Daňový kalendář pro rok 2014

23. 12. 2013 | Zdroj: Finanční správa ČR (FS ČR)

motiv článku - Daňový kalendář pro rok 2014 Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2014. Daňový kalendář pro rok 2014 stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické.

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2014

Leden

čtvrtek 9. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20. ledna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

   


pátek 24. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. ledna

spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 (pokud vznikl nárok)

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
 • výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

pátek 31. ledna

biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013

daň z nemovitostí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2014

daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2013

zpět na začátek

Únor

pondělí 10. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. února

daň z příjmů

 • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

čtvrtek 20. února

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  pojistné

  • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 24. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25. února

spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za leden
 • souhrnné hlášení za leden
 • výpis z evidence za leden

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014

pátek 28. února

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014

odvod z loterií a jiných

 • podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2013

zpět na začátek

Březen

pondělí 3. března

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013

středa 12. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. března

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň
 • podání oznámení platebního zprostředkovatele

čtvrtek 20. března

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 25. března

spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za únor
 • souhrnné hlášení za únor
 • výpis z evidence za únor

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014

čtvrtek 27. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 31. března

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014

zpět na začátek

Duben

úterý 1. dubna

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

pojistné

 • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013

středa 9. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. dubna

daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2014

úterý 22. dubna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2014

čtvrtek 24. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. dubna

spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
 • výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2014

středa 30. dubna

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014

zpět na začátek

Květen

pondělí 12. května

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20. května

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 26. května

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za duben
 • souhrnné hlášení za duben
 • výpis z evidence za duben

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014

zpět na začátek

Červen

pondělí 2. června

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014

daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

pondělí 9. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. června

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pátek 20. června

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 24.

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. června

spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za květen
 • souhrnné hlášení za květen
 • výpis z evidence za květen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014

pondělí 30. června

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014

zpět na začátek

Červenec

úterý 1. července

daň z příjmů

 • podání přiznání k dani
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pojistné

 • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

   

čtvrtek 10. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. července

daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014

pondělí 21. července

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2014

pátek 25. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
 • výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014

čtvrtek 31. července

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014

zpět na začátek

Srpen

pondělí 11. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. srpna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červenec 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za červenec
 • souhrnné hlášení za červenec
 • výpis z evidence za červenec

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2014

zpět na začátek

Září

pondělí 1. září

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014

daň z nemovitostí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

úterý 9. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. září

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

pondělí 22. září

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

středa 24. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. září

spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za srpen
 • souhrnné hlášení za srpen
 • výpis z evidence za srpen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2014

úterý 30. září

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014

zpět na začátek

Říjen

pátek 10. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. října

daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014

pondělí 20. října

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2014

pondělí 27. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
 • výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014

pátek 31. října

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014

zpět na začátek

Listopad

pondělí 10. listopadu

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20. listopadu

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 25. listopadu

spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za říjen
 • souhrnné hlášení za říjen
 • výpis z evidence za říjen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014

zpět na začátek

Prosinec

pondělí 1. prosince

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014

daň z nemovitostí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

středa 10. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. prosince

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

pondělí 22. prosince

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 29. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za listopad
 • souhrnné hlášení za listopad
 • výpis z evidence za listopad

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2014

středa 31. prosince

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2014

zpět na začátek

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2014

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifi ckých ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“), které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí a které použijí k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech minerální oleje, které samy vyrobily a označkovaly v daňovém skladu.

Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu. Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 19 zákona o ochraně ovzduší, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

Připomínáme rovněž povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce nebo identifi kovaná osoba uskutečnil/a dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce či identifi kovaná osoba poskytl/a službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zákona o DPH.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zákona o DPH.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle § 95a odst. 2 zákona o DPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.

Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, je povinen elektronicky podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30 000 Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zaměstnávající daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), (termín pro podání tohoto vyúčtování je 20. března 2014). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti, v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Provozovatelé loterií a jiných podobných her odvádějí v průběhu odvodového období dle ustanovení § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, čtvrtletní zálohy, přičemž zálohovým obdobím je kalendářní čtvrtletí. Jednotlivé zálohy jsou splatné poslední den lhůty stanovené pro podání hlášení, tj. 20 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí. Záloha za poslední čtvrtletí odvodového období se neplatí. Částka odvodu odpovídající 4. čtvrtletí se vypořádá v rámci odvodového přiznání.

Upozornění pro plátce pojistného:

Plátce pojistného odvádí pojistné na důchodové spoření připadající na poplatníka prostřednictvím měsíčních záloh na pojistné a to v termínu pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (20.). V tomto termínu je nutné také podat elektronicky (v souladu s § 72 odst. 3 daňového řádu) hlášení (§ 137 odst. 1 daňového řádu). Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podává se hlášení v této lhůtě a zároveň v této lhůtě je splatná záloha na pojistné. Zjistí-li plátce pojistného, že poslední známá záloha není ve správné výši, je povinen elektronicky podat následné hlášení. Po konci pojistného období plátce pojistného podává elektronicky vyúčtování v termínu podle § 137 odst. 2 daňového řádu).

Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání či vyúčtování k vybraným daním (spotřební daně, energetické daně, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně dalších elektronických podání). Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách Finanční správy (www.daneelektronicky.cz) v sekci „Daňový portál“, na internetových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz) v sekci „Aplikace/Web klient e-DAP“.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek