Další hrozba podvodného vylákání peněz od českých firem v Saúdské Arábii

19. 8. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Zastupitelský úřad ČR v Rijádu už upozorňoval na možnost podvodného vylákání peněz z jedné z českých firem a možnosti opakování takových kroků. Takřka přesně rok poté se na ZÚ telefonicky obrátila další česká firma, která byla lákána na vítězství v tendru s tím, že je nutné uhradit registrační poplatek.

ZÚ požádal českou firmu o zaslání dokumentace od saúdského subjektu a zjistil následující podezřelé okolnosti:

  • Dokumentace je vyhotovena obdobně jako v předchozím případě, tzn. je použit důvěryhodný název instituce, která výběrové řízení vypisuje.
  • Dokumentace se od předchozího rok starého případu de facto odlišuje pouze v detailech provedení, schéma je naprosto stejné včetně např. použití rozmazaného (ve špatném rozlišení zvětšeného) vodotisku, barevných podpisů (každý subjekt komise se podepisuje jinou barvou (černá, modrá, červená, zelená), podobné jsou texty i formáty dokumentů atd.
  • Prakticky všechny dokumenty zaslané od SAPPCOM obsahovaly stejné chyby jako v předchozím případě – dokumenty v pdf formátu obsahují nakopírované barevné podpisy a razítka (stejná jako v minulém případě, jen s jiným názvem subjektu), které plně překrývají předtištěný text a jsou v jiném rozlišení než text dokumentu.
  • Webové stránky saúdské instituce Saudi Arabian Public Procurement Commission (SAPPCOM) jsou jedinou zmínkou o existenci této komise. Webové stránky jsou na rozdíl od ostatních saúdských státních institucí registrovány v doméně „.org“ a nikoliv jak je obecným zvykem pod „gov.sa“. Dále stránky používají v prezentaci představenstva stejné osoby, jako jsou uváděny na bahrajnských webových stránkách bahrajnské tendrové komise. Jedním z členů představenstva saúdskoarabské SAPPCOM je uváděn dokonce bahrajnský ministr bydlení.
  • Kontrakt má být uzavřen se SAPPCOM v Německu s využitím jejích prostředníků, resp. může být bez problémů uzavřen korespondenčně.
  • V tendru je obsažena velice neobvyklá a velmi lákavá platební podmínka 100 % předem, přičemž se jedná o několikamilionový kontrakt v EUR.
  • SAPPCOM žádá úhradu vysokého registračního poplatky (8 000 EUR), ačkoliv takovéto poplatky nejsou obvyklé.
  • SAPPCOM žádá registraci české firmy včetně detailů jejího bankovního spojení v souvislosti se smlouvou mezi USA a SAU pro platby do zahraničí (ze SAU do Evropy?).

Zmíněnou českou společnost, která se na ZÚ Rijád obrátila, Zastupitelský úřad písemnou formou varoval před možnými riziky pokračování tohoto konkrétního obchodního případu s vysvětlením nám podezřelých okolností (viz výše). Podle názoru ZÚ Rijád se jedná o opětovný pokus podvodného inkasa nemalého registračního poplatku.

ZÚ tedy touto cestou všechny české společnosti, které budou projednávat obchodní případy se saúdskoarabskými firmami, aby věnovaly mimořádnou pozornost dokumentům, které jsou jim předkládány a všímaly si anomálií v průběhu obchodních případů a v dokumentech včetně jejich technického vyhotovení.

Je nutné si též uvědomit, že státní/municipální tendry obvykle vyžadují předběžnou registraci na vendor list a prakticky nikdy se v Saúdské Arábii neodvíjí obchodní případ (zvláště vyššího objemu) bez osobního jednání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek