Dánsko - generátory pro větrné elektrárny

4. 5. 2016

  • Země: Dánsko
  • Datum publikování: 04.05.2016
  • Datum uzávěrky: 21.04.2019
  • Referenční číslo: TE201684839
  • Stav tendru: avízo tendru
Průmyslové obory:
  • Strojírenství - výroba strojů a techniky
  • Energetika

Anotace:

Zdroj informace: ZÚ Kodaň

Byl avizován tendr na generátory - pro větrné elektrárny.

Popis tendru, projektu ( angličtina):

Dánsko-Kolding:
Generátory využívající větrné turbíny
2016/S 079-140755
Systém kvalifikace – veřejné služby
Směrnice 2004/17/ES
Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži ano
Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
Vattenfall Vindkraft A/S
Jupitervej 6
Kontaktní místo: Procurement Commitee Wind
6000 Kolding
DÁNSKO
Internetové adresy:
Obecná adresa zadavatele: http://www.vattenfall.com
Elektronický přístup k informacím: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=6DF2FD49-BCD9-3BF7-4BE1C5DA9594168A
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=6DF2FD49-BCD9-3BF7-4BE1C5DA9594168A
Další informace lze získat Vattenfall Vindkraft A/S
Jupitervej 6
6000 Kolding
DÁNSKO
Internetová adresa: https://portal.commerce-hub.com
Další dokumenty lze získat Vattenfall Vindkraft A/S
Jupitervej 6
6000 Kolding
DÁNSKO
Internetová adresa: https://portal.commerce-hub.com
Žádosti o účast nebo přihlášky musí být zaslány Vattenfall Vindkraft A/S
Jupitervej 6
6000 Kolding
DÁNSKO
Internetová adresa: https://portal.commerce-hub.com
I.2)Hlavní předmět činnosti
Elektřina
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ano
Nuon Wind Development B.V
Hoekenrode 8
Amsterdam
NIZOZEMSKO
NV Nuon Duurzame Energie
Hoekenrode 8
Amsterdam
NIZOZEMSKO
Oddíl II: Předmět systému kvalifikace
II.1)Název přidělený zakázce zadavatelem:
QS-Wind 2016.
II.2)Druh zakázky
Dodávky
II.3)Popis stavebních prací, služeb nebo dodávek, které mají být nakupovány prostřednictvím systému kvalifikace:
Wind Turbine Generator (WTG).
Supply and maintenance of wind turbines of at least 6 MW nominal power for offshore wind projects in the Dutch and/or Danish territorial sea and/or Exclusive Economic Zone.
II.4)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
31121330
II.5)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Kvalifikace do systému:
Podmínky, které musí dodavatelé splnit, aby se kvalifikovali: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=6DF2FD49-BCD9-3BF7-4BE1C5DA9594168A
III.1.2)Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl V: Řízení
IV.1)Kritéria pro zadání zakázky
IV.1.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání
IV.1.2)Informace o elektronické dražbě
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Spisové číslo přidělené zadavatelem:
IV.2.2)Doba trvání systému kvalifikace
Doba platnosti: od 20.4.2016 do: 20.4.2019
IV.2.3)Informace o obnovení zakázek
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.2)Další informace:
This procedure will be executed in full through electronic means. The website of CommerceHub referred to in III.1.1) is the sole medium of communications. All relevant documents regarding QS-Wind 2016 can be found there, applications for qualification must be uploaded there and communications with Vattenfall will go through that website.
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DÁNSKO
E-mail: klfu@erst.dk
Tel.: +45 35291095
Internetová adresa: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Appeals for not being selected for the qualification system must be filed no later than 20 days from the day after the contracting entity's notification regarding qualification. Other appeals must be filed no later than 45 days from the day of publication of a contract award notice in the Official Journal of the EU.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DÁNSKO
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Internetová adresa: http://www.kfst.dk
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
19.4.2016

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: