Dalších 19 výrobků a služeb bylo oceněno v programu Česká kvalita

19. 11. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Dalších 19 výrobků a služeb bylo oceněno v programu Česká kvalita Aby výrobek či služba dosáhl na některou ze značek v Programu Česká kvalita, musí nejprve v přísných testech akreditovaných zkušeben prokázat, že je vysoce kvalitní, absolutně bezpečný pro spotřebitele a že splňuje jak veškeré zákonné požadavky, tak náročné požadavky stanovené Řídícím výborem Programu Česká kvalita.

Díky průběžné kontrole ve výrobě i v obchodní síti může logo Česká kvalita zákazníkům garantovat nejvyšší kvalitu nejen v okamžiku udělení značky, ale po celou dobu, na kterou bylo právo jejího užívání uděleno.  

"Kvalita je dnes spolu s inovacemi klíčovou podmínkou konkurenceschopnosti českých firem. Neméně důležitá je ovšem i pro naše spotřebitele. Kvalitní výrobek pro ně znamená nejen větší užitnou hodnotu a delší životnost, ale i absolutní bezpečnost a zdravotní nezávadnost. V době, kdy inspektoři České obchodní inspekce a dalších kontrolních orgánů stále častěji odhalují na trhu produkty, které mohou ohrozit zdraví, nebo dokonce i životy našich občanů, usnadňuje nezávislé značení kvalitního zboží a služeb spotřebitelům orientaci při nákupech," řekl Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu. "Program Česká kvalita tak pomáhá nejen propagovat dobrou práci našich firem, ale současně i chrání tuzemské zákazníky," dodal ministr.

Díky zvýšenému úsilí České obchodní inspekce a dalších kontrolních orgánů se daří odhalovat stále více nebezpečných výrobků na trhu. Jen za poslední 4 roky vzrostl počet hlášení z České republiky do evropského systému RAPEX na pětinásobek. I když je část tohoto nárůstu jistě dána lepší prací inspektorů, znamenají tato čísla, že se na tuzemském trhu objevuje stále více zdraví a životu nebezpečných výrobků. Obdobná situace je i v ostatních evropských zemích, přestože kontrolní orgány mohou prověřit jen zanedbatelné procento ze všech produktů na trhu, počet nebezpečných výrobků nahlášených do systému RAPEX stále roste.

"Orientace spotřebitelů je stále těžší. Velké množství oděvů, hraček ale i dalších výrobků je nebezpečných díky použitým materiálům. A obsah karcinogenních, alergenních či mutagenních látek nemá spotřebitel šanci zjistit bez špičkově vybavené laboratoře. Jedinou šancí pro výběr kvalitního a bezpečného zboží jsou nezávislé značky kvality, u nás sdružené v Programu Česká kvalita," vysvětlil Jan Taraba, ředitel Národního střediska podpory kvality.

I když se evropské státy snaží zajistit bezpečnost spotřebitelů, nemají šanci prověřit všechny výrobky, nebo alespoň jejich podstatnou část přicházející do obchodní sítě. Na trhu jsou desetitisíce různých položek a každým dnem se jejich sortiment mění. U zboží přicházejícího z asijských zemí se mnohdy i stejný výrobek liší v jednotlivých dodávkách složením použitých materiálů. Značky kvality tak získávají stále větší význam. Spotřebitelé si ale zatím vysokou míru rizika neuvědomují, a tak zatím netlačí na výrobce, aby o značky kvality usilovali.

"I když v průzkumech veřejného mínění respondenti deklarují ochotu dávat přednost zboží s nezávisle ověřenou kvalitou, je jejich tlak na výrobce a obchodníky zatím malý. Spotřebitelé se mylně domnívají, že při nákupu nekvalitního produktu hrozí jen nižší funkčnost a životnost a vůbec netuší, že riskují zdraví a někdy i životy své a zejména svých dětí. Výrobky pro děti totiž statistikám nebezpečných výrobků suverénně vedou," upozornil Robert Szurman, státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR.

Tlak spotřebitelů a zájem výrobců o značky kvality jsou skutečně spojené nádoby. Náklady na testování v akreditované zkušebně, které si každý zájemce o značku musí uhradit, odrazují mnohé podnikatele od účasti v Programu Česká kvalita. Neuvědomují si, že správně využitá značka kvality může být pro firmu výbornou a levnou reklamou a účinným nástrojem marketingu.

O to více je třeba vyzdvihnout ty podnikatele, kteří se nebáli jít do náročných zkoušek a v přísném hodnocení získali oprávnění k užívání některé ze značek v Programu Česká kvalita. Celkem 19 výrobků a služeb oceněných na Galavečeru s Českou kvalitou sice ze dne na den nezmění situaci na českém trhu, ale jsou příslibem do budoucna. Příslibem, že až si spotřebitelé uvědomí, jak důležitá je kvalita a bezpečnost při výběru spotřebního zboží, budou mít z čeho vybírat.  Vždyť české firmy každodenně dokazují, že dodávat kvalitní výrobky a služby umí.

Vybraná fakta ze statistik:

 • počet odhalených nebezpečných výrobků na českém trhu se mezi roky 2011 a 2014 zvýšil na pětinásobek
 • hračky tvoří celých 34 % ze všech nebezpečných výrobků odhalených na trzích EU
 • ve 2. čtvrtletí 2015 vyhověla kontrolám ČOI na bezpečnost jen 1 hračka z 12
 • 64 % výrobků nahlášených do RAPEXu z ČR v roce 2013 mělo karcinogenní, alergenní, mutagenní či jinak zdravotně závadný materiál, který nemá spotřebitel šanci odhalit, celých 50 % tvořily hračky
 • třetina českých dětí přichází do 1. třídy ZŠ s poškozenýma nohama a to výhradně z důvodu nevhodné a nekvalitní obuvi
 • 88 % výrobkůnahlášených do RAPEXu představuje závažné (vysoké) riziko pro zdraví, nebo život, v době vzniku databáze RAPEX byl tento podíl "pouze" 48 %
 • jen 0,6 % z výrobků evidovaných v RAPEXu tvoří produkty českých firem, zatímco 64 % jich pochází z Číny


Oceněné výrobky a služby

Název firmy oceňovaný produkt předávaná značka
JP-KONTAKT, s.r.o. zakázková výroba nábytku Česká kvalita Nábytek - služby
MORAVIA COMFORT, s.r.o. výrobková řada matrací "KOLEKCE MORAVIA COMFORT" Česká kvalita Nábytek - výrobky
ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou zemnící svorky ESČ
Textilní výroba CAPU výroba zimních čepic, šál a rukavic QZ - Zaručená kvalita
Stanislav Houdek - PÍSECKÉ LŮŽKOVINY prošívaná přikrývka a polštář řady Klasik pro děti do 3 let a dospělé QZ - Zaručená kvalita
TopTeramo s.r.o. teracové dlaždice GRANEX, MRAMORIT a MRAMORA Osvědčeno pro stavbu
SATJAM, s.r.o. lehká střešní krytina SATJAM Osvědčeno pro stavbu
Infinity a.s. systém ITSM podporující dodávky infrastruktury, Služba Hosting a datové centrum Certifikované služby IT
I MY, o.p.s. služby pro rodiny dětí s postižením Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
Fatra, a.s. nafukovací hračky s průhmatem - retro edice Bezpečné hračky
TOPGAL a.s. školní batohy TOPGAL, kolekce CHILLI ITC certifikovaná kvalita
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru Dětské hřiště II. při MŠ U Vysočanského pivovaru, Praha 9 Hřiště - sportoviště - tělocvična - ověřený provoz
D.P.K. spol. s r.o. kolekce dětské vycházkové obuvi letní, celoroční a zimní Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě ŽIRAFA
Boty Beda s.r.o. kolekce dětské domácí obuvi všech velikostních skupin Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě ŽIRAFA
Konsorcium T+M s.r.o. kolekce dětské vycházkové obuvi letní, celoroční a zimní Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě ŽIRAFA
Sociální služby města Havlíčkova Brodu domov pro seniory Značka kvality v sociálních službách
Zdravotně sociální služby Turnov domov pro seniory Značka kvality v sociálních službách
Švamberk.com, SE projektové financování výstavby a regenerací bytových domů, tvorba projektů pro dotace, komplexní finanční poradenství CZECH MADE - služby
USSPA, s.r.o. masážní vířivé lázně (SPA) CZECH MADE - výrobky

Program Česká kvalita

Problémy se stále vyšším množstvím nekvalitních výrobků na českém trhu a vzrůstající množství různých pseudoznaček kvality vedly v roce 2002 k vyhlášení vládního programu na podporu prodeje kvalitních výrobků a služeb - Programu Česká kvalita. Jeho hlavním cílem bylo zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a umožnit jim orientaci při nákupu.

Program Česká kvalita garantuje spotřebitelům:

 • Kvalitu výrobku (služby) ověřila nezávislá zkušebna - Nestačí, že výrobce prohlásí produkt za kvalitní. Renomovaná nezávislá zkušebna musí jeho kvalitu prověřit a potvrdit.
 • Kvalita je průběžně kontrolována - Dodržování kvality je kontrolováno. V případě porušení pravidel je značka odebrána.
 • Je ověřována spokojenost zákazníků s výrobkem či službou - Zákazníci jsou dotazováni, jak jsou spokojeni s výrobkem či službou. Pokud jsou zákazníci nespokojeni, je značka odebrána.
 • Program Česká kvalita je garantován vládou ČR - Program byl přijat usnesením Vlády ČR. Na jeho objektivitu a nestrannost dohlíží Řídící výbor, složený ze zástupců spotřebitelských organizací, podnikatelských svazů, orgánů státní správy, Rady kvality ČR a České společnosti pro jakost.

Program Česká kvalita je jediným programem označování kvalitních výrobků a služeb v ČR vyžadujícím opravdu nezávislé ověřování kvality oceněných produktů. 

K 1. 11. 2015 byly v Programu Česká kvalita zaregistrovány značky:

Bezpečná a kvalitní hračka (kvalitní hračky pro děti), Bezpečné hračky (hračky s ověřenou bezpečností), Certifikované služby IT (kvalitně poskytované služby v oblasti informačních technologií), Certifikovaný e-obchod (prověřené internetové obchody), CG (výrobky pro plynárenství), Czech Made (kvalitní zboží a služby z různých odvětví průmyslu), Česká kvalita - Nábytek (nábytek s ověřenou kvalitou), ESČ (bezpečné elektrické spotřebiče), EŠV/EŠS (ekologicky šetrné výrobky a služby), Horeca Select (potravinářské výrobky pro hotely, restaurace a catering v síti Makro), Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz (bezpečná hřiště a sportoviště), ITC certifikovaná kvalita (bezpečné a kvalitní spotřební zboží), Kvalitní a bezpečná a montáž (montáž elektrických zařízení), Osvědčeno pro stavbu (výrobky, které splňují veškerá kvalitativní a bezpečnostní kritéria pro použití ve stavbách v ČR), Práce postižených (označující výrobky vyrobené postiženými spoluobčany), Q21 - prodejna 21. století (označení prodejen, které splňují požadavky na kvalitu prodávaných výrobků i prodeje), QZ – zaručená kvalita (textilní výrobky a služby prádelen a čistíren), Spolehlivá Veřejně prospěšná organizace (důvěryhodné neziskovky), SZUTEST - product tested (nezávisle prověřené průmyslové výrobky), Zdravotně nezávadná obuv - Bota pro Vaše dítě "Žirafa" (certifikovaná obuv pro děti) a Značka kvality v sociálních službách (označení kvalitních domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení).


Program Česká kvalita vychází ve svých zásadách z obdobného jednotného systému značek kvality, který v Německu úspěšně funguje již desítky let.

Redakčně upravená tisková zpráva Rady kvality ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek