých agentura podpoří prezentaci českých firem.

Nepřehlédněte: V Číně může pomoci e-commerce.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek