Daň z přidané hodnoty (VAT) v Polsku v roce 2013 – hlavní změny

28. 11. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 27.11.2012
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Hlavní změny v oblasti daně z přidané hodnoty (VAT), které v Polsku vstoupí v platnost od roku 2013:

Možnost vystavovat zjednodušené daňové doklady
Poplatník realizující prodej za částku nepřesahující 450 PLN včetně daně bude moci vystavit tzv. zjednodušenou fakturu obsahující pouze NIP (polské daňové identifikační číslo) kupujícího bez nutnosti uvádění jeho adresy a jména. Kromě toho bude daňový poplatník povinen uvést datum vystavení dokladu, předmět plnění (název zboží nebo služby), výši daně z přidané hodnoty (VAT) a celkovou výši pohledávky včetně daně.

Možnost vystavovat souhrnné daňové doklady
Poplatník, který provede více než jednu dodávku zboží nebo služeb pro jednoho zákazníka v jednom kalendářním měsíci, bude moci vydat souhrnnou fakturu dokládající všechny tyto činnosti. Mezi další změny patří předpokládaná možnost vystavování daňového dokladu kupujícím jménem a ve prospěch prodávajícího (daňového poplatníka). Kromě toho daňové doklady jménem a ve prospěch prodávajícího budou moci vystavovat zplnomocněné třetí strany (např. daňový zástupce nebo účetní kancelář).

Zrušení povinnosti registračního čísla vozidla na daňovém dokladu za nákup pohonných hmot
Od roku 2013 dojde ke zrušení povinnosti uvádění registračního čísla vozidla na fakturách dokládajících nákup pohonných hmot (benzínu, nafty a LPG).

Větší svoboda při používání elektronických daňových dokladů
Od roku 2013 dojde ke zrušení povinnosti vystavovatele faktury žádat odběratele o souhlas s odebíráním dokladu v této formě před vystavením prvního daňového dokladu. Úhrada obdržené faktury v elektronické podobě bude od roku 2013 znamenat automaticky přistoupení kupujícího na odebírání daňového dokladu v této formě.

Vystavování daňových dokladů poplatníky osvobozenými od daně z přidané hodnoty
Projekt změn předpokládá také možnost vystavování daňových dokladů daňovými poplatníky, kteří jsou osvobozeni od daně z přidané hodnoty – na žádost kupujícího.

Růst daňových sazeb na vybrané zboží:

·         23 % (z 8 %) na kávu prodávanou v restauraci

·         8 % (z 5%) na zmrzlinu, hotová jídla určená pro přímou konzumaci

·         23 % (z 0 %) na poštovní služby (mj. na poštovní známky).

Zdroj: Portál oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské Republiky v Praze, www.wnp.pl.

Zpracoval kolektiv pracovníků obchodní mise MPO ve Varšavě.

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: