Další vývoj v oblasti jaderné energetiky v Belgii

7. 1. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Další vývoj v oblasti jaderné energetiky v Belgii Poté, co belgická vláda se souhlasem regulátora rozhodla o prodloužení životnosti dvou bloků jaderných elektráren, u nichž se předpokládalo definitivní uzavření do konce roku 2015 a následně dohodla podmínky s provozovatelem (Electrabel), zůstává téma jaderných elektráren předmětem intenzivní veřejné diskuze.

Od Vánoc do začátku roku došlo k sérii krátkodobých přerušení činnosti tří reaktorů z důvodu drobných havárií. Výsledkem je nová vlna tlaku opozičních skupin proti jaderné energii zpochybňující bezpečnost zařízení.

K diskuzi se stále intenzívněji přidávají i sousední země. Po německých výhradách k Tihange 1 na konci loňského roku se v uplynulých dnech přidaly obavy Nizozemska k bezpečnosti Doel 1, která leží několik stovek metrů od nizozemsko-belgické hranice. Belgii zřejmě čeká intenzivnější diskuze s Evropskou komisí a sousedními zeměmi o bezpečnosti jaderných elektráren. Perspektiva zajištění energetické dostatečnosti země po r. 2025, kdy mají být podle platné legislativy vyřazeny z provozu všechny jaderné elektrárny, je přitom nadále nejasná.

Belgická veřejnost zná jednotlivé reaktory svých dvou jaderných elektráren (Doel nedaleko Antverp a Tihange, nedaleko Lutychu) důvěrněji, než veřejnost v jiných zemích. Příčinou je jednak stáří reaktorů a závazek Belgie zbavit se výroby elektřiny z jádra do r. 2025 a jednak silná protijaderná lobby, která každé odstavení jednotlivých bloků využívá k útoku proti využívání jaderných elektráren.

Rok 2015 byl pro jaderné portfolio v Belgii opět zajímavý. Podle platné legislativy měly být po 40. letech užívání definitivně odstaveny reaktory Doel 1 (k odstávce došlo počátkem roku 2015) a Doel 2 (její činnost měla být ukončena koncem roku). Zároveň však bylo obnoveno přezkoumávání reaktorů Tihange 2 a Doel 3, u nichž byly v plášti reaktoru nalezeny mikrotrhliny.

Výsledkem byla perspektiva vážného nedostatku elektrické energie v zimě 2014/2015. Tehdy byla nová belgická vláda připravena krátkodobě řešit situaci řízeným dvouhodinovým přerušením dodávek elektřiny jednotlivým částem země. Plán odpojování však nakonec nebylo nutno realizovat především díky teplé zimě a potenciálu úspor. Přesto však byla situace na počátku roku na pováženou. Ze sedmi reaktorů se nad čtyřmi vznášel otazník, zda budou ještě někdy provozuschopné.

Střednědobé řešení vlády spočívalo v plánu vlády na prodloužení životnosti reaktorů Doel 1 a Doel 2 o 10 let a na dlouhodobé řešení vládě již nezbyla energie. Legislativně ukotvený závazek Belgie ukončit generování elektřiny z jádra však zpochybněn nebyl a dlouhodobé řešení zajištění energetické dostatečnosti po r. 2025 představeno také nebylo.

Přes houževnatý odpor protijaderné lobby nakonec vláda prodloužení obou reaktorů prosadila a toto rozhodnutí posvětil z hlediska jejich bezpečnosti i regulátor. V polovině listopadu pak byl povolen provoz i na reaktorech, u nichž byla přezkoumávána bezpečnost kvůli trhlinám.

Do konce roku měly být spuštěny všechny pozastavené reaktory a na konci roku 2015 mělo pracovat všech 7 reaktorů. Zima 2015/2016 měla být z hlediska dodávek energie bezproblémová. Série drobných havárií na přelomu roku však obnovila veřejnou diskuzi o bezpečnosti belgického parku jaderných reaktorů a vedla i k zapojení sousedních zemí do této diskuze. Situace u jednotlivých reaktorů se má takto:

  • Doel 1: Nejstarší reaktor byl naposledy odstaven od února 2015 a spuštěn 30. 12., ale již 3. 1. odstaven z důvodu havárie na alternátoru. Hned následující den měla být jeho činnost obnovena.
  • Doel 2: Po krátké odstávce obnovil 24. 12. 2015 svou činnost.
  • Doel 3: byl odstaven od 26. 3. do 21. prosince 2015 kvůli nálezu a analýze mikrotrhlin, avšak vzápětí znovu odstaven 25. 12. z důvodů poruchy na generátoru v nejaderné části elektrárny. Jeho činnost by měla být obnovena 6. 1.
  • Doel 4: Nyní funguje, ale i tento reaktor se stal hrdinou médií díky pravděpodobné a dosud nevyšetřené sabotáži v létě 2014, díky níž byl zakázán přístup do elektrárny jejím 30 zaměstnancům. Tato pravděpodobná sabotáž si vyžádala odstavení bloku od 5. 8. 2014 do 19. 12. 2014.
  • Tihange 1: Byl těsně před Vánoci 2015 zastaven v návaznosti na požár v nejaderné části elektrárny, nicméně obnovil svoji činnost ještě před koncem roku 2015.
  • Tihange 2: Je druhým reaktorem, na němž byly objeveny mikrotrhliny, stejně jako na Doel 3 a po delší odstávce (od března 2014) obnovil svoji činnost 14. prosince 2015.
  • Tihange 3: Funguje bez problémů.

Reakce ze zahraničí

V Nizozemsku se ozvali poslanci několika opozičních stran s požadavkem, aby vláda usilovala o možnost spolukontroly belgických elektráren nizozemskou stranou (Doel leží na dohled z přístavu v Antverpách jen několik set metrů od nizozemsko-belgické hranice). V pondělí 2. 1. se pro přísnou kontrolu parku belgických jaderných elektráren ze strany Evropské komise vyslovil ministr pro energetiku a životní prostředí Severního Porýní Vestfálska.

Německá diskuze je doprovázena četnými peticemi a aktivitami, které jsou na belgickou politickou scénu přenášeny nejefektivněji prostřednictvím germafonní komunity Belgie, jejíž předseda vlády Olivier Paasch je zároveň předsedou euroregionu Meuse-Rhin a z tohoto titulu je připraven ke zprostředkování dialogu.

Podobná reakce zazněla i z Lucemburska a očekává se, že obavy budou hlavním tématem setkání státního tajemníka pro udržitelný rozvoj Lucemburska C. Gira s belgickým ministrem vnitra Jambonem (zodpovědný za jadernou bezpečnost). Gira na schůzce doprovodí většinově protijaderně naladěné nevládní organizace.

Lucemburská strana bude usilovat o ujištění, že mikrotrhliny v plášti reaktoru Tihange 2 nepředstavují žádné nebezpečí, ale především bude chtít znát představu belgické vlády o tom, jak probíhají její přípravy na uzákoněný definitivní odchod Belgie od jaderné energie. Také bude požadovat zlepšení komunikace. Tématem by měly být i veřejné konzultace pro projekty s přeshraničním dosahem, které belgická vláda před přijetím rozhodnutí o prodloužení životnosti Doel 1 neuskutečnila.

Belgická vláda si je citlivosti tématu vědoma a snaží se klidnit emoce doma i u sousedů. Mezi opatřeními, která by měla ukázat snahu o transparentnost, je mj. společná inspekční belgicko-nizozemská návštěva ministra Jambona a ministryně životního prostředí Mélanie Schulz na bloku Doel 1, která se uskuteční 20. ledna 2016.

Belgie neprožívá z hlediska svého image v zahraničí zrovna příjemné období. K trvalejší škodě způsobené zvýšenou přítomností radikalizovaných islamistů zejména na území Bruselu se přidala institucionální neschopnost vygenerovat detailní mandát rozdělení závazků mezi Vlámsko a Valonsko před summitem COP 21.

Diskuze o bezpečnosti jaderných elektráren je dalším negativním iritantem, který se vůči Belgii v zahraničních médiích vyskytuje. Belgická federální vláda nemá jednoduchou pozici. Na jednu stranu je pod tlakem protijaderné lobby a sousedních zemí, na druhou stranu musí zajistit energetickou dostatečnost země. Dlouhodobá strategie, jak bude belgická energetická politika fungovat po r. 2025, není k dispozici a složitou diskuzi o zrušení závazku ukončit generaci elektřiny v jaderných elektrárnách již do r. 2025 vláda pochopitelně nehodlá otevírat.

Podle závazků Belgie na zvýšení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů do r. 2020 je zřejmé, že Belgie nebude schopna kompenzovat odstavení 7 bloků v r. 2025 navýšením produkce z obnovitelných zdrojů, a to ani při dramatickém zvýšení energetické efektivity. Znamenalo by to tedy buď dovoz z okolních zemí, nebo zrušení závazku uzavřít v 2025 všechny reaktory.

Snaha o napravení image země vyústila v plán předsedy vlády pracovat aktivněji se zahraničím prostřednictvím intenzivnějších návštěv a misí s ekonomickou agendou. Tento plán nyní připravuje tým soustředěný kolem centrální banky, jež by měla poskytnout kvalifikované odhady ekonomických trendů, jimiž by se zahraniční cesty měly řídit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek