Daň z nemovitých věcí zaplaťte do konce května. Složenka přijde poštou

21. 4. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Majitelé pozemků, bytů či domů najdou už brzy ve schránce složenky, které jim připomenou každoroční povinnost. Do konce května musejí uhradit daň z nemovitých věcí. Od loňska mohou zaplatit složenkou bez poplatku a také letos jim finanční správa nabízí jednu novinku.

V roce 2017 si vlastníci nemovitostí jako datum splatnosti daně označí v kalendáři středu 31. května.

Přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdali poplatníci do konce ledna. Ale zatímco povinnost odeslat berňáku přiznání týká pouze těch, kteří si nemovitost pořídili v loňském roce, placení daně se nevyhne žádný z vlastníků staveb či pozemků – státu navíc odvede jinou částku, než loni. Novou dávku mu vypočítá a vyměří správce daně. Složenky by měli všichni poplatníci najít ve schránkách v květnu.

Finanční správa na svých webových stránkách upozorňuje, že poukázky nedostanou všichni ve stejném termínu: „Budou ale postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 19. května 2017,“ sděluje správce daně.

Pokud je vypočtená daň nižší než pět tisíc korun, musíte ji celou odvést najednou. V opačném případě ji můžete uhradit ve dvou stejných splátkách – a to do 31. května a do 30. listopadu. Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb. Ti mají termín posunutý na 31. srpna 2017, a to i v případě, že platí méně než 5000 korun.

Finanční správa upozorňuje ty, kteří už zaplatili (nebo budou platit daň jinak než složenkou), aby si zkontrolovali částku, jíž berňáku poslali, s vyměřenou daní uvedenou na poukázce. „Poplatník použije složenku minimálně pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu,“ informuje web finanční správy.

Jak na to? Letos už můžete najít informace v mailu

Těm, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chce finanční správa ulehčit život. Zájemci o novou službu obdrží všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu.

„Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každoročně namísto složenky před splatností první splátky daně e-mailovou zprávu a v příloze najde kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou uvedeny na alonži složenky,“ upozorňuje mluvčí FS Petra Petlachová.

Podrobnosti si přečtěte na webu finanční správy

Co na složence najdete?

Na alonži složenky (horní oddělitelná část) jsou uvedeny tyto důležité údaje:

  • celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2017
  • výše a termíny splatnosti splátek
  • stav daňového účtu poplatníka (přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí)
  • územně příslušný finanční úřad, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí

Na složenku doplníte částku splatné daně zvýšenou o nedoplatek, případně sníženou o přeplatek

 

Upozorňujeme, že součástí složenky je také QR kód, který slouží ke snazšímu zaplacení daně prostřednictvím mobilního internetového bankovnictví.

Úrok do 200 korun správce daně odpustí

Pozor! Datem splatnosti daně se rozumí den, kdy finanční správě peníze dorazí, nikoli ten, kdy složenku odešlete, případně kdy zadáte příkaz k úhradě z vašeho účtu.

„Do 7. června, tedy dalších pět pracovních dní, správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení, které v závislosti na současné repo sazbě České národní banky činí 14,05 procenta z vyměřené daně za rok,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová.

„Pokud úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje daňová poradkyně Jana Melicharová ze společnosti KODAP.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti (například pro Prahu platí účet: 7755-77628031/0710). Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště anebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.
Seznam bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé typy daní

 

Od loňského března mohou majitelé nemovitostí zaplatit na České poště také složenkou bez poplatku. Dosud bylo nutné uhradit 29 korun, nyní je možné využít takzvanou bezplatnou daňovou poukázku.

Za loňskou novinkou ovšem není altruismus správce daně. Stát tímto opatřením výrazně ušetří. Zatímco přijetí platby na pokladně finančního úřadu vyjde průměrně na 42 korun, za daňovou složenku zaplatí stát České poště jen 18,50 koruny.

Složenka bez poplatků se ovšem týká jen fyzických osob. Právnické osoby bez datové schránky obdrží „standardní“ poukázku, která je zpoplatněná dle sazebníku České pošty. Firmám, které mají zřízenou datovou schránku, pak informace o daňové povinnosti dorazí do schránky.

Více si přečtěte v textu Platíte daně složenkou? Už to jde bez poplatků na BusinessInfo.cz.

Peníze mohou vlastníci bytů, domů či pozemků uhradit také přes SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva).  Podrobnosti najdete v článku SIPO vám usnadní placení daně z nemovitých věcí

Nepřišla složenka? Obraťte se na berňák

Složenky by měli ve schránkách najít všichni majitelé staveb a pozemků, vyloučit se ale nedá ani to, že někomu poukázka doručena nebude. Pak je potřeba telefonicky kontaktovat či osobně navštívit příslušný finanční úřad.

Upozorňujeme, že ti, kteří vlastní více nemovitostí ve více krajích, obdrží do schránky více poukázek. Trvalé bydliště majitele nehraje roli, daň se platí vždy finančnímu úřadu kraje, kde nemovitost máte.

Ti, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, zadají v bance stejné údaje (číslo účtu, variabilní symbol), které jsou uvedené na složence – s jediným rozdílem: konstantní symbol pro platbu bankovním převodem je 1148, zatímco při platbě složenkou 1149.

Daň ovlivní i obecní koeficienty

Výše daně závisí také na typu nemovitosti a obci, v níž se byt, dům, garáž či pozemek nacházejí. Každá obec si může vyhláškou stanovit vlastní koeficient, jímž se daň násobí podle typu nemovitosti. Příslušné koeficienty, které jsou rozhodující pro výpočet DzNV v jednotlivých obcích a často se mění z roku na rok, najdete pomocí aplikace Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí na stránkách Finanční správy ČR.

 

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek