Rodiče mohou na školkovném ušetřit tisíce, opět se zvýšilo

13. 1. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Rodiče mohou na školkovném ušetřit tisíce, opět se zvýšilo Rodiče dětí, které navštěvují mateřské školy, by neměli při vyplňování přiznání k daně z příjmu fyzických osob zapomenout, že si mohou odečíst z daňového základu takzvané školkovné, a výrazně tím ušetřit. Školkovné se letos opět zvýšilo - a to až o 700 korun na jedno dítě.

„Na dani z příjmů ušetří především rodiče malých dětí. Díky školkovnému si mohou rodiče polepšit až o tisíce korun,“ upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Odpočty za školkovné se týkají samozřejmě jen rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo jiných dětských skupin. Ze svých daní si mohou odečíst tyto výdaje až do maximální výše 9200 korun za každého potomka.V loňském roce šlo o částku 8500 korun - tedy odpovídající výši minimální mzdy, jež Sobotkova vláda každoročně navyšuje. Také v příštím roce by se měl odpočet zvýšit.

Pokud tedy máte například v předškolním věku tři děti, které navštěvují lesní školku, od daňového základu si můžete odečíst 27 600 korun.

Potvrzení jako příloha DAP

„Nárok na slevu ve výši zaplacených a prokázaných příspěvků za umístění dítěte má pouze jeden z rodičů – poplatníků žijících s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaložených výdajů poplatníka za umístění vyživovaného dítěte v těchto zařízeních v roce 2015,“ doplnila Štarmanová.

V daňovém přiznání je na tuto slevu od loňského roku nový řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“ . Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách FS ČR v elektronické podobě.

Zaměstnanci, kteří nepodávají daňové přiznání, mohou bonus uplatnit formou ročního zúčtování u svého zaměstnavatele.

Pro OSVČ má tento odpočet z daně zásadní výhodu oproti tradiční slevě na dítě. Tu totiž nelze uplatnit, pokud živnostník stanovuje své výdaje paušálem. U školkovného žádná taková omezení nejsou.

Kdy máte na slevu nárok?

Navštěvuje-li vaše dítě předškolní zařízení, tj. dětskou skupinu, mateřskou školu (může být i firemní či soukromá) a dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle či dětské centrum. Výjimkou jsou zájmové kroužky.

Právo na slevu není omezeno věkem dítěte. Lze ji uplatnit i v případě odkladu školní docházky, je-li placeno školné, tzv. „školkovné“ (například v mateřských školách zřizovaných dle školního zákona předškolní děti školné neplatí).

Musí se jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti. Definice společně hospodařící domácnosti je obsažena v ustanovení § 21e odst. 4. zákona o daních z příjmů.

 

Společná nebo střídavá péče

Maximální sleva je pro zdaňovací období 2015 ve výši 9200 korun. Odpovídá totiž výši minimální mzdy v ČR k prvnímu dni tzv. zdaňovacího období. Jak bylo zmíněno výše, ve společné domácnosti může slevu uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná nebo střídavá péče rodičů, v těchto případech jde totiž o dvě společně hospodařící domácnosti.

Pokud je školkovné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění dítěte uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 9200 Kč.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek