Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit i složenkou bez poplatků. Je nejvyšší čas

13. 5. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Majitelé pozemků a staveb nacházejí v těchto dnech ve schránce složenky, které jim připomínají nepříjemnou povinnost. Do konce května musí většina z nich uhradit daň z nemovitých věcí.  Letos poprvé mohou zaplatit složenkou bez poplatku.

dum-danBěžným datem splatnosti daně je poslední květnový den. Pokud vychází na víkend, posouvá se obvykle na první červnové pondělí. Letos si vlastníci nemovitostí v kalendáři červeně podtrhnou úterý 31. května.

Přiznání k dani z nemovitých věcí (DzNV) podávali poplatníci do konce ledna letošního roku. Povinnost zaplatit daň se týká všech vlastníků staveb či pozemků. Pokud je vypočtená daň nižší než pět tisíc korun, musí ji odvést státu celou ke zmíněnému datu. V opačném případě ji lze uhradit ve dvou stejných splátkách – a to do 31. května a do 30. listopadu. Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb. Ti zatím mají dost času, zaplatit musejí do středy 31. srpna 2016.

Úrok do 200 korun správce daně odpustí

Pozor! Datem splatnosti daně se rozumí den, kdy finanční správě peníze dorazí, nikoli ten, kdy složenku odešlete, případně kdy zadáte příkaz k úhradě z vašeho účtu. „Do 7. června, tedy dalších pět pracovních dní, správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení, které v závislosti na současné repo sazbě České národní banky činí 14,05 procenta z vyměřené daně za rok,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová.

„Pokud úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje daňová poradkyně Jana Melicharová ze společnosti KODAP.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti (například pro Prahu platí účet: 7755-77628031/0710). Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště anebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Seznam bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé typy daní

 

Od letošního března mohou majitelé nemovitostí poprvé zaplatit na České poště složenkou bez poplatku. Dosud bylo nutné uhradit 29 korun, nyní je možné využít takzvanou bezplatnou daňovou poukázku.

Správce daně chce především přimět poplatníky, aby neplatili hotově na berních úřadech, ale aby vyrazili na poštu. Stát tím totiž výrazně ušetří. Zatímco přijetí platby na pokladně finančního úřadu vyjde průměrně na 42 korun, za daňovou složenku zaplatí stát České poště jen 18,50 koruny.

Složenka bez poplatků se ovšem týká jen fyzických osob. Právnické osoby bez datové schránky obdrží „standardní“ poukázku, která je zpoplatněná dle sazebníku České pošty. Firmám, které mají zřízenou datovou schránku, pak informace o daňové povinnosti dorazí do schránky.

Více si přečtěte v textu Platíte daně složenkou? Od března to půjde bez poplatků na BusinessInfo.cz. Bezplatná daňová poukázka samozřejmě není určena jen pro daň z nemovitých věcí. OSVČ, které odevzdávají přiznání a odvádějí státu daň z příjmu fyzických osob, ji mohou od 1.3. 2016 využít rovněž.

Peníze mohou vlastníci bytů, domů či pozemků uhradit také přes SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva).  Podrobnosti najdete v článku SIPO vám usnadní placení daně z nemovitých věcí na BusinessInfo.cz

Nepřišla vám složenka? Obraťte se na berňák

Finanční správa posílá složenky postupně, aby lidé žijící v jedné lokalitě neobdrželi poukázky najednou a na poštách se netvořily fronty. Nejpozději by měly být do schránek doručeny 25. května, tedy týden před nejzazším datem splatnosti.

Pokud se tak nestane, je potřeba telefonicky kontaktovat či osobně navštívit příslušný finanční úřad. Součástí složenky je také QR kód, který slouží ke snazšímu zaplacení daně prostřednictvím mobilního internetového bankovnictví.

Informaci o celkové výši DzNV a případném přeplatku nebo nedoplatku stejně jako adresu příslušného finančního úřadu se poplatník dozví z předtištěných údajů na složence. Ten, kdo vlastní více nemovitostí ve více krajích, najde ve schránce více poukázek.

Ti, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, zadají v bance stejné údaje (číslo účtu, variabilní symbol), které jsou uvedené na složence – s jediným rozdílem: konstantní symbol pro platbu bankovním převodem je 1148, zatímco při platbě složenkou 1149.

Výše daně závisí na typu nemovitosti a obci, v níž se byt, dům, garáž či pozemek nacházejí. Trvalé bydliště majitele nehraje roli, daň se platí vždy finančnímu úřadu kraje, kde nemovitost máte.

Koeficient, jímž se násobí daň podle typu nemovitosti, si může obec stanovit sama vlastní vyhláškou. Příslušné koeficienty, které jsou rozhodující pro výpočet DzNV, najdete pomocí aplikace Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcína stránkách Finanční správy ČR.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek