Další projekty získaly dotaci z programu přeshraniční spolupráce

22. 12. 2016 | Zdroj: Krajský úřad

motiv článku - Další projekty získaly dotaci z programu přeshraniční spolupráce Začátkem prosince se v Drážďanech konalo 6. zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Mezi podpořenými projekty nechyběly ani ty z karlovarského regionu.

Dotaci ve výši 8,4 milionu eur získal projekt „Obnova historického, přeshraničního spojení Plesná – Bad Brambach (-Aš)“, který řeší zpřístupnění hraničního přechodu pro motorová vozidla a napojení na významný silniční tah B92. „Díky této investici dojde k výrazné úspoře času, značně se tím zkrátí dojezdová vzdálenost z Plesné do Bad Brambachu a přilehlých oblastí,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů. Na realizaci projektu, jehož nositelem je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, se podílí také město Plesná. To v budoucnosti plánuje paralelně se silnicí vystavět cyklostezku, která propojí obě města pro cyklisty a pěší.

Dalším úspěšným projektem s dotací 425 tisíc eur je projekt „Zvyšování rozmanitosti v lesích regionu Centrálního Krušnohoří“. Cílem projektu je rozšíření spektra dřevin v Krušných horách o další druhy listnatých a jehličnatých stromů a zlepšení povědomí o významu lesů a jejich ochraně. Projekt bude realizován za účasti partnerů měst Boží Dar a Annaberg – Buchholz.

V průběhu příštího roku se uskuteční tři jednání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, na kterých budou schváleny další projekty. I nadále je pozastaven příjem nových žádostí do prioritních os č. 1 a 2 v některých opatřeních z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků a schvalování pouze náhradních projektů. U prioritních os č. 3 a 4 však příjem běží. Zájemci o konzultaci se mohou obrátit na pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje, kontakty naleznete na internetových stránkách kraje či dotačního programu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek